Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT®?

AgileSHIFT® PRINCE2 Agile®

5 min. lesning

Det finnes mange sertifiseringer innenfor smidig tankesett og smidige metoder. Axelos, som står bak PRINCE2, lanserte i 2015 en løsning på hvordan man bør kombinere PRINCE2 og smidige metoder i prosjektsammenheng. Rammeverket fikk navnet PRINCE2 Agile og sertifiseringen har blitt svært populær og er blant de prosjektsertifiseringene som vokser raskest i Norge.

I 2018 lanserte Axelos en ny sertifisering om smidighet. Den fikk navnet AgileSHIFT. Så hva er forskjellen på PRINCE2 Agile og AgileSHIFT og hvilken bør du velge? I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på akkurat det.

PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile er et rammeverk og en sertifisering som har utgangspunkt i verdens mest utbredte prosjektmetodikk - PRINCE2. Gjennom PRINCE2 Agile lærer man hvordan man kombinerer god praksis for prosjektledelse med team som jobber på en smidig og iterativ måte. PRINCE2 Agile er sånn sett en smidig sertifisering som brukes i prosjektsammenheng.

PRINCE2 Agile passer for virksomheter som

  • benytter PRINCE2 og ønsker å kombinere det med smidige metoder som Scrum, Kanban og liknende.

  • arbeider smidig, og som vil ha nytte av PRINCE2 som et standard rammeverk for prosjektstyring.

  • ønsker et rammeverk som tar for seg hvordan arbeid bør utføres på teamnivå i prosjektsammenheng.

  • bruker både PRINCE2 og smidige metoder, men som mangler et felles rammeverk knyttet det samme og som kan brukes på alle typer prosjekter.

PRINCE2 Agile introduserer altså ikke en ny smidig metode, men er en veiledning for å tilpasse PRINCE2s temaer, prosesser, roller og produkter til smidig arbeid – uavhengig av type prosjekt. Mange forbinder smidige metoder med IT-utviklingsprosjekter, men PRINCE2 Agile er ikke spesifikt for denne typen prosjekter.

Passer PRINCE2-Agile for meg?

En sertifisering i PRINCE2 Agile passer for deg som er prosjektleder for smidige prosjekter eller for deg som ønsker å bli det. Den passer også for deg som leder et smidig team eller har en annen nøkkelrolle i et smidig prosjekt. Du trenger ingen formelle krav til forkunnskaper for å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile Foundation, men det er absolutt en fordel å være sertifisering i PRINCE2 Foundation fra før.

For å ta en Practitioner-sertifisering så er det en fordel at du er sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation først ettersom denne sertifiseringen gir deg et større læringsutbytte og en bedre introduksjon til bruk av PRINCE2 og smidig. Du kan lese mer om PRINCE2 Agile Practitioner og hvilke forkunnskaper som kreves her.

AgileSHIFT

Imens PRINCE2 Agile er rettet imot prosjekter og hvordan man kan kombinere PRINCE2 med smidige metoder, så har AgileSHIFT et fokus på hele virksomheten og hvordan man kan utvikle en smidig tankegang i hele organisasjonen.

Virksomheter og organisasjoner blir stadig satt under økende forventningspress fra sine kunder om å fornye seg og levere bedre produkter og tjenester. Utvikling i teknologi og kommunikasjon har gjort konkurranseforholdene tøffere og krever at man må tilpasse seg nye markedsforhold mye raskere enn før.

Selv om deler av virksomheten kanskje jobber etter smidige metoder så kan det fort by på utfordringer når resten av organisasjonen jobber etter andre metoder og prinsipper.

AgileSHIFT er en veileder og sertifisering som kan sees på som en beste praksis for utvikling av et smidig tankesett og en smidig bedriftskultur som muliggjør hurtige og gjennomgripende endringer i virksomheten.

AgileSHIFT passer for virksomheter som

  • opplever høyere forventinger til endringstakt fra eiere, kunder og marked.

  • har behov for å skape en kultur der endring sees på som noe positivt.

  • ønsker å utvikle en smidig bedriftskultur og et tankesett som gjør alle medarbeidere til gode endringsagenter

  • ønsker å lære et enkelt smidig rammeverk som kan brukes for å jobbe iterativt på team- og avdelingsnivå.

Passer AgileSHIFT for meg?

En sertifisering i AgileSHIFT passer for ledere eller enkeltpersoner som er aktive i forretningsutvikling. Dette kan typisk være roller som omfatter transformasjonsledere, linjeledere/ledere, endringsleder eller personer med en rolle innen finans, HR, salg og markedsføring.

Forskjellen på AgileSHIFT og PRINCE2 Agile

Kort oppsummert kan man si at PRINCE2 Agile retter seg mot prosjekter og hvordan man kan kombinere prosesser og god praksis fra prosjektledelse med smidige metoder. AgileSHIFT retter seg ikke mot prosjekter, men tar for seg hva som skal til for å utvikle en smidig bedriftskultur som omfavner endringer og gjør virksomheten i stand til å utvikle og tilpasse seg kunder og markedet raskere.

New call-to-action


Jon Arve er divisjonsleder for Academy & Project Systems i Metier. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategi. I jobben sin brenner han for å hjelpe virksomheter med å bygge kompetanse og ta i bruk riktige systemer for å lykkes med prosjekter og initiativer. På fritiden kobler han best av når han får bruke tid på Haugen gård i Femundsmarka eller når han får spille trommer i bandet sitt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Dette er AgileSHIFT®

Det finnes etter hvert mange metoder, kurs og sertifiseringer som heter noe med «agile» eller «smidig». I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva AgileSHIFT er.

Hvorfor er du som leder viktig for implementeringen av AgileSHIFT ?

I løpet av de siste årene har vi blitt tvunget ut i en ny digital verden hvor vi har måttet omstille oss og åpne opp for å innføre nye metoder og tankesett. De lederne som har klart å omfavne endringer og sett muligheter der andre har sett problemer er de som har kommet sterkere ut av denne perioden. Mange virksomheter har blitt smidigere (agile) og har funnet nye, mer kostnadseffektive måter å arbeide på og har derfor sikret seg et konkurransefortrinn. AgileSHIFT dreier seg om et mindset og en kultur for endring i virksomheten.

Maler og agendaer for smidige sprinter med AgileSHIFT®

AgileSHIFT® er et rammeverk og et tankesett som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å utvikle og tilpasse seg kunder og markeder raskere gjennom å jobbe smidigere. Rammeverket består blant annet av en prosess for iterativt arbeid og inneholder forslag til møteagendaer og et sett maler som kan brukes som sjekklister og informasjonsinnhenting knyttet til smidige sprinter. I dette blogginnlegget gir vi deg en oversikt over disse og hva de kan brukes til.