Hva kan du som leder gjøre for å få mer klarhet i en uforutsigbar verden?

Kompetanseutvikling Virksomhetsstyring

5 min. lesning

«Ny dag, nye muligheter,» sier ordtaket. En dag tidlig i januar, forplikter jeg meg, som mange andre, helt frivillig til noen nyttårsforsetter. På mange måter kan man sammenligne nyttårsforsettene med forretningsmål som virksomheter setter opp hvert år. De tar utgangspunkt i en langsiktig visjon og en strategi som gir både mening og retning for virksomhetene og deres medarbeidere. Verdiskapningen i løpet av året skal skje målrettet på en organisert og strukturert måte, for å være mest mulig kostnadseffektivt. Konkrete forretningsmål bidrar til nettopp det.

Men forskjellen ligger nok i det at jeg med mine nyttårsforsetter har en god anelse om at mine forsetter setter meg på riktig kurs. Som leder - hvordan kan man være sikker på at kursen man velger er riktig?

De siste årene har vært preget av økt usikkerhet verden rundt. Det har vært en akselerasjon av klimaendringer med ekstreme værforhold og miljøødeleggelser. Vi har i over to år levd gjennom en global pandemi, og Europa opplever nå en krig i Ukraina som medfører økende geopolitiske spenninger, høy inflasjon, energiforsyningskrise, handelsforstyrrelser, og usikkerhet i matforsyningen.

Hva kan en leder gjøre for å få mer klarhet, når fremtidsutsiktene er lite forutsigbare og verden rundt er i stadig endring og mer og mer vanskelig å forstå?

Trender i 2023

Amy Webb, gründer, administrerende direktør i Future Today Institute og professor ved New York University Stern School of Business, ble invitert av Oslo Business Forum for å dele sine tanker på veien hjem fra Davos-konferansen i Sveits. Når hun blir spurt om hva som kjentegner verden i dag trekker hun frem tre makrotrender:

 • Polykriser, dette nye buzzwordet beskriver vår nye virkelighet: Forskjellige samfunnsproblemer oppstår samtidig og utløser utfordringer større enn summen av hva hver av disse krisene ville produsert isolert sett, dersom verdenssamfunnet og markedene ikke var så dypt sammenkoblet.
 • Krigen i Ukraina, som i veldig stor grad preger forretningene og livet til mange i Europa.
 • Bærekraftig utvikling berører både private og offentlige aktører som blir nødt til å ta i bruk nye måter å jobbe på for å tilfredsstille behovene til menneskene nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter.

Videre trekker hun frem fem områder på IT- og teknologisiden som er særlige aktuelle i 2023 fordi det forventes store fremskritt:

 1. Det industrielle Metaverse - Metaverse applikasjoner i industrien
 2. Cybersikkerhet, bruken av teknologier, prosesser og kontroller for å beskytte IT-systemer, nettverk, programmer, enheter og data fra ondsinnede angrep.
 3. Generativ kunstig intelligens (KI), en type KI som bruker maskinlæringsalgoritmer for å lage nytt og originalt innhold som bilder, videoer, tekst og lyd.
 4. Bioteknologi, forskningsgren som handler om å lage nye produkter ved å bruke mikroorganismer, planter eller dyr
 5. Kvanteberegning, et tverrfaglig felt som bruker kvantemekanikk for å løse komplekse problemer raskere enn på klassiske datamaskiner.

Fremtiden er usikker, hva så?

Det er mange usikkerhetsmomenter i fremtiden, som selvsagt innebærer en del risiko. Men med fremtiden kommer også muligheter. Å få øye på dem er ikke lett, men slett ikke umulig. Det handler om å observere og analysere de underliggende strukturene og nye makrotrender som oppstår i markedene og samfunnene vi lever i. Amy beskriver trender med fire karakteristika:

 • Trender finner sitt opphav i grunnleggende menneskelige behov
 • Trender er betimelige, og de vedvarer over tid
 • Trender oppstår når utviklingstrekk fra ulike fagområder krysser hverandre
 • Trender er dynamiske og utvikler seg kontinuerlig

Smidige ledere som ønsker å tilpasse sin virksomhet raskt når endringer skjer, bruker gjerne scenarioplanlegging. Scenarioplanlegging er en kraftig metode innen strategiledelse, utviklet og finpusset over flere tiår. Den bygger på strategiske samtaler med kunnskapsrike individer, internt og eksternt i en virksomhet. Disse samtalene settes sammen og studeres innenfor en bestemt ramme og tidshorisont, for til slutt å danne en skisse til to til tre plausible scenarioer for fremtiden.

Med disse fortellingene om fremtiden i verktøykassen er en virksomhet bedre rustet til å lage sterke strategier, og oppdage tidlige tegn som indikerer en mulig retning eller et mest sannsynlig fremtidsbilde.

Fremtiden er her allerede, hva gjør jeg?

Omfavn nye teknologier når de blir tilgjengelige! Da er organisasjonen bedre rustet til å ta de riktige beslutningene når endringene skjer.

ChatGPT er en type generativ, kunstig intelligens som har blitt mye omtalt i det siste. Fordelene og ulempene knyttet til den nye teknologien har blitt diskutert i ulike fora og media, fordi den forstyrrer de eksisterende måtene vi jobber på. Amy Webb sier likevel at om ti år vil ChatGPT sannsynligvis være et kurant verktøy for de fleste av oss. Da vil få, om noen, stille spørsmålstegn ved bruken av ChatGPT. I løpet av disse neste ti årene vil sannsynligvis også flere (jobb)stillingsbeskrivelser endre seg på grunn av teknologier som ChatGPT.

LES OGSÅ: ChatGPT – en game changer

Det er nå du som medarbeider eller leder bør tenke på om din stilling eller virksomhet kan bli påvirket av ny teknologi som generativ kunstig intelligens. Med alle endringer kommer muligheter. Det er mye læring i å prøve nye teknologier. Nye perspektiver åpner seg, og nye verktøy kan gi muligheter for spennende endringer. Ikke nøl! Du skaper fremtiden allerede i dag.

Dette blogginnlegget er skrevet som et innlegg knyttet til Oslo Business Forums webinar Top Tech Trends for 2023. Amy Webb er en av foredragsholderne på OBF 2023 hvor Metier er partner.

LES OGSÅ: Metier fornyer partnerskapet med Oslo Business Forum

New Call-to-action


Emmanuelle har bistått mange komplekse organisasjoner både i Norge og internasjonalt (Frankrike og Tyskland). Emmanuelle er en engasjert prosjektleder/seniorrådgiver som i over 18 år har bidratt til både å effektivisere teknologitunge prosesser og implementere IT-løsninger, både i privat og offentlig sektor.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva tar vi med oss fra Oslo Business Forum 2023?

Etter to inspirerende dager på Oslo Business Forum, sitter vi igjen med mye inspirasjon, nye ideer og perspektiver. Verdenskjente talere har delt sine refleksjoner av hva det betyr å «Thrive in Chaos» - som var årets tema. Her er noen av våre hovedinntrykk fra disse to dagene, og til slutt, noen tanker og refleksjoner vi gjør oss. Vi har vært innom mange spennende og store temaer som AI, klimaendringer, ledelse, teamarbeid, innovasjon, disrupsjon, bærekraft og hvordan vi kan gjenoppfinne kapitalismen i en verden som brenner. Ikke små temaer som lar seg løse på en dag, men vi sitter allikevel igjen med en følelse av optimisme. Selv om kaos kan være skummelt, så kan det også by på muligheter.

Tips til mer effektive presentasjoner for deg som jobber i smidig team

Smidige metoder har blitt stadig mer populære. Det er ikke rart, for de er effektive for prosjektstyring og teamarbeid. Smidige metoder, som Scrum eller Kanban, legger vekt på fleksibilitet, samarbeid og kontinuerlig forbedring. I denne konteksten kan gode presentasjoner spille en viktig rolle. En god presentasjon kan støtte smidige prinsipper og fasilitere kommunikasjonen innad i teamet og med interessenter. I dette blogginnlegget gir vi deg noen tips for å forbedre presentasjoner du lager når du jobber i team som følger smidige metoder.

De 10 mest leste blogginnleggene dette halvåret

Hvert halvår er det spennende å dykke ned i statistikken og analysere hva som har fanget interessen til våre lesere. Vi får et innblikk i hva folk virkelig bryr seg om og hva de ønsker å fordype seg i. Det er ikke overraskende at temaer som AI-teknologi, Scrum og ulike smidige metoder troner øverst på listen denne gangen. Her finner du de mest leste blogginnleggene. God lesing!