Smidigbloggen

Smidigbloggen av Metier OEC er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til smidig.

Roller og ansvar i Scrum

Scrum er en av flere smidige metoder som er mye brukt i programvareutvikling. Metoden er et enkelt rammeverk som brukes for...