De 10 mest leste blogginnleggene dette halvåret

Kompetanseutvikling

6 min. lesning

Hvert halvår er det spennende å dykke ned i statistikken og analysere hva som har fanget interessen til våre lesere. Vi får et innblikk i hva folk virkelig bryr seg om og hva de ønsker å fordype seg i. Det er ikke overraskende at temaer som AI-teknologi, Scrum og ulike smidige metoder troner øverst på listen denne gangen.

Her finner du de mest leste blogginnleggene. God lesing!

1. ChatGPT – en game changer

ChatGPT har tatt oss alle med storm og har fått utrolig mange brukere på kort tid. Kunstig intelligens utvikler seg raskt, og det er ingen tvil om at det åpner opp for helt nye og uoppdagede muligheter innen automatisering og funksjonalitet.

I dette blogginnlegget tar vi en nærmere titt på ChatGPT og utforsker hva som skiller den fra andre verktøy og hvilke fremtidige muligheter den kan gi.

2. Roller og ansvar i Scrum

Scrum er en av de smidige metodene som er mye brukt innen programvareutvikling. Metoden er et enkelt rammeverk som brukes til å organisere team og oppnå mer arbeid av høyere kvalitet.

I dette blogginnlegget går vi igjennom rollene og ansvarsområdene i et Scrum-team.

3. Scrum – et enkelt rammeverk for komplekst arbeid

Det er ingen tvil om at Scrum fenger. Scrum er en smidig metodikk utviklet for å håndtere komplekst arbeid. Det er ikke ment å være en universalløsning, men heller et verktøy for å håndtere usikkerhet og endring i prosjekter.

I dette blogginnlegget tar vi for oss hva Scrum er, hvilke roller som inngår i et Scrum-team, og hvilke situasjoner rammeverket passer best for.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i smidigverden - abonner på smidigbloggen.


4. Produkteieren – den smidige kunstneren

Overgangen fra tradisjonell prosjektorganisering til mer smidig produktorganisering blir stadig viktigere for å oppnå en raskere endringstakt. Rollen som produkteier er beskrevet i mange sammenhenger av forskjellige aktører. Som produkteier er du regissøren - du vises kanskje ikke under forestillingen, men du er ansvarlig for at teamet fungerer godt.

Dette blogginnlegget gir deg noen råd om hvordan du som Produkteier kan få det beste ut av organisasjonen rundt deg.

5. Kan man være smidig i en tradisjonelt styrt organisasjon?

Tradisjonelt styrte organisasjoner streber etter effektivitet i relativt stabile og forutsigbare omgivelser. Smidige organisasjoner derimot, søker effektivitet i det dynamiske og uforutsigbare ved å være fleksible og tilpasningsdyktige. Men er det egentlig en motsetning mellom disse tilnærmingene? Og hvilke problemer oppstår hvis man ikke finner en enhetlig tilnærming som fungerer for organisasjonen?

Dette blogginnlegget tar en nærmere titt på smidige og tradisjonelt styrt organisasjoner.

6. Hvem egner smidig seg for?

Mange bedrifter har prøvd å implementere smidige prinsipper, men opplever de samme utfordringene som før. I organisasjoner finnes det pådrivere for å prøve ut nye måter å drive prosjekter på, men mange prosjektdeltakere holder seg til de gamle metodene. Flere ledere tror at valg av smidige metoder vil gi gode resultater og gevinster, men resultatene lar vente på seg.

I dette blogginnlegget tar vi for oss viktigheten av forankring i ledelsen og involvering nedover i verdikjeden som grunnleggende forutsetninger for å lykkes med implementering av smidige metoder.

7. Slik kan du kombinere Half Double og PRINCE2-metodikken

Det er betydelige likheter mellom Half Double-metodikken og PRINCE2®-rammeverket. Derfor kan disse to metodene brukes samtidig i prosjekter og til og med utfylle hverandre.

Dette blogginnlegget gir deg mer informasjon om forskjellene mellom PRINCE2 og Half Double, og hvordan du kan kombinere dem for å få det beste ut av begge metodene.

8. Hvordan organiserer du en daglig stand-up?

Etter pandemien jobber mange mennesker nå i hybride løsninger, der noen er på kontoret og andre jobber hjemmefra. Å jobbe digitalt kan by på visse utfordringer. Derfor er det viktig å legge til rette for at dette kan gjøres på best mulig måte og hente inspirasjon fra andre virksomheter og smidige metoder, som for eksempel AgileSHIFT.

Dette blogginnlegget tar en nærmere titt på hvordan man gjennomfører gode standup-møter.

9. 5 steg for utvikling av AI-strategi

Å utvikle egne AI-modeller er svært ressurskrevende og for dyrt for de fleste. Likevel vil bruken av AI-verktøy og maskinlæring akselerere digitaliseringsarbeidet for «vanlige» organisasjoner med vanlige forretningsprosesser innen vare- og tjenesteproduksjon, salg, markedsføring, HR, analyse, finans og regnskap. Samtidig lanseres det hundrevis av AI-verktøy hver uke. Så hvor skal man begynne? Hvordan kan man utnytte mulighetene?

I dette blogginnlegget kan du lese mer om Metiers 5-stegs modell for å komme i gang.

10. Derfor bør du alltid gjennomføre en retrospektiv

Kontinuerlig forbedring er en tankegang og metode for å forbedre kvalitet og resultater. En av teknikkene som bidrar til dette, er retrospektiv. I en retrospektiv settes det av tid for teamet til å reflektere over effektiviteten i arbeidet i en gitt tidsperiode og se etter muligheter for forbedring.

Dette blogginnlegget gir deg noen tips til hvordan du kan lykkes med retrospektiv.

New Call-to-action


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Det er alltid behov for mer kompetanse i en IT-omstilling

Det er alltid behov for mer kompetanse i en IT-omstilling – og det er umulig å vite hva som trengs på forhånd. I de omstillingene med IT som jeg har vært med på, har det vært en kontinuerlig mangel på kompetanse. Det gjelder mange sider av omstillingen, enten det er teknologi, støtteverktøy, gevinster, arbeidsprosesser og -metoder, kultur, tjenesteinnhold, organisering eller ledelse. Da jeg oppdaget kompetansemangelen opplevdes det som om det var noe feil eller mislykket med omstillingen. Kom det fra forberedelsene, planleggingen eller gjennomføringen? Var kilden til problemet manglende kompetansebudsjetter, kompetanse hos lederne eller var det noe helt annet som spilte inn? Jeg kom frem til at svaret var ganske sammensatt. Her deler jeg noen vurderinger og forslag til hvordan utfordringen kan håndteres.

De 10 mest leste blogginnleggene i 2023

Nok et år er over, og som vanlig tar vi et lite tilbakeblikk på fjoråret og presenterer de blogginnleggene som skapte mest interesse blant våre lesere. Det kommer ikke som noen overraskelse at temaer som kunstig intelligens, Scrum, Kanban og Lean rangerer høyt på listen. Nedenfor finner du vår 10 på topp liste. Vi håper du finner noe interessant å lese, og at du kanskje til og med vil dele noen av blogginnleggene med andre. Riktig god lesning!

Hva tar vi med oss fra Oslo Business Forum 2023?

Etter to inspirerende dager på Oslo Business Forum, sitter vi igjen med mye inspirasjon, nye ideer og perspektiver. Verdenskjente talere har delt sine refleksjoner av hva det betyr å «Thrive in Chaos» - som var årets tema. Her er noen av våre hovedinntrykk fra disse to dagene, og til slutt, noen tanker og refleksjoner vi gjør oss. Vi har vært innom mange spennende og store temaer som AI, klimaendringer, ledelse, teamarbeid, innovasjon, disrupsjon, bærekraft og hvordan vi kan gjenoppfinne kapitalismen i en verden som brenner. Ikke små temaer som lar seg løse på en dag, men vi sitter allikevel igjen med en følelse av optimisme. Selv om kaos kan være skummelt, så kan det også by på muligheter.