Smidigbloggen

Smidigbloggen av Metier er en blogg med nyheter, informasjon og fagstoff relatert til smidig.

Hvorfor er du som leder viktig for implementeringen av AgileSHIFT ?

I løpet av de siste årene har vi blitt tvunget ut i en ny digital verden hvor vi har måttet omstille oss og åpne opp for å...

Kan man være smidig i en tradisjonelt styrt organisasjon?

Tradisjonelt styrte organisasjoner søker effektivitet i relativt stabile og forutsigbare omgivelser. Smidige organisasjoner...

Scrum@Scale - et lett rammeverk for skalering av Scrum

Scrum@Scale er utviklet av Jeff Sutherlands virksomhet Scrum Inc., som blant annet står bak Scrum, et rammeverk for å...

5 steg for utvikling av AI-strategi

Å utvikle egne AI-modeller er enormt ressurskrevende – og alt for dyrt for de fleste. Likevel: For «vanlige» organisasjoner...

Hvordan får du til et høytytende team?

Gjennom min karriere som innleid konsulent har jeg jobbet i forskjellige team med ulike organisasjonskulturer. Hvert team...

5 grunner til å ta en sertifisering som Scrum Product Owner

Scrum er en populær metode for agil produktutvikling som brukes av team over hele verden. Denne tilnærmingen er basert på...