Hva tar vi med oss fra Oslo Business Forum 2023?

Kompetanseutvikling

12 min. lesning

Etter to inspirerende dager på Oslo Business Forum, sitter vi igjen med mye inspirasjon, nye ideer og perspektiver. Verdenskjente talere har delt sine refleksjoner av hva det betyr å «Thrive in Chaos» - som var årets tema.

Her er noen av våre hovedinntrykk fra disse to dagene, og til slutt, noen tanker og refleksjoner vi gjør oss.

Vi har vært innom mange spennende og store temaer som AI, klimaendringer, ledelse, teamarbeid, innovasjon, disrupsjon, bærekraft og hvordan vi kan gjenoppfinne kapitalismen i en verden som brenner.

Ikke små temaer som lar seg løse på en dag, men vi sitter allikevel igjen med en følelse av optimisme. Selv om kaos kan være skummelt, så kan det også by på muligheter.

Maryna Saprykin – å bygge resiliens hos globale virksomheter

Som en lidenskapelig bærekraftskonsulent fra Ukraina har Saprykin brukt over 15 år på å fremme samfunnsansvarlige bedrifter i et landskap fylt av usikkerhet. Hun gjorde et sterkt inntrykk på scenen hvor hun snakket om krigen i Ukraina, og hvordan organisasjoners resiliens bygger på personlig resiliens.

Til tross for krig så har Ukraina aldri hatt flere mennesker som har blitt individuelle entreprenører. I 2022 ble annenhver nye virksomhet registrert av kvinner, og ukrainske virksomheter har betalt $2 milliarder mer i skatt enn året før. Det er imponerende i en tid preget av kaos.

I Ukraina er det et tog som heter «train to victory». Toget består av syv vogner som er malt av ukrainske kunstnere, og hver vogn er dedikert til en region og virksomhetene til folket som har gjort motstand mot de russiske okkupantene. I en tid preget av kaos trenger vi et «resilience train» hvor hver vogn representerer en viktig del av å bygge resiliens og drive handling, forteller Saprykin.

 • Vogn nr. 1 representerer farten. Hvor raskt kan din virksomhet agere på eksterne endringer? Er dere tilpasningsdyktige nok? Vurder din virksomhets tilpasningsevne og se på hva du kan forbedre.
 • Vogn nr. 2 representerer det store målet. Hva er virksomhetens hensikt? Her bør du tenke stort. Miljø og sosiale mål er noe som betyr mer for folk enn tidligere.
 • Vogn nr. 3 representerer verdier. Ytre endringer kan utfordre verdiene. Her tok hun frem et eksempel om at det fortsatt finnes globale virksomheter som samarbeider med Russland.
 • Vogn nr. 4 består av de ansatte. De ansatte og deres familier er din viktigste ressurs. 1 milliard har mentale helseproblemer i verden. Du må vise at du bryr deg om dem – ikke bare virksomhetens suksess.
 • Vogn nr. 5 representer kundene. Du bør følge etter kundene i gode og dårlige tider. Saprykin påpekte at selv om du har alle disse vognene på plass i din virksomhet så trenger du fortsatt personlig resiliens. Du kan ikke gjøre endringer i kaotiske tider uten dette.

Patrick Lencioni – "The six types of Working Genius" – en bedre måte å forstå din gave, din frustrasjon og ditt team på

Patrick Lencioni er grunnlegger og president i The Table Group, et selskap dedikert til å fremme menneskelig verdighet innen arbeidslivet, personlig utvikling og tro. De siste tjuefem årene har Lencioni og hans team levert ideer, produkter og tjenester til organisasjoner som forbedrer teamwork og ansattes engasjement.

I sitt innlegg snakket han om at uansett hva slags arbeid som skal gjøres er det 6 aktiviteter som må gjennomføres.

 1. Genius of wonder. Personen som er flink til å tenke strategisk, se fremover og forstå komplekse sammenhenger. Dette er den som er god til å generere nye ideer og se potensielle problemer.
 2. Genius of invention. Den som liker å stille spørsmål, grave etter informasjon og utforske muligheter. Dette er den nysgjerrige sjelen som ønsker å få en grundig forståelse av hvordan ting fungerer.
 3. Genius of discernment. Personen som er flink til å ta raske beslutninger, gi retning og holde seg fokusert på målet. Dette er den som er komfortabel med å ta avgjørelser og lede an.
 4. Genius of galvanizing. Den som trives med å samarbeide, bygge relasjoner og støtte teamet. Dette er en person som er opptatt av samhold og samarbeid for å oppnå felles mål.
 5. Genius of enablement. Personen som er flink til å ta tak i oppgaver, håndtere praktiske detaljer og få ting gjort. Dette er en handlingsorientert person som liker konkrete resultater.
 6. Genius of tenacity. Den som setter høye standarder, er opptatt av kvalitet og sørger for at alt blir gjort riktig. Dette er en grundig person som streber etter perfeksjon.

Ifølge Lencioni har hver person en primær og en sekundær «genius» Ved å være bevisst på hvilke to som kjennetegner deg og dine teammedlemmer, kan du bidra til å optimalisere samarbeidet og produktiviteten på arbeidsplassen.

LES OGSÅ: Hvordan får du til et høytytende team

Rebecca Henderson – hvordan gjenoppfinne kapitalismen i en verden som brenner?

Harvard-professor Rebecca Henderson mener at akkurat nå har vi muligheten til å gjøre en betydelig forskjell i menneskets historie. Hun tror at private bedrifter har makten til å endre kursen vi er på når det gjelder klimaendringer. Men vi må våkne opp, og tørre å handle.

Dette har drevet Rebeccas arbeid de siste ti årene og er kjernen i hennes bok med samme navn som foredraget. Hun viste oss grafiske fremstillinger av hvor mye en grad med global oppvarming har å si for planeten. Et skremmende og trist syn, men hun mener det allikevel er håp. Vi har ressursene, men vi trenger politiske løsninger. Og hun fikk virkelig frem hvordan næringslivet kan bli en kritisk alliert i kampen for å gjenoppfinne kapitalismen.

LES OGSÅ: Kan bærekraftig utvikling være lønnsom?

Sir Richard Branson – disruptiv innovasjon

Sir Richard Branson fortalte om sin fantastiske reise som entreprenør. Mange av hans nye ideer kommer ut av frustrasjon. Han mener det gjelder å holde øynene åpne, og se etter muligheter hvor man kan gjøre ting annerledes. Han påpekte viktighetene av å snakke med alle. De beste lederne er de som ser etter det beste i andre mennesker, uavhengig av om de jobber som renholdsarbeider eller direktør, og her kan du få virkelig gode tips til hvordan forbedre virksomheten.

Branson er opptatt av å gi tilbake til samfunnet, og avsluttet med dette sitatet; «Alt du har i livet er ryktet ditt, og på slutten av livet er det det du kommer til å se tilbake på. Det er forskjellen du har gjort for andre mennesker som virkelig betyr noe». Han mener at alle som er i en posisjon hvor de har mulighet til dette, har et ansvar for å gjøre noe slik at vi kan overlevere en bedre verden til neste generasjon.

LES OGSÅ: 5 tips til disruptiv innovasjon

Amy Webb – fremtiden til kunstig intelligens

Amy er administrerende direktør for Future Today Institute, en ledende bedrift innen strategi og fremtidsplanlegging. Webb snakket om fremtiden til kunstig intelligens, og argumenterte for at utviklingen av AI markerer slutten på internettet slik vi kjenner det. Ingen vet hva fremtiden med AI bringer, og påpekte at dette ikke er en revolusjon, men en evolusjon. Det kommer til å tvinge oss til å tenke nytt på deler av virksomheten, men AI vil ikke erstatte alt menneskelig arbeid. AI er magisk, men ikke magi. Fremover bør du hele tiden ha AI i bakhodet, men samtidig være kritisk til informasjonen du får. Hun råder deg også til å passe på dine egne data.

LES OGSÅ: Hva kan du som leder gjøre for å få mer klarhet i en uforutsigbar verden?

Anssi Rantanen – hvordan bruke AI til bedriftsvekst

Anssi Rantanen er en internasjonal ekspert på AI og maskinlæring. Han tok diskusjonen om AI til nye høyder. Ifølge Rantanen er middelmådighet, som vi kjenner det, død. Ved hjelp av AI kan alle bli veldige gode på å lage 60 % versjoner av alt, men vi må ikke glemme de siste 40 % som krever menneskelige egenskaper som kreativitet og empati. Det er her er magien skjer.

Han delte verdifull innsikt i den høye farten AI utvikler seg i og hvordan det påvirker virksomheter i dag. Han oppfordret oss til å eksperimentere med AI-verktøy fordi det er mye å hente på kvalitet og effektivitet. Dette kan påvirke bunn- og topplinje i stor grad. Han mener at vi ikke bare må fokusere på effektivtetsfordeler, men heller på hvorfor vi gjør det vi gjør.

Han oppfordret virksomhetsledere til å finne de 3-6 beste folkene som har en interesse for temaet, og la de få tid til å finne ut av hvordan din virksomhet kan bruke dette på best mulig måte.

Aswath Damodaran – hvordan handle i samsvar med din virksomhets alder?

Aswath Damodaran er professor i finans ved Stern School of Business ved New York University. Han delte innsikt i selskapers livssykluser og hvordan strategiene deres bør utvikle seg deretter.

Han mener at virksomheter går igjennom oppvekst og utvikling slik vi mennesker gjør. En start-up trenger for eksempel like mye oppmerksomhet som en nyfødt, og en corporate tenåring ser etter måter å ødelegge alt på – satt litt på spissen. Han oppfordret oss til å finne ut av hvor i livet din virksomhet befinner seg og navigere igjennom livssyklusen deretter.

LES OGSÅ: Betraktninger om usikkerhet (et innlegg knyttet il Aswath Damodarans webinar «Living with Uncertainty.

Kjell A Nordström – redefinert lederskap for en ny æra

Kjell A. Nordström er professor innen internasjonal forretningsstrategi ved Handelshøyskolen i Stockholm. Han er kjent for sitt arbeid innen globalisering, innovasjon og strategisk ledelse.

Han snakket om at vi må redefinere hvordan vi tenker på lederskap. Med utfordrende faktorer som krig, virus, økonomisk krise og AI, kreves det ledelse som bidrar til å bygge en responsiv og resilient virksomhet. Vanligvis blir vi utsatt for maks to kriser av gangen. Nå er vi under høyt press med opptil fire kriser samtidig. Da er det to ting som er viktig å tenke på; high tech og high trust. Med tillit og teknologi kombinert, er det utrolig hvor mye vi får gjort. Når koronapandemien herjet som verst, gjorde vi hybrid arbeid til den nye normalen på bare få uker. Vi selv-koordinerer oss og ser til hverandre for ledelse.

Han avsluttet med å si at vi må bygge historiene for å få tillit. Du må være tydelig på bedriftens hensikt. Hvorfor er vi her, og hva skal vi oppnå.

Costas Markides – ledelse i en verden i kontinuerlig disrupsjon

Costas Markides, professor i strategi og entreprenørskap ved London Business School, presenterte sin teori om hvordan vi bør håndtere disruptiv innovasjon i forretningskontekst. Vi må akseptere at disrupsjon er her for å bli - og se på det som både en mulighet og en trussel. Å betrakte det som en trussel gir en følelse av hastverk. Handling må skje her og nå. Å se det som en mulighet innebærer å se på det store bildet. Derfor er det nødvendig å balansere begge perspektiver.

Å arbeide under konstant disrupsjon krever utholdenhet både fra virksomheten og de ansatte. Som leder må du bygge opp motstandskraft (resiliens) blant de ansatte, og dette oppnås gjennom handling, ikke bare ord. Det er ikke tilstrekkelig å kommunisere hva, hvorfor og hvordan når det gjelder virksomhetsmål. Du må få folk til å personlig bry seg om virksomhetens formål og få alle til å forstå strategien.

Hans andre råd var å innføre smidighet i virksomhetens team. De må ha handlingsrom til å ta beslutninger på egen hånd innenfor gitte parametere (strategien).

Malala Yousafzai - å skape endring

Nobelpris-vinnende aktivist Malala Yousafzai har viet sitt liv til kvinners rettigheter og har utvilsomt skapt betydelige endringer. På scenen delte hun sin gripende historie.

Fra tidlig alder har hun alltid hørt faren sin tale åpent og ærlig om sannheten, og hun ønsket å gjøre det samme. Hun følte et ansvar for å bidra til de endringene hun ønsket å skape. Hun snakket om en firetrinns syklus for endring; Første trinn er undersøkelse, andre trinn er utvikling av en strategi, tredje trinn er handling, og det fjerde trinnet er påvirkning der du er.

Malala symboliserer motet i kampen for utdanning og rettferdighet. Hennes historie er kraftfull, og hun er en stor inspirasjon for millioner rundt om i verden.

Så, hva sitter vi igjen med?

Etter å ha deltatt på OBF 2023 har vi fått en bedre forståelse av komplekse globale spørsmål, og strategier for å håndtere dem. Flere av foredragsholderne understreket behovet for resiliens, innovasjon, samarbeid og ledelse tilpasset en stadig skiftende verden. For norske virksomheter og ledere er nøkkelen å omfavne endringer, bygge tillit, og handle ansvarlig for å skape positive ringvirkninger for samfunnet og planeten vår.

Her er våre hovedpunkter som vi tar med oss videre i vår arbeidshverdag;

 • Fokusere på å bygge resiliens som en respons på kaotiske forhold.
 • Viktigheten av å agere raskt på eksterne endringer og være tilpasningsdyktig.
 • Å forstå og optimalisere individuelle styrker og preferanser for å forbedre samarbeid og produktivitet.
 • Behovet for å gjenoppfinne kapitalismen for å påvirke positiv endring og utnytte ressursene for å takle globale utfordringer.
 • Hvordan private bedrifter kan være kritiske allierte i kampen mot klimaendringer. 
 • Betydningen av å eksperimentere med AI-verktøy for å forbedre kvalitet og effektivitet, samtidig som man ivaretar det menneskelige perspektivet.
 • Være kritisk til informasjon og beskytte personlige data i en tid med økende teknologisk utvikling.
 • Redefinere lederskap for å håndtere dagens kompleksitet.
 • Betydningen av å kombinere høy teknologi med høy tillit for å oppnå resultater i en kaotisk verden.

Vi gleder oss allerede til neste års Oslo Business Forum!

New Call-to-action


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Tips til mer effektive presentasjoner for deg som jobber i smidig team

Smidige metoder har blitt stadig mer populære. Det er ikke rart, for de er effektive for prosjektstyring og teamarbeid. Smidige metoder, som Scrum eller Kanban, legger vekt på fleksibilitet, samarbeid og kontinuerlig forbedring. I denne konteksten kan gode presentasjoner spille en viktig rolle. En god presentasjon kan støtte smidige prinsipper og fasilitere kommunikasjonen innad i teamet og med interessenter. I dette blogginnlegget gir vi deg noen tips for å forbedre presentasjoner du lager når du jobber i team som følger smidige metoder.

De 10 mest leste blogginnleggene dette halvåret

Hvert halvår er det spennende å dykke ned i statistikken og analysere hva som har fanget interessen til våre lesere. Vi får et innblikk i hva folk virkelig bryr seg om og hva de ønsker å fordype seg i. Det er ikke overraskende at temaer som AI-teknologi, Scrum og ulike smidige metoder troner øverst på listen denne gangen. Her finner du de mest leste blogginnleggene. God lesing!

Hva kan du som leder gjøre for å få mer klarhet i en uforutsigbar verden?

«Ny dag, nye muligheter,» sier ordtaket. En dag tidlig i januar, forplikter jeg meg, som mange andre, helt frivillig til noen nyttårsforsetter. På mange måter kan man sammenligne nyttårsforsettene med forretningsmål som virksomheter setter opp hvert år. De tar utgangspunkt i en langsiktig visjon og en strategi som gir både mening og retning for virksomhetene og deres medarbeidere. Verdiskapningen i løpet av året skal skje målrettet på en organisert og strukturert måte, for å være mest mulig kostnadseffektivt. Konkrete forretningsmål bidrar til nettopp det. Men forskjellen ligger nok i det at jeg med mine nyttårsforsetter har en god anelse om at mine forsetter setter meg på riktig kurs. Som leder - hvordan kan man være sikker på at kursen man velger er riktig?