Smidigbloggen

Smidigbloggen av Metier er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til smidig.

Hvordan organiserer du en daglig stand-up?

Med ny arbeidshverdag etter pandemien er det mange som nå jobber med hybride løsninger, hvor man har ansatte på kontoret og...

Hvilken nytte gir AgileSHIFT®?

AgileSHIFT er ikke “enda en smidig metode”, men en måte å tenke på, og arbeide på – uavhengig av funksjon. AgileSHIFT retter...

Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT®

AgileSHIFT er et rammeverk som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å tilpasse seg endringer raskere ved å innføre...