Hva er Lean Startup?

Lean

7 min. lesning

For prosjektledere som ønsker å effektivisere produktutvikling og minimere risiko, kan Lean Startup-metoden være et verdifullt verktøy. Metoden, frontet blant annet av Eric Ries gjennom hans bok "The Lean Startup" bygger på ideen om å raskt teste og validere forretningsidéer med minimal innsats. Metoden kan også benyttes i prosjekter som går over flere år, men i motsetning til tradisjonell prosjekttilnærming, handler Lean Startup om kontinuerlige leveranser underveis. Noen refererer til metoden som at man går fra tradisjonell prosjekttilnærming til produkttilnærming. Jeg har brukt metoden i flere av mine prosjekter blant annet fra ide til kommersialisering av morgenlevering.no.

I dette blogginnlegget gir vi deg en kort guide til hvordan Lean Startup-metoden kan endre måten du leder utviklingsprosjekter på fremover.

Hvordan Lean Startup endret spillereglene

Lean Startup er ikke bare en filosofi; det er en pragmatisk tilnærming til forretningsutvikling. Uttrykket Lean Startup stammer fra tidlig på 2000-tallet og utviklet seg til en metodikk rundt 2010, utviklet av Silicon Valley-entreprenørene Steve Blank og Eric Ries. Metodikken ble raskt adoptert av tidlige brukere som Sharethroughs medgrunnlegger og CTO, Rob Fan, og har siden inspirert en hel generasjon av entreprenører.

I motsetning til tradisjonelle tilnærminger, som oppfordrer entreprenører til å utvikle en flerårig forretningsplan og deretter bruke denne planen til å samle kapital for produktutvikling, oppfordrer Lean Startup å utarbeide en forretningsmodell som raskt testes i markedet. Dette gjøres gjennom reell testing og kontinuerlig tilbakemelding fra kunder for så å igjen justere forretningsmodell, ny test osv.

Kjerneprinsipper i Lean Startup

Bygg-mål-lær syklusen

Denne iterative prosessloopen er selve kjernen i Lean Startup. Start med en enkel versjon av produktet, ofte kalt Minimum Viable Product (MVP). MVP er den minste funksjonelle versjonen av produktet som kan leveres til kunder for å samle tilbakemeldinger. Denne tilnærmingen sikrer at du raskt kan validere om idéen din har markedsverdi før du investerer betydelige ressurser.

Hypotesedrevet eksperimentering

I stedet for å basere beslutninger på antagelser, oppfordrer Lean Startup til å teste hypoteser gjennom kontinuerlige, småskala eksperimenter. Dette betyr å kjøre eksperimenter som gir konkret innsikt i kundeadferd og preferanser. For eksempel kan du A/B-teste to versjoner av en nettside, produkt eller en markedsføringskampanje for å bestemme hvilken som presterer bedre, basert på reell innsikt det vil si faktiske data.

Iterativ læring

Lean Startup legger vekt på en kontinuerlig læringsprosess hvor resultatene fra hvert eksperiment analyseres og brukes til å forbedre produktet. Dette gjør det mulig å justere strategien eller produktet – basert på data, i stedet for å følge en ferdig kravspesifikasjon.


Last ned vår gratis e-bok: Dette er lean.


Fordelene med Lean Startup

Ut ifra min erfaring med bruk av Lean Startup i flere utviklingsprosjekter vil jeg trekke frem tre fordeler:

1. Redusert risiko

Ved å tidlig teste mulige hypoteser i markedet kan du unngå å kaste bort ressurser på produkter som ikke vil lykkes. Lean Startup-metoden anbefaler å starte med en MVP, som er en testbar versjon av produktet. Dette gjør det mulig å måle produktets mottakelse i markedet og lære av tilbakemeldinger. Ved å iterere raskt basert på denne læringen, kan du justere produktet for å møte kundenes behov, uten å kaste bort tid og penger på unyttige funksjoner.

2. Rask respons på endringer

Den iterative prosessen i Lean Startup gjør det mulig for prosjektet å raskt tilpasse seg kundenes tilbakemeldinger og markedstrender. Ved å sette kunden i sentrum for produktutviklingsprosessen og engasjere seg direkte med kundene gjennom intervjuer, observasjoner og feedback, kan du kontinuerlig tilpasse produktet eller tjenesten. Dette sikrer at produktet alltid er i tråd med de faktiske behovene i markedet. Det å reagere raskt på endringer og nye muligheter gir en betydelig konkurransefordel.

3. Fokus på kundeverdi

Ved å involvere kunder fra starten av utviklingsprosessen sikrer du at produktet som utvikles faktisk løser kundens problem. Denne tilnærmingen garanterer at alle ressurser blir brukt på å skape verdi for kunden, og ikke på utestede ideer eller unødvendige funksjoner. Gjennom kontinuerlig feedback og tilpasning, kan du utvikle et produkt som ikke bare møter, men også overgår kundens forventninger, noe som øker sjansene for suksess i markedet.

Utfordringer og løsninger

Lean Startup-metoden har vist seg å være et nyttig verktøy i mine utviklingsprosjekter, men den kan også ha noen utfordringer:

Inkonsistent implementering

Ulike prosjektteam kan tolke prinsippene ulikt, noe som kan føre til variabel suksess. Løsningen her kan være å innføre retningslinjer og prosesser for Lean Startup i egen organisasjon. Dette sikrer en enhetlig tilnærming og felles forståelse av metodikken på tvers av team.

Kvalitet over kvantitet i eksperimenter

Ikke alle tester gir verdifull innsikt. Det er derfor viktig at prosjektet prioriterer og fokuserer på den innsikten som har størst potensial til å drive organisasjonens forretningsmodell fremover. Dette innebærer å identifisere hvilke hypoteser som vil ha størst påvirkning på produktutvikling og forretningsmodell. For eksempel, istedenfor å bruke ressurser på å teste mange små hypoteser, kan det være mer effektivt å fokusere på de hypotesene som tester fundamentale aspekter ved produktet eller markedets respons.

Lean Startup vs. Agile vs. Design Thinking

For en mer robust tilnærming til innovasjon kan Lean Startup fint benyttes i kombinasjon med metodene Design Thinking og Agile: 

Combine Design Thinking, Lean Startup and Agile

Design Thinking hjelper med å forstå kundebehov gjennom innsikt og generering av ideer.

Agile fokuserer på rask og inkrementell levering av produkter, noe som er ideelt for å implementere kundebehov fra Lean Startup-eksperimenter.

Ved å kombinere disse tre metodene kan prosjektledere sikre at produktene teamet utvikler ikke bare er teknisk solide, men også møter markedsbehov.

Lean Startup-metoden er ikke bare for prosjektledere i oppstartsselskaper; den kan revolusjonere måten prosjektledere i etablerte selskaper tilnærmer seg innovasjon og produktutvikling, og bidra til suksess i en verden hvor endringer er det eneste konstante.

Jeg håper dette innlegget har gitt deg ny innsikt i hvordan Lean Startup kan forbedre dine utviklingsprosjekter. For å lykkes, kreves det en vilje til å eksperimentere, lære og kontinuerlig tilpasse – alt for å sikre at prosjektet leverer produkter som kundene vil ha og trenger. Hilsen en prosjektleder som alltid strever etter å gjøre det umulige mulig og skape «you’ll never go back moments» for brukerne.

Dette blogginnlegget er laget ved hjelp av AI-verktøy, og kvalitetssikret av fagressurser i Metier.

New Call-to-action


Anette jobber som senior manager i vår divisjon Digital. Hun er en erfaren konsulent og prosjektleder, og har jobbet med produkt- og tjenesteutvikling i hele sin karriere. Anette er utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI, hvor hun også har tatt Master of Management - kurs i prosjektledelse og Nyskapning og kommersialisering samt Harvard Business School Online i Disruptive Strategy. Hun brenner for innovasjon og å finne nye forretningsmodeller som påvirker folks liv. Det mest kjente prosjektet hun har ledet fra ide til nyskaping og kommersialisering er tjenesten morgenlevering.no. En ting hun har lært gjennom en lang karriere som prosjektleder, er viktigheten av å stole på forskning og teori. Det er Nordstjernen man trenger for å stå støtt når usikkerheten og spørsmålene hagler som mest.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Er det lean eller prosjektledelse?

Det siste tiåret har lean vært et av de store temaene innenfor prosjektverden. I Norge ble dette spesielt tydelig etter Niklas Modig publiserte boken «Dette er lean» tilbake i januar 2015. Enkelte personer har sett på dette som et paradigmeskifte innen prosjektledelse, mens andre ser på det som «gammelt nytt». Men hvordan er egentlig forholdet mellom lean og prosjektledelse?

Lean Six Sigma – forbedringsmetoden til smidige bedrifter

Uansett hvilket forbedringsarbeid du ønsker å igangsette er det sentrale steget å forstå hvilken verdi du skal levere til hvem. I dette blogginnlegget ønsker jeg å forklare hva Lean Six Sigma er, gi eksempler på bruksområder, presentere mulige gevinster og vise hvordan det kan knyttes til digitalisering.