Maler og agendaer for smidige sprinter med AgileSHIFT®

AgileSHIFT®

4 min. lesning

AgileSHIFT® er et rammeverk og et tankesett som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å utvikle og tilpasse seg kunder og markeder raskere gjennom å jobbe smidigere. Rammeverket består blant annet av en prosess for iterativt arbeid og inneholder forslag til møteagendaer og et sett maler som kan brukes som sjekklister og informasjonsinnhenting knyttet til smidige sprinter.

I dette blogginnlegget gir vi deg en oversikt over disse og hva de kan brukes til.

Både malene og agendaene i AgileSHIFT kan brukes som de er, men er ment som et utgangspunkt for tilpasning for hvert enkelt team. En god idé kan være å tilpasse dem etter hvert som man får erfaring med å bruke dem.

LES OGSÅ: Dette er AgileSHIFT

Maler i AgileSHIFT

Start-up er en mal som kan brukes når man starter iterative arbeidsprosesser. Malen brukes for få fylle inn den dokumentasjonen som bør være på plass for å avgjøre om man skal initiere arbeidet eller ikke.

Business justification er en mal som brukes for å avgjøre om arbeidet man er i ferd med å sette i gang gir større verdi enn innsatsen man legger i det. Malen kan sammenliknes med det man i PRINCE2 kaller Business Case.


Last ned gratis malpakke for AgileSHIFT


Roadmap / storyboard produseres i oppstartsfasen av en iterativ prosess og beskriver hvilken verdi prosessen skal gi på et strategisk nivå.

Prioritization er en mal for prioritering av arbeid. AgileSHIFT er kompatibelt med en rekke ulike prioriteringsmetoder som for eksempel MoSCoW og enkel numerisk prioritering.

Task list er en mal for arbeid som skal utføres (også kjent som backlog).

Information radiators er store visuelle visninger som gir et raskt overblikk over arbeid og status for dette. Et eksempel på dette er en kanban-tavle på et whiteboard.

Go/no go meeting er mal som brukes mellom iterasjoner for å dokumentere beslutningen knyttet til å gjennomføre en ny iterasjon eller stanse arbeidet.

Major risks er en mal som teamet kan bruke for å dokumentere risiko.

Organization brukes for å dokumentere teamets sammensetning, roller og ansvar.

Møteagendaer i AgileSHIFT

Agendaene i AgileSHIFT kan brukes som et utgangspunkt for å gjennomføre effektive møter. De detaljerer formål, sjekkpunkter før møte, tips og triks, aksjoner, struktur og deltakere for møtet. Som med malene over bør også agendaene for møtene utvikles over tid og etter hvert som man ser behov for tilpasninger.

Daily stand-up - Et kort møte der deltakere gir status på hva de gjorde i går, hva de skal gjøre i dag, og mulige hindre for videre arbeid.

Iteration planning - Dette møtet er første del av hver iterasjon. Teamet definerer hvilken kundeverdi de skal levere i denne iterasjonen.

Review / demo - På slutten av hver iterasjon samles teamet, sponsor og interessenter for å gjennomgå om definert verdi har blitt oppnådd, samt sikre at man vil fortsette å levere verdi gjennom videre arbeid.

Retrospective - På slutten av hver iterasjon gjennomgår teamet resultater og anvendelse av smidige metoder for iterasjonen. Eventuelle nødvendige endringer i arbeidspraksis og prosedyrer identifiseres.

Blocker - Dersom noen i teamet varsler om hindre for å få utført arbeid arrangeres det et eget møte for å diskutere dette problemet og veien videre.

Handover - På slutten av hver iterasjon overleverer teamet produktet, tjenesten eller funksjonaliteten de har produsert så langt til kunden.

Get free brochure about the Executive MBA


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Dette er AgileSHIFT®

Det finnes etter hvert mange metoder, kurs og sertifiseringer som heter noe med «agile» eller «smidig». I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva AgileSHIFT er.

Hvorfor er du som leder viktig for implementeringen av AgileSHIFT ?

I løpet av de siste årene har vi blitt tvunget ut i en ny digital verden hvor vi har måttet omstille oss og åpne opp for å innføre nye metoder og tankesett. De lederne som har klart å omfavne endringer og sett muligheter der andre har sett problemer er de som har kommet sterkere ut av denne perioden. Mange virksomheter har blitt smidigere (agile) og har funnet nye, mer kostnadseffektive måter å arbeide på og har derfor sikret seg et konkurransefortrinn. AgileSHIFT dreier seg om et mindset og en kultur for endring i virksomheten.

Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT®?

Det finnes mange sertifiseringer innenfor smidig tankesett og smidige metoder. Axelos, som står bak PRINCE2, lanserte i 2015 en løsning på hvordan man bør kombinere PRINCE2 og smidige metoder i prosjektsammenheng. Rammeverket fikk navnet PRINCE2 Agile og sertifiseringen har blitt svært populær og er blant de prosjektsertifiseringene som vokser raskest i Norge. I 2018 lanserte Axelos en ny sertifisering om smidighet. Den fikk navnet AgileSHIFT. Så hva er forskjellen på PRINCE2 Agile og AgileSHIFT og hvilken bør du velge? I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på akkurat det.