Smidigbloggen

Smidigbloggen av Metier er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til smidig.

Smidige leveranseavtaler – hvordan lage leveranseavtaler som er robuste for endringer i avtaleperioden

Er «smidig» et begrep som også er relevant innen innkjøp og anskaffelser? Populariteten begrepet i dag nyter kan spores...