Scrum - et enkelt rammeverk for komplekst arbeid

Scrum

5 min. lesning

Scrum er en fleksibel arbeidsmodell som ble utviklet som et svar på den tradisjonelle fossefallsmodellen. Fossefallsprosjekter er kjent for å kreve mye detaljert planlegging og komplekse arbeidsflyter, og på 1990-tallet var dette ofte årsaken til mange prosjektkatastrofer innen IT-bransjen. Jeff Sutherland og Ken Schwaber mente at det var behov for en mer tilpassingsdyktig metode, og skapte derfor Scrum.

I dette blogginnlegget går vi igjennom hva Scrum er, hvilke roller som er med i et Scrum-team og hva rammeverket passer til.

Scrum forutsetter at man arbeider i små, tverrfaglige team som er selvstendige. I stedet for å planlegge langsiktig, benytter Scrum korte iterasjoner, løpende kontroll av resultater og gradvis tilpasning av den overordnede planen. Alt arbeidet skjer helt åpent og med fokus på felles forståelse av mål og prosesser.

LES OGSÅ: Dette er de smidige rammeverkene

Det klassiske Scrum-teamet

Scrum er en arbeidsmetodikk som gjør det mulig å håndtere komplekse prosjekter ved hjelp av enkle prosesser. Det klassiske Scrum-teamet består av tre hovedroller: produkteier, utviklere og Scrum-leder.

1. Produkteieren (Product Owner) er ansvarlig for å representere kunden eller brukeren og prioritere oppgavene som skal utføres. For å jobbe som produkteier, anbefales det å ha en Scrum Product Owner-sertifisering.

2. Utviklere (Developers) som har de nødvendige ferdighetene for å utvikle det ferdige produktet.

3. Scrum-lederen (ScrumMaster) har ansvar for å sørge for at alle i teamet forstår og bruker Scrum-metodikken på riktig måte. For å jobbe som ScrumMaster anbefales det å ha en ScrumMaster-sertifisering.


Lær alt du trenger for å lede eller jobbe som en del av et Scrum-team. Les mer  om Certified ScrumMaster her.


Strukturering av arbeidet gjennom sprintplanlegging

I Scrum jobber man innenfor tidsbokser. Produkteieren har ansvar for å lage en ønskeliste over nye funksjoner, kalt produktkøen (Product Backlog), men det er ikke viktig å vite hvor lang tid det tar å utvikle alle funksjonene.

Scrum-teamet kan avtale en overordnet tidsboks på for eksempel seks måneder, hvor neste release skal være ferdigstilt. Disse seks månedene deles så inn i kortere tidsbokser, kalt sprinter, vanligvis på to uker og max en måned.

Under sprintplanleggingen, identifiserer Scrum-teamet ett sprintmål, og utviklerne velger de oppgavene med høyest prioritet som er mulig å fullføre innenfor sprinten. Disse oppgavene legges deretter i sprintkøen (Sprint Backlog) og utviklerne får full ro til å jobbe med oppgavene uten nye krav eller forstyrrelser.

Scrum-prosessen: Daglige møter, sprintgjennomgang og retrospektiv

Utviklerne møtes hver dag til et kort møte kalt Daily Scrum, der de tar en avsjekk om at de er på riktig vei mot sprintmålet og identifiserer eventuelle utfordringer som står i veien for arbeidet.

Dette bidrar til at alle føler et ansvar og er motiverte for å fullføre så mange oppgaver som mulig. På slutten av hver sprint, møtes teamet for en sprintgjennomgang (Sprint Review), der de viser frem den nye funksjonaliteten. Produkteieren og interessenter gir tilbakemelding på leveransen og skisserer nye ønsker i en produktkø (Product Backlog), og Scrum-teamet evaluerer sprinten i et retrospektiv (Retrospective) for å se på forbedringer til neste sprint.

Hva passer Scrum til?

Scrum er en smidig metodikk som er utviklet for å håndtere komplekst arbeid. Det er ikke ment å være en enkel løsning for alt, men heller et bidrag til å håndtere usikkerhet og endring i prosjekter. Scrum er ikke en prosjektstyringsmodell eller en metode for løpende drift, men en et rammeverk som er ment å brukes i eksisterende organisasjoner, som for eksempel en prosjektorganisasjon eller linjeorganisasjon.

Scrum har ingen formell prosjektlederrolle. De ulike delene i et Scrum-team bidrar med sitt fokus. Produkteier holder i hva som er rett produkt å utvikle, utviklerne fokuserer på hvordan produktet bør utvikles og ScrumMaster sikrer at teamet fungerer optimalt og legger til rette for at teamet blir bedre og bedre.

Bli sertifisert ScumMaster med vårt to-dagers kurs


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på Scrumleder og Produkteier?

Lurer du på hva forskjellen mellom Scrumleder (Scrum Master) og Scrum Produkteier (Scrum Product owner) er? Synes du det kan være vanskelig å skille mellom rollene? Kanskje er du nysgjerrig på hva Scrum er og hvordan du kan bruke det i din arbeidssituasjon? I dette blogginnlegget skal vi klargjøre de to rollene og utforske likheter og forskjeller mellom Scrumleder og Scrum Produkteier.

Hva er Kanban?

Kanban betyr "kort" på japansk. Metoden stammer fra 1940-tallets Toyota-fabrikker, der produksjonsteamene brukte kort til å signalisere behov om reservedeler fra andre grener av produksjonslinjen. Allerede den gang la Toyota stor vekt på effektivisering. Alt vi i dag kjenner som Lean, stammer fra Toyota. Kanban kan betegnes som en form for Lean-metode for programvareutvikling. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på de seks byggeblokkene i Kanban og hvordan Kanban skiller seg fra Scrum.

Nexus - et eksoskjelett til Scrum

Nexus minner mye om LeSS (Large Scale Scrum). Begge rammeverkene gjør det mulig å bruke Scrum til større prosjekter. Målet med Nexus-rammeverket er å skalere verdien som en gruppe Scrum-team, som jobber med ett enkelt produkt, er i stand til å levere. En gjør dette ved å redusere kompleksiteten som disse teamene møter når de samarbeider for å levere et integrert, verdifullt og nyttig produktinkrement minst én gang hver sprint.