Scrum@Scale - et lett rammeverk for skalering av Scrum

Scrum

2 min. lesning

Scrum@Scale er utviklet av Jeff Sutherlands virksomhet Scrum Inc., som blant annet står bak Scrum, et rammeverk for å utvikle, levere og holde ved like komplekse produkter av ett enkelt team.

Helt i Jeff Sutherlands ånd er Scrum@Scale et lett rammeverk som gir assistanse på tvers av Scrum-team. Det er basert på de grunnleggende prinsippene til Scrum, Complex Adaptive Systems teori, spillteori og objektorientert teknologi.

Scrum@Scale veileder team som er avhengige av hverandre, mot et felles mål. Det er bokstavelig talt snakk om en skalering av Scrum.

LES OGSÅ: Scrum - et enkelt rammeverk for komplekst arbeid

Scrum of Scrums

Opptil fem Scrum-team inngår i en "Scrum of Scrum". Opptil fem Scrum of Scrum inngår i en "Scrum of Scrum of Scrums". Alle Scrum of Scrum of Scrums i virksomheten organiseres av et Executive Action Team.

Scrum of scrum


Gratis e-bok: Få en oversikt over de meste brukte smidige metodene


Scrum@Scale veileder blant annet om hvordan Scrum-ledere og produkteiere koordinerer arbeid på tvers av team.

Rammeverket introduserer nye roller, for eksempel Scrum of Scrum Master og Chief Product Owner, som støtte i arbeidet.

Hele Scrum@Scale er beskrevet i Scrum@Scale Guide.

Fakta om Scrum@Scale

Målgruppen for Scrum@scale er oganisasjoner med mer enn fem Scrum-team, som skal koordinere samarbeidet om et produkt.

Typisk brukergruppe er store IT- og/eller produktutviklingsorganisasjoner, både offentlige og private. Scrum@Scale brukes på prosjektnivå, og dokumenteringsgraden i Scrum@Scale er definert som lav.

Scrum@Scale tilpasses den enkelte virksomhets behov. Utbredelsen av bruken er derfor vanskelig å fastslå. Sertifiseringen Certified Scrum@Scale Practitioner anbefales for dem som vil lære hvordan man kan bruke Scrum for å levere dobbelt så mye verdi på halvparten av tiden. Kurset sies å hjelpe ledere og ansatte til å bli agile endringsagenter “@scale”. Kurset gjør ledere i stand til å lede agile endringsprosesser og til å lede og styrke Scrum teams.

Last ned gratis e-bok som gir deg en oversikt over de mest brukte smidige metodene


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

5 grunner til å ta en sertifisering som Scrum Product Owner

Scrum er en populær metode for agil produktutvikling som brukes av team over hele verden. Denne tilnærmingen er basert på prinsippene om likeverdig samarbeid, fokusere på kunden og respondere raskt på endringer. I Scrum jobber teamet i korte iterasjoner, kalt sprinter, for å levere funksjoner i produktet som kunden trenger og vil ha. Scrum-teamet består av tre roller: Scrum Master, Scrum Product Owner og Developers (utviklere). Scrum Product Owner-rollen er en viktig rolle i teamet, som har hovedansvaret for å definere produktmål og prioritere i hvilken rekkefølge ting bør utvikles i. I dette blogginnlegget gir vi deg fem gode grunner til hvorfor du bør ta en sertifisering i Scrum Product Owner.

Scrum - et enkelt rammeverk for komplekst arbeid

Scrum er en fleksibel arbeidsmodell som ble utviklet som et svar på den tradisjonelle fossefallsmodellen. Fossefallsprosjekter er kjent for å kreve mye detaljert planlegging og komplekse arbeidsflyter, og på 1990-tallet var dette ofte årsaken til mange prosjektkatastrofer innen IT-bransjen. Jeff Sutherland og Ken Schwaber mente at det var behov for en mer tilpassingsdyktig metode, og skapte derfor Scrum. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva Scrum er, hvilke roller som er med i et Scrum-team og hva rammeverket passer til.

Produkteieren - den smidige kunstneren

De fleste av oss har sett en film vi virkelig elsker – et mesterverk i så måte, som har vekket noe i oss og fått oss til å føle på kraftige følelser. Da husker vi kanskje hvem som spilte rollene i filmen, hvem helten eller heltinnen er. Men tenker vi noe særlig på de som står bak? På rekvisitører, de som står for lyden, eller for den saks skyld på regissøren? Det er jo i stor grad disse bakmennene og kvinnene som får filmen til å fremstå slik den gjør, som skaper det meste av kunsten som tilfører det som skal til for å få skuespillerne til å skinne. Slik er det også i smidig sammenheng: Det er produkteieren som får produktorganisasjonen til å skinne. Som produkteier er det du som er regissøren, og det er du som skal få frem det beste i organisasjonen rundt deg. Her får du noen råd på veien.