Hva er Kanban?

Scrum Kanban

6 min. lesning

Kanban betyr "kort" på japansk. Metoden stammer fra 1940-tallets Toyota-fabrikker, der produksjonsteamene brukte kort til å signalisere behov om reservedeler fra andre grener av produksjonslinjen. Allerede den gang la Toyota stor vekt på effektivisering.

Alt vi i dag kjenner som Lean, stammer fra Toyota. Kanban kan betegnes som en form for Lean-metode for programvareutvikling.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på de seks byggeblokkene i Kanban og hvordan Kanban skiller seg fra Scrum.

Kanban vant utbredelse i prosjektverdenen i årene etter 2000, da David J. Anderson eksperimenterte med ideer fra Lean-produksjon i sine programvareutviklingsteam.

LES OGSÅ:Dette er de smidige rammeverkene

Kanban vs. Scrum

Kanban er kjent for de karakteristiske tavlene vi ser hos mange team, men metoden omfatter mer enn det. Den har først og fremst som mål å legge til rette for kontinuerlige forbedringer gjennom etablerte prinsipper.

Kanban skiller seg fra Scrum på to vesentlige områder.

Det første er tilnærmingen til endringer. Ifølge Scrum skal tingene gjøres etter en etablert prosedyre. I Kanban begynner man der man er, og utvikler seg litt om gangen derfra.

Det andre er spørsmålet om tidshorisont.

I Scrum arbeider man innenfor avgrensede tidsbokser og korte sprinter, mens Kanban opererer med en kontinuerlig arbeidsflyt. Scrum bygger på etablerte prosesser og rollefordelinger som kan tas i bruk "out of the box" når man arbeider med planer, estimater og faser.

LES OGSÅ:Scrum - et enkelt rammeverk for komplekst arbeid

Kanban på sin side består av seks byggeblokker som hjelper teamet med å administrere oppgaver og optimalisere det løpende arbeidet.

Se også vår video hvor vi forklarer forskjellen på Scrum og Kanban og i hvilke situasjoner de bør brukes.


Gratis e-bok: Få en oversikt over de meste brukte smidige metodene


De seks byggeblokkene i Kanban er:

1. Visualisering på Kanban-tavle

Tavlen inndeles i kolonner som beskriver arbeidsprosessen (trinnene arbeidet flyter gjennom). Det kan for eksempel være Oppgaveliste, Definisjon, Analyse, Utvikling, Test og Godkjenning. Deretter noteres hver oppgave på en post-it-lapp, og alle lappene plasseres på tavlen for å visualisere prosessen.

Under finner du et eksempel på en Kanban-tavle fra Axelos:

PRINCE2Agile_Figure 20.2_An example of how a Kanban board might look

2. Begrensning av pågående arbeid (WIP: Work in Progress)

I hver kolonne angis hvor mange aktiviteter man kan foreta samtidig. Eksempelvis kan hvert team velge å tillate to elementer om gangen i kategorien Definisjon.

3. Styring av arbeidsflyt

Man måler det samlede tidsforbruket en oppgave krever fra start til slutt. Man avklarer også hvilken innsats som er nødvendig for at arbeidet skal skape verdi.

4. Tydelige regler

Hva gjør man når oppgaver blokkeres og man ikke kommer videre? Teamet blir enig om et regelverk som skal brukes til å huske felles avtaler.

5. Hyppige tilbakemeldinger

Dette kan for eksempel være tilbakemeldinger om teamets daglige tavlemøter.

6. Forbedring gjennom samarbeid, og utvikling gjennom eksperimenter

Formålet med Kanban er å skape kontinuerlige forandringer og forbedringer. Kanban brukes til å diskutere prosesser og komme med forslag til forbedringer.

Optimalisering av arbeidsflyt

Kanban kan betegnes som en metode for optimalisering av arbeidsflyt. Den hjelper de enkelte team med å minimere kalendertiden fra start til slutt for oppgaver.

Tegn på at utviklingsteam har en god Kanban-prosess:

1. Høy flyteffektivitet

Hvis det for eksempel går 20 dager fra start til ferdigstilling av en endringsforespørsel og teamet har 10 dagers effektiv arbeidstid, er flyteffektiviteten 50 %. Det er i alle tilfeller en svært høy effektivitet.

2. Lav varians

Hvis for eksempel 95 % av alle endringsforespørsler blir ferdige i et tidsrom på mellom 18 og 22 dager, er variansen lav.

Innenfor rammene av Kanban skaper man høy flyteffektivitet og lav varians ved å visualisere arbeidstrinn, arbeide på en Kanban-tavle og begrense WIP.

Fakta om Kanban

Oppbygning

Kanban bygger på seks prinsipper:

 • Visualisering på Kanban-tavle
 • Begrensning av pågående arbeid (WIP: Work in Progress)
 • Styring av arbeidsflyt
 • Tydelige regler
 • Hyppige tilbakemeldinger
 • Kanban starter der man er i dag

Kjennetegn

Kanban skiller seg fra Scrum på flere punkter:

 • Ingen sprinter.
 • Teamet trekker oppgaver fra en kø.
 • Ingen estimater.
 • Man måler historiske leveringstider.
 • Releaser skjer kontinuerlig, så snart noe er ferdig.

Målgruppe

Noen Scrum-team bruker Kanban som en del av Scrum. Denne metoden kalles "Scrumban". Det dreier seg ofte om modne Scrum-team som begrenses av sprinter. Metoden går ut på å skissere arbeidsprosesser på en tavle med trinnkategorier som Spesifisere, Utvikle og Teste. Deretter avtaler man WIP-grenser for antallet brukerhistorier man kan arbeide med om gangen.

Bruk

Kanban brukes først og fremst innen programvareutvikling, men passer også for kunnskapsarbeid, produktutvikling, pasienthåndtering og markedsføring. Kanban er en del av bedriftsrammeverket SAFe®. Her tilpasses metodikken til overordnet program- og porteføljenivå.

Kanban kan brukes i en rekke sammenhenger til produksjon og service. Vi ser for eksempel ofte Kanban-tavler på McDonalds-restauranter.

Utbredelse

Kanban-tavler har lenge vært kjent i prosjektverdenen, men har først nylig oppnådd en bredere systematisk utbredelse. Kanban er mer formbar og dermed mer allsidig enn Scrum. Kanban har potensial til å bli en ledende metode innen kunnskapsarbeid.

Sertifisering

Kanban er ikke en beskyttet tittel. Alle kan tilby sertifiseringer. LeanKanban University er det mest anerkjente instituttet og tilbyr mange forskjellige sertifiseringer.

Nivå

Kanban brukes på teamnivå.

Beskrivelsesgrad

Lav.

New call-to-action


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er forskjellen på Scrumleder og Produkteier?

Lurer du på hva forskjellen mellom Scrumleder (Scrum Master) og Scrum Produkteier (Scrum Product owner) er? Synes du det kan være vanskelig å skille mellom rollene? Kanskje er du nysgjerrig på hva Scrum er og hvordan du kan bruke det i din arbeidssituasjon? I dette blogginnlegget skal vi klargjøre de to rollene og utforske likheter og forskjeller mellom Scrumleder og Scrum Produkteier.

Nexus - et eksoskjelett til Scrum

Nexus minner mye om LeSS (Large Scale Scrum). Begge rammeverkene gjør det mulig å bruke Scrum til større prosjekter. Målet med Nexus-rammeverket er å skalere verdien som en gruppe Scrum-team, som jobber med ett enkelt produkt, er i stand til å levere. En gjør dette ved å redusere kompleksiteten som disse teamene møter når de samarbeider for å levere et integrert, verdifullt og nyttig produktinkrement minst én gang hver sprint.

Scrum@Scale - et lett rammeverk for skalering av Scrum

Scrum@Scale er utviklet av Jeff Sutherlands virksomhet Scrum Inc., som blant annet står bak Scrum, et rammeverk for å utvikle, levere og holde ved like komplekse produkter av ett enkelt team. Helt i Jeff Sutherlands ånd er Scrum@Scale et lett rammeverk som gir assistanse på tvers av Scrum-team. Det er basert på de grunnleggende prinsippene til Scrum, Complex Adaptive Systems teori, spillteori og objektorientert teknologi.