Scrum@Scale - et lett rammeverk for skalering av Scrum

Scrum

3 min. lesning

Scrum@Scale er utviklet av Jeff Sutherlands virksomhet Scrum Inc., som blant annet står bak Scrum, et rammeverk for å utvikle, levere og holde ved like komplekse produkter av ett enkelt team.

Helt i Jeff Sutherlands ånd er Scrum@Scale et lett rammeverk som gir assistanse på tvers av Scrum-team. Det er basert på de grunnleggende prinsippene til Scrum, Complex Adaptive Systems teori, spillteori og objektorientert teknologi.

Scrum@Scale veileder team som er avhengige av hverandre, mot et felles mål. Det er bokstavelig talt snakk om en skalering av Scrum.

LES OGSÅ: Scrum - et enkelt rammeverk for komplekst arbeid

Scrum of Scrums

Opptil fem Scrum-team inngår i en "Scrum of Scrum". Opptil fem Scrum of Scrum inngår i en "Scrum of Scrum of Scrums". Alle Scrum of Scrum of Scrums i virksomheten organiseres av et Executive Action Team.

Scrum of scrum


Gratis e-bok: Få en oversikt over de meste brukte smidige metodene


Scrum@Scale veileder blant annet om hvordan Scrum-ledere og produkteiere koordinerer arbeid på tvers av team.

Rammeverket introduserer nye roller, for eksempel Scrum of Scrum Master og Chief Product Owner, som støtte i arbeidet.

Hele Scrum@Scale er beskrevet i Scrum@Scale Guide.

Fakta om Scrum@Scale

Målgruppen for Scrum@scale er oganisasjoner med mer enn fem Scrum-team, som skal koordinere samarbeidet om et produkt.

Typisk brukergruppe er store IT- og/eller produktutviklingsorganisasjoner, både offentlige og private. Scrum@Scale brukes på prosjektnivå, og dokumenteringsgraden i Scrum@Scale er definert som lav.

Scrum@Scale tilpasses den enkelte virksomhets behov. Utbredelsen av bruken er derfor vanskelig å fastslå. Sertifiseringen Certified Scrum@Scale Practitioner anbefales for dem som vil lære hvordan man kan bruke Scrum for å levere dobbelt så mye verdi på halvparten av tiden. Kurset sies å hjelpe ledere og ansatte til å bli agile endringsagenter “@scale”. Kurset gjør ledere i stand til å lede agile endringsprosesser og til å lede og styrke Scrum teams.

New call-to-action


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på Scrumleder og Produkteier?

Lurer du på hva forskjellen mellom Scrumleder (Scrum Master) og Scrum Produkteier (Scrum Product owner) er? Synes du det kan være vanskelig å skille mellom rollene? Kanskje er du nysgjerrig på hva Scrum er og hvordan du kan bruke det i din arbeidssituasjon? I dette blogginnlegget skal vi klargjøre de to rollene og utforske likheter og forskjeller mellom Scrumleder og Scrum Produkteier.

Hva er Kanban?

Kanban betyr "kort" på japansk. Metoden stammer fra 1940-tallets Toyota-fabrikker, der produksjonsteamene brukte kort til å signalisere behov om reservedeler fra andre grener av produksjonslinjen. Allerede den gang la Toyota stor vekt på effektivisering. Alt vi i dag kjenner som Lean, stammer fra Toyota. Kanban kan betegnes som en form for Lean-metode for programvareutvikling. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på de seks byggeblokkene i Kanban og hvordan Kanban skiller seg fra Scrum.

Nexus - et eksoskjelett til Scrum

Nexus minner mye om LeSS (Large Scale Scrum). Begge rammeverkene gjør det mulig å bruke Scrum til større prosjekter. Målet med Nexus-rammeverket er å skalere verdien som en gruppe Scrum-team, som jobber med ett enkelt produkt, er i stand til å levere. En gjør dette ved å redusere kompleksiteten som disse teamene møter når de samarbeider for å levere et integrert, verdifullt og nyttig produktinkrement minst én gang hver sprint.