Roller og ansvar i Scrum

Scrum

4 min. lesning

Scrum er en av flere smidige metoder som er mye brukt i programvareutvikling. Metoden er et enkelt rammeverk som brukes for å organisere team og for å få gjort mer arbeid med høyere kvalitet.

Det er en smidig tilnærmingsmåte til programvareutvikling som tillater teamene å organisere seg selv for å oppnå målene. Dette kan gi et mer inspirerende og produktivt arbeidsmiljø som kontinuerlig leverer funksjonalitet med høyest mulig forretningsverdi.

Scrum består av et lite, selvledende og tverrfaglig team, kjent som et Scrum-team uten hierarkier. Scrum-teamet fokuserer på ett mål av gangen, produktmålet, og de har alle ferdigheter som er nødvendige for å oppnå dette målet i hver sprint. Teamet bør være lite nok til å være smidig, men stort nok til å fullføre betydelige oppgaver.

Scrum-teamet er ansvarlig for alle produktrelaterte aktiviteter, inkludert samarbeid med interessenter, verifisering, vedlikehold, drift, eksperimentering, forskning og utvikling. De er bemyndiget av organisasjonen til å styre sitt eget arbeid og jobber i bærekraftige sprinter for å oppnå en verdifull og nyttig inkrement i hver sprint.

Scrum definerer tre spesifikke ansvarsforhold innen Scrum-teamet:

 1. Produkteier, som er ansvarlig for å definere produktmål og prioriteringslisten.
 2. Scrumleder, som støtter teamet i å implementere Scrum.
 3. Utviklere, som er ansvarlige for utvikling og levering av et fullstendig ferdig inkrement (en konkret byggestein på vei mot produktmålet)

Under følger en beskrivelse av disse rollene og ansvaret som følger med.

LES OGSÅ: Scrum - et enkelt rammeverk for komplekst arbeid


Lær alt du trenger for å lede eller jobbe som en del av et Scrum-team. Les mer om Certified ScrumMaster her.


Produkteier (Product Owner)

Produkteieren har en bestiller-rolle, og representerer en oppdragsgiver eller en sluttkunde. Hovedansvaret i denne rollen er å vite og kommunisere hva som skal utvikles, hvorfor det skal utvikles og i hvilken rekkefølge det bør utvikles - altså å prioritere. En produkteier trenger en visjon for produktet som beskriver prosjektets hensikt og forretningsmessige mål, og en plan for leveransene underveis.

Denne rollen må med andre ord besitte kompetanse og forståelse for behovene i organisasjonen eller hos kunden/sluttbrukeren slik at teamet utvikler produkt- og/eller tjenester som skaper forretningsverdi.

Det finnes en egen Scrum Product Owner-sertifisering som du bør ha hvis du skal jobbe som produkteier.

OBS! En god produkteier er en del av Scrum-teamet og kan avtale med utviklere om han/hun skal regnes som en utvikler.

Det er produkteiers ansvar å:

 • Realisere prosjektet eller produktets mål
 • Samle krav, innspill og etablere brukerhistorier fra brukere, interessenter og andre for å kunne presentere dette samlet i produktkøen
 • Prioritere elementene i produktkøen med hensyn på forretningsmessig nytteverdi. Alle elementene i produktkøen må kunne knyttes til ett eller flere forretningsmessige mål.
 • Godkjenne testing og leveransene underveis
 • Organisere et produktteam som bistår i utforming av forretningsmål og krav til prosjektleveransen, samt løpende forankring av krav og løsningsutforming underveis. Produktteamet består gjerne av sentrale interessenter i virksomheten.

Scrumleder (ScrumMaster)

Hovedoppgaven til en Scrumleder er å sørge for at teamet er så produktivt som mulig, tilrettelegge for tett samarbeid på tvers av alle roller og funksjoner, og sikre at Scrum-prosessen følges. En god Scrumleder “beskytter” også teamet sitt for press og mas fra personer utenfra – og ved behov også for press fra Produkteier.

Det er scrumlederens ansvar å:

 • Forbedre hverdagen og produktiviteten til utviklingsteamet gjennom å tilrettelegge og skape forutsetninger for kreativitet og reell ansvarliggjøring.
 • Skjerme teamet fra eksterne forstyrrelser og fjerne hindringer. 
 • Invitere relevante personer til daglig scrum, oppsummeringsmøter (sprint reviews) og planleggingsmøter (sprint planlegging og backlog grooming).

Det finnes en egen ScrumMaster-sertifisering som du bør ha hvis du skal jobbe som ScrumMaster.

Utviklere

Utviklerne er ansvarlige for å utvikle og levere et fullstendig ferdig inkrement i hver sprint. Deres kompetanse vil variere med arbeidsområdet, men de bør ha teknisk kunnskap og ferdigheter som programvareanalyse, koding, programvareprogrammering og testing. Utviklerne bør også ha kunnskap om Scrum-rammeverket og gode samarbeidsevner.

Det er utviklernes ansvar å;

 • Lage en plan for Sprinten, Sprint Backlog; 
 • Levere kvalitet ved å følge en definisjon av Ferdig;
 • Tilpasse planen hver dag mot Sprint‐målet og;
 • Holde hverandre ansvarlige som profesjonelle utviklere.

Kilde: 2020-Scrum-Guide-Norwegian

Bli sertifisert ScumMaster med vårt to-dagers kurs


Jon Arve er divisjonsleder for Academy & Project Systems i Metier. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategi. I jobben sin brenner han for å hjelpe virksomheter med å bygge kompetanse og ta i bruk riktige systemer for å lykkes med prosjekter og initiativer. På fritiden kobler han best av når han får bruke tid på Haugen gård i Femundsmarka eller når han får spille trommer i bandet sitt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på Scrumleder og Produkteier?

Lurer du på hva forskjellen mellom Scrumleder (Scrum Master) og Scrum Produkteier (Scrum Product owner) er? Synes du det kan være vanskelig å skille mellom rollene? Kanskje er du nysgjerrig på hva Scrum er og hvordan du kan bruke det i din arbeidssituasjon? I dette blogginnlegget skal vi klargjøre de to rollene og utforske likheter og forskjeller mellom Scrumleder og Scrum Produkteier.

Hva er Kanban?

Kanban betyr "kort" på japansk. Metoden stammer fra 1940-tallets Toyota-fabrikker, der produksjonsteamene brukte kort til å signalisere behov om reservedeler fra andre grener av produksjonslinjen. Allerede den gang la Toyota stor vekt på effektivisering. Alt vi i dag kjenner som Lean, stammer fra Toyota. Kanban kan betegnes som en form for Lean-metode for programvareutvikling. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på de seks byggeblokkene i Kanban og hvordan Kanban skiller seg fra Scrum.

Nexus - et eksoskjelett til Scrum

Nexus minner mye om LeSS (Large Scale Scrum). Begge rammeverkene gjør det mulig å bruke Scrum til større prosjekter. Målet med Nexus-rammeverket er å skalere verdien som en gruppe Scrum-team, som jobber med ett enkelt produkt, er i stand til å levere. En gjør dette ved å redusere kompleksiteten som disse teamene møter når de samarbeider for å levere et integrert, verdifullt og nyttig produktinkrement minst én gang hver sprint.