Smidigbloggen

Smidigbloggen av Metier er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til smidig.

Kunde-leverandørpartnerskap – illusjon eller mulighet?

I løpet av de senere år er det blitt stadig vanligere å prate om partnerskap som en effektiv samarbeidsform mellom kunde og...

Smidige leveranseavtaler – hvordan lage leveranseavtaler som er robuste for endringer i avtaleperioden

Er «smidig» et begrep som også er relevant innen innkjøp og anskaffelser? Populariteten begrepet i dag nyter kan spores...