Dette er AgileSHIFT®

AgileSHIFT®

3 min. lesning

Det finnes etter hvert mange metoder, kurs og sertifiseringer som heter noe med «agile» eller «smidig». I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva AgileSHIFT er.

Først litt om smidige metoder

Før vi går nærmere inn på AgileSHIFT er, så kan det være oppklarende å si noen ord om smidige metoder. Smidige metoder er, enkelt forklart, en kombinasjon av beste praksiser og teknikker som brukes til utvikling av nye produkter og tjenester. Disse metodene kommer opprinnelig fra IT-utvikling, men har etter hvert blitt vanlig praksis i mange bransjer. Felles for metodene er at de tar utgangspunkt i et sett prinsipper og verdier som er dokumentert i noe som kalles «manifestet for smidig programvareutvikling» :

Personer og samspill fremfor prosesser og verktøy
Programvare som virker fremfor omfattende dokumentasjon
Samarbeid med kunden fremfor kontraktsforhandlinger
Å reagere på endringer fremfor å følge en plan

Dette vil si: Selv om punktene som står til høyre har verdi, så verdsetter vi punktene til venstre enda høyere.


Last ned gratis malpakke for AgileSHIFT

Smidige metoder har blitt svært utbredt i en del bransjer og spesielt i IT- og prosjektmiljøer. Metodene kan fungere bra, men fører i en del sammehenger til utfordringer fordi resten av organisasjonen jobber etter andre metoder og prinsipper. Dette fører gjerne til at organisasjonen ikke klarer å ta ut effekten av det et smidig team kunne gitt. Denne utfordringen addresses i AgileSHIFT.

Skap en smidig virksomhetskultur med AgileSHIFT

AgileSHIFT er ikke “enda en smidig metode”, fordi det ikke er et alternativ til smidige praksiser som allerede eksisterer. I stedet er det en måte å jobbe på for alle team som har behov for å jobbe smidigere – uavhengig av funksjon. Dette inkluderer for eksempel markedsføring, finans, HR eller hvilket som helst annet team som ønsker å jobbe smidigere.

LES OGSÅ: Hvilken nytte gir AgileSHIFT? og Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT

AgileSHIFT gjør organisasjoner i stand til å utvikle og tilpasse seg kunder og markedet raskere gjennom å endre tankesettet til alle som jobber der. Det er en veiledning som muliggjør kontinuerlig endring i virksomheten og kan sees på som en beste praksis for utvikling av et smidig tankesett og en smidig bedriftskultur.

Get free brochure about the Executive MBA


Jon Arve er divisjonsleder for Academy & Project Systems i Metier. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategi. I jobben sin brenner han for å hjelpe virksomheter med å bygge kompetanse og ta i bruk riktige systemer for å lykkes med prosjekter og initiativer. På fritiden kobler han best av når han får bruke tid på Haugen gård i Femundsmarka eller når han får spille trommer i bandet sitt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvorfor er du som leder viktig for implementeringen av AgileSHIFT ?

I løpet av de siste årene har vi blitt tvunget ut i en ny digital verden hvor vi har måttet omstille oss og åpne opp for å innføre nye metoder og tankesett. De lederne som har klart å omfavne endringer og sett muligheter der andre har sett problemer er de som har kommet sterkere ut av denne perioden. Mange virksomheter har blitt smidigere (agile) og har funnet nye, mer kostnadseffektive måter å arbeide på og har derfor sikret seg et konkurransefortrinn. AgileSHIFT dreier seg om et mindset og en kultur for endring i virksomheten.

Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT®?

Det finnes mange sertifiseringer innenfor smidig tankesett og smidige metoder. Axelos, som står bak PRINCE2, lanserte i 2015 en løsning på hvordan man bør kombinere PRINCE2 og smidige metoder i prosjektsammenheng. Rammeverket fikk navnet PRINCE2 Agile og sertifiseringen har blitt svært populær og er blant de prosjektsertifiseringene som vokser raskest i Norge. I 2018 lanserte Axelos en ny sertifisering om smidighet. Den fikk navnet AgileSHIFT. Så hva er forskjellen på PRINCE2 Agile og AgileSHIFT og hvilken bør du velge? I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på akkurat det.

Maler og agendaer for smidige sprinter med AgileSHIFT®

AgileSHIFT® er et rammeverk og et tankesett som gjør organisasjoner og mennesker i stand til å utvikle og tilpasse seg kunder og markeder raskere gjennom å jobbe smidigere. Rammeverket består blant annet av en prosess for iterativt arbeid og inneholder forslag til møteagendaer og et sett maler som kan brukes som sjekklister og informasjonsinnhenting knyttet til smidige sprinter. I dette blogginnlegget gir vi deg en oversikt over disse og hva de kan brukes til.