Slik kan du kombinere Half Double og PRINCE2-metodikken

Half Double

8 min. lesning

Half Double-metodikken er en blanding av tradisjonell prosjektledelse og smidige metoder. Derfor kan denne metodikken betraktes som en «hybrid». Half Double kan anvendes i sin helhet eller benyttes for å utfylle andre bransjestandarder for å enkelt integreres med eksisterende metoder eller rammeverk i virksomheten

Det er store likheter mellom Half Double-metodikken og PRINCE2®-rammeverket. Derfor kan disse brukes samtidig i prosjekter, og til og med utfylle hverandre.

I dette blogginnlegget kan du lese mer om forskjellene mellom PRINCE2 og Half Double, og hvordan du kan kombinere dem for å få det beste ut av begge metodene.

Begge er prosjektledelsesmetoder

Definisjonen av en prosjektmetode er; «en organisert samling av prinsipper, metoder, teknikker, praksiser, prosedyrer og regler som brukes av de som jobber med prosjekter». Både PRINCE2 og Half Double er prosjektledelsesmetoder som skal støtte ledelsesaspektet ved et prosjekt.

LES OGSÅ: Hva er Half Double?

Illustrasjonen nedenfor gir en oversikt over hvordan de to metodikkene overlapper og utfyller hverandre. Det er flere likheter enn forskjeller, og man kan se en tydelig sammenheng mellom elementene. Prinsippene i PRINCE2, og «Performance Domains» i Half Double har en direkte kobling, hvor forskjellen er at PRINCE2 omfatter 7 detaljerte beskrivelser, mens Half Double fokuserer på 3 mer overordnede prinsipper.

PRINCE vs Half DoubleFigur 1: Grafisk illustrasjon av de interaktive "hot spots" mellom PRINCE2 6. utgave og Half Double metoden (1.0). Kilde; Half Double Institute

Hvordan kan Half Double og PRINCE2 nyte godt av hverandre?

Half Double og PRINCE2 er begge generiske metoder og med litt tilpasning kan de passe inn i et bredt spekter av prosjekter og miljøer/bransjer.

PRINCE2 fokuserer på å etablere struktur, prosesser og styring, for å gjennomføre prosjekter på en kontrollert og forretningsorientert måte, mens Half Double fokuserer på hvordan sikre flyt og lederskap gjennom nøkkelpersoner.


Lær mer om hvordan skape tidlig effekt i prosjekter. Les mer om Half Double-sertifiseringen her.


PRINCE2 er omfattende, og vil være best egnet til store, komplekse prosjekter, men brukes i alle typer prosjekter i alle bransjer med riktig tilpasning. Half Double vil være best egnet til endringsprosjekter hvor verdi enklere kan realiseres underveis, og typiske prosjekter der endring av atferd er en trigger for å skape effekt.

Forskjellige prosjekter har forskjellig behov, og der hvor PRINCE2 er litt «strengere» på struktur og kontroll, er Half Double «mykere» og mer orientert mot samarbeid mellom menneskene i prosjektet. PRINCE2 og Half Double er dermed komplementære og forsterker hverandre hvis de anvendes på riktig måte.

Ja, takk – begge deler

Half Double er en smidig hybridmetodikk som baserer seg på både tradisjonelle og agile prosjektmetoder og kan dermed støtte PRINCE2 prosjekter på en god måte. Dette gjelder også andre veien. Du trenger altså ikke velge mellom metodene, men kan ta det beste fra begge rammeverk og tilpasse der det er behov i eget prosjekt.

Half Double vs. PRINCE2

Under finner du en sammenlikning mellom Half Double-metoden og PRINCE2-rammeverket.

7 likheter:

1. Begge metodikker er svært tydelige på sine sentrale elementer

 • Half Double: kjerneelementer, prinsipper og metoder
 • PRINCE2: prinsipper, temaer og prosesser

2. Begge gir mye fleksibilitet innenfor sine rammer

 • Half Double med mulighet til å tilpasse til utfordringene i prosjektet/virksomheten 
 • PRINCE2 med mulighet for skreddersøm

3. Begge fokuserer på verdien prosjektene leverer

 • Half Double sikrer fokus på raskest mulig verdi gjennom hyppige delleveranser
 • PRINCE2 sikrer kontinuerlig forankring av prosjektets leveranse med virksomheten

4. Begge har fokus på tidligfase før gjennomføring

 • Half Double sørger for planlegging ut ifra verdi så tidlig som mulig, og god forankring med prosjekteier
 • PRINCE2 sørger for grundig sikring av prosjektets forutsetninger og at egnede kontrollmekanismer er implementert for å få godkjenning for igangsettelse av prosjektet

5. Begge har et sterkt ledelsesfokus

 • Half Double: aktiv prosjekteier og inkluderende lederskap
 • PRINCE2: sterkt samarbeid mellom prosjektleder og prosjektstyret

6. Begge metodene ser viktigheten av kontinuerlig forbedring

 • Half Double: hyppig pulssjekk og smidig tilnærming i planlegging i fremdrift
 • PRINCE2: tilrettelegger for løpende læring fra erfaring, og evaluering av prosjektet i slutten av hver fase, særlig fokus på evaluering ved prosjektets slutt for å sikre gjentagende vellykkede prosjekter

7. Begge metodene har fokus på effekt

 • Half Double: effektkart, tidlig effekt, pulssjekk og samarbeid mellom prosjekteier og prosjektleder
 • PRINCE2: business case og sterkt eierskap og retningslinjer for hvordan definere, oppdatere og følge opp med prosjektstyret

6 forskjeller:

1. Fossefall vs. smidig

 • PRINCE2 er utviklet som en klassisk fossefallsmetodikk og er plandrevet på ledelsesnivå (ovenfra og ned i styringslinje), men kan enkelt samkjøres med agile arbeidsmetoder
 • Half Double har utspring fra smidig og lean (nedenfra og opp i styringslinje)

2. Styrende vs. rådgivende

 • PRINCE2 er en omfattende metodikk som er svært detaljert i tillegg til at det legges føringer på hvordan du styrer og gjennomfører et prosjekt – trinn for trinn 
 • Half Double er en enklere metode å arbeide etter, og gir mer råd på et høyere nivå istedenfor konkrete føringer

3. Maler og Verktøy

 • PRINCE2 omfatter 26 ledelsesprodukter (maler og verktøy red.anm.) som anbefales til bruk i prosjektet
 • Half Double har få definerte maler og verktøy, og legger til rette for lokal tilpasning for å få metoden til å fungere i din virksomhet og i prosjektene du jobber i

4. Samling beste-praksis verktøy

 • PRINCE2 er styrende og inneholder flere klassiske prosjektmetoder, som for eksempel risikostyring, planlegging, kvalitetsstyring og problemhåndtering. Disse inkluderer maler, tydelige roller og ansvarsområder
 • Half Double styres ikke etter de klassiske metodene, men ser viktigheten av disse, og de kan derfor enkelt inkluderes ved behov

5. Half Double fokuserer mer på tidlig effekt og korte prosjekter enn PRINCE2

 • PRINCE2 har et langsiktig perspektiv i arbeidsform og fokuserer på resultater mot slutten av prosjektet
 • Half Double fokuserer på at man skal ha kortere prosjektfaser og få tidlig effekt

6. Half Double fokuserer mer på tidlig effekt og korte prosjekter enn PRINCE2

 • PRINCE2 er drevet av planer, og har fokus på fremtidig leveranser. Tidlig effekt er ikke så tydelig knyttet til planlegging og fremdriften i et PRINCE2-prosjekt. Metoden er mer detaljert og styrende i fremdrift, mandat og toleranse, og hvordan sikre rett kvalitet
 • Fremdrift og flyt er et kjerneelement i Half Double. Metodikken bruker sprinter og korte iterasjoner med et sterkt fokus på «tidlig effekt»

Kort oppsummert

PRINCE2-metodikken er en velkjent metode for prosjektledelse som gir detaljerte svar på sentrale elementer som risikostyring, business case, organisering, planlegging, kvalitetsstyring, definisjon av roller og ansvar, og produktbeskrivelser. Half Double-metodikken kan introduseres som en komplementær metode som har som mål å øke sannsynligheten for suksess for prosjekter generelt ved å redusere tiden før verdiskapning ved å levere deler av løsningen så raskt som mulig.

Ved å ta i bruk Half Double-metodikken i PRINCE2-prosjekter, kan du forbedre effektiviteten i gjennomføringen og øke fokuset på samarbeid og tidlig effekt. Samtidig vil også Half Double-prosjekter dra nytte av de detaljerte instruksjonene og de klassiske prosjektledelsesdisiplinene som PRINCE2 tilbyr, som risikostyring og kvalitetsstyring.

Lær hvordan du kan skape tidlig effekt i dine prosjekter. Les mer om Half-Double sertifisering her.


Sumbal er Training Manager i Metier Academy og er ekspert på de ledende internasjonale sertifiseringene i prosjektledelse. Hun har en bachelorgrad i markedskommunikasjon, og har tidligere jobbet med pensjon og forsikring i Storebrand og Mercer og elsker å reise.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Gjør Half Double-metodikken en forskjell i praksis?

Tempoet i endring og innovasjon avtar ikke. Evnen til raskt å levere verdi gjennom prosjekter er blitt en avgjørende faktor for virksomheters suksess. Her kommer Half Double-metodikken inn i bildet, som en hybrid tilnærming til prosjektledelse som har vist seg å gjøre en betydelig forskjell for små- og mellomstore bedrifter, samt store organisasjoner på tvers av ulike sektorer og industrier. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på effekten av Half Double, og går igjennom høydepunktene fra siste forskningsrapport fra Universitetet i Aarhus.

Hva slags typer prosjekter passer Half Double til?

I en verden hvor markeder og teknologi utvikler seg raskere enn tidligere, er det avgjørende for organisasjoner å ikke bare være effektive og tilpasningsdyktige, men også å kunne realisere verdi så tidlig som mulig i prosjektene sine. Dette er kjernen i prosjektledelsesmetoden Half Double. Denne innovative tilnærmingen legger særlig vekt på å levere umiddelbar verdi og sikre at prosjektets resultater raskt kan begynne å gi fordeler for organisasjonen. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva Half Double er, og hvilke typer prosjekter metoden er spesielt godt egnet for.

Hva er Half Double?

Half Double er en hybrid prosjektledelsesmetode, hvor fokus rettes mot verdien prosjektet skaper, fremfor prosjektets leveranser. Som navnet tilsier handler det om å halvere tiden før verdiskapning ved å frigi biter av løsningen så raskt som mulig, derav navnet; «Double the impact in half the time». I dette blogginnlegget kan du lese mer om hva Half Double er og hvorfor du bør ta i bruk metoden i dine prosjekter.