Smidigbloggen

Smidigbloggen av Metier er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til smidig.

Hvordan kan du som leder skape bedre resultater gjennom høyt motiverte team?

Initiativer i næringslivet starter gjerne med en visjon, en strategi, tilgjengelig kapital og riktig kompetanse, men uten en...

Tips til mer effektive presentasjoner for deg som jobber i smidig team

Smidige metoder har blitt stadig mer populære. Det er ikke rart, for de er effektive for prosjektstyring og teamarbeid....

Hvordan får du til et høytytende team?

Gjennom min karriere som innleid konsulent har jeg jobbet i forskjellige team med ulike organisasjonskulturer. Hvert team...

Kunde-leverandørpartnerskap – illusjon eller mulighet?

I løpet av de senere år er det blitt stadig vanligere å prate om partnerskap som en effektiv samarbeidsform mellom kunde og...

Derfor bør du alltid gjennomføre en retrospektiv 

Flere smidige rammeverk omtaler kontinuerlig forbedring. Kontinuerlig forbedring er et tankesett og en metode for å forbedre...

Hvilke evner trenger vi for å trives videre i det 21. århundre?

Når vi tenker på teknologi, tenker vi ofte på de fordelene økt digitalisering og automatisering kan gi oss. Men hvordan...