Nexus - et eksoskjelett til Scrum

Scrum

3 min. lesning

Nexus minner mye om LeSS (Large Scale Scrum). Begge rammeverkene gjør det mulig å bruke Scrum til større prosjekter.

Målet med Nexus-rammeverket er å skalere verdien som en gruppe Scrum-team, som jobber med ett enkelt produkt, er i stand til å levere. En gjør dette ved å redusere kompleksiteten som disse teamene møter når de samarbeider for å levere et integrert, verdifullt og nyttig produktinkrement minst én gang hver sprint.

Nexus er betegnelsen for en samling av tre til ni Scrum-team med et felles midtpunkt – en neksus, derav navnet.

Nexus-metoden beskriver de overordnede rollene, seremoniene og artefaktene som bør være felles referanse for alle Scrum-teamene.

Færre avhengigheter

Nexus hjelper team med å samarbeide og reduserer deres avhengighet til hverandre.

Rammeverket har ingen detaljert veiledning og kan etterlate mange ubesvarte spørsmål. I en viss forstand kan man bedre betegne Nexus som et utgangspunkt som gir virksomheter mulighet til å eksperimentere, fremfor et ferdig rammeverk.

Nexus har en nedenfra-og-opp-tilnærming til prosjekter og kan fungere som virksomhetens neste trinn når Scrum er implementert på teamnivå.

Nexus framwork

Nexus™ rammverk © Scrum.org

Litt om Nexus

På samme måte som individer samarbeider med hverandre i et Scrum-team, samarbeider Scrum-team med hverandre i Nexus. Typisk vil flere utviklingsteam anvende Nexus for å levere ulike komponenter som inngår i ett og samme produkt. Sånn sett er rammeverket velegnet for erfarne team som skal gjennomføre større og gjerne komplekse leveranser.

Rammeverket er bygget opp rundt følgende elementer:

  • Roller, hendelser, artefakter og teknikker
  • Felles artefakter (Nexus): Single Product Backlog, Nexus Goal, Sprint Backlog, Integrated Increment, Definition of Done
  • Felles produkteier for scrum teamene
  • Felles seremonier (Nexus): Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective
  • Nexus-integrasjonsteamet er ansvarlig for å sikre at et utført integrert inkrement (det kombinerte arbeidet fullført av en Nexus) produseres minst én gang i en sprint. Produkteieren og en Scrum Master er faste medlemmer av teamet, mens de resterende kommer fra Scrum-teamene avhengig av dagens integreringsbehov og prioriteringer.

Mange virksomheter lar seg inspirere av Nexus. Dersom du vil vite mer om Nexus anbefaler vi at du besøker nettsiden til scrum.org.

New call-to-action


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på Scrumleder og Produkteier?

Lurer du på hva forskjellen mellom Scrumleder (Scrum Master) og Scrum Produkteier (Scrum Product owner) er? Synes du det kan være vanskelig å skille mellom rollene? Kanskje er du nysgjerrig på hva Scrum er og hvordan du kan bruke det i din arbeidssituasjon? I dette blogginnlegget skal vi klargjøre de to rollene og utforske likheter og forskjeller mellom Scrumleder og Scrum Produkteier.

Hva er Kanban?

Kanban betyr "kort" på japansk. Metoden stammer fra 1940-tallets Toyota-fabrikker, der produksjonsteamene brukte kort til å signalisere behov om reservedeler fra andre grener av produksjonslinjen. Allerede den gang la Toyota stor vekt på effektivisering. Alt vi i dag kjenner som Lean, stammer fra Toyota. Kanban kan betegnes som en form for Lean-metode for programvareutvikling. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på de seks byggeblokkene i Kanban og hvordan Kanban skiller seg fra Scrum.

Scrum@Scale - et lett rammeverk for skalering av Scrum

Scrum@Scale er utviklet av Jeff Sutherlands virksomhet Scrum Inc., som blant annet står bak Scrum, et rammeverk for å utvikle, levere og holde ved like komplekse produkter av ett enkelt team. Helt i Jeff Sutherlands ånd er Scrum@Scale et lett rammeverk som gir assistanse på tvers av Scrum-team. Det er basert på de grunnleggende prinsippene til Scrum, Complex Adaptive Systems teori, spillteori og objektorientert teknologi.