Hva kan du som leder gjøre for å få mer klarhet i en uforutsigbar verden?

Kompetanseutvikling Virksomhetsstyring

5 min. lesning

«Ny dag, nye muligheter,» sier ordtaket. En dag tidlig i januar, forplikter jeg meg, som mange andre, helt frivillig til noen nyttårsforsetter. På mange måter kan man sammenligne nyttårsforsettene med forretningsmål som virksomheter setter opp hvert år. De tar utgangspunkt i en langsiktig visjon og en strategi som gir både mening og retning for virksomhetene og deres medarbeidere. Verdiskapningen i løpet av året skal skje målrettet på en organisert og strukturert måte, for å være mest mulig kostnadseffektivt. Konkrete forretningsmål bidrar til nettopp det.

Men forskjellen ligger nok i det at jeg med mine nyttårsforsetter har en god anelse om at mine forsetter setter meg på riktig kurs. Som leder - hvordan kan man være sikker på at kursen man velger er riktig?

De siste årene har vært preget av økt usikkerhet verden rundt. Det har vært en akselerasjon av klimaendringer med ekstreme værforhold og miljøødeleggelser. Vi har i over to år levd gjennom en global pandemi, og Europa opplever nå en krig i Ukraina som medfører økende geopolitiske spenninger, høy inflasjon, energiforsyningskrise, handelsforstyrrelser, og usikkerhet i matforsyningen.

Hva kan en leder gjøre for å få mer klarhet, når fremtidsutsiktene er lite forutsigbare og verden rundt er i stadig endring og mer og mer vanskelig å forstå?

Trender i 2023

Amy Webb, gründer, administrerende direktør i Future Today Institute og professor ved New York University Stern School of Business, ble invitert av Oslo Business Forum for å dele sine tanker på veien hjem fra Davos-konferansen i Sveits. Når hun blir spurt om hva som kjentegner verden i dag trekker hun frem tre makrotrender:

 • Polykriser, dette nye buzzwordet beskriver vår nye virkelighet: Forskjellige samfunnsproblemer oppstår samtidig og utløser utfordringer større enn summen av hva hver av disse krisene ville produsert isolert sett, dersom verdenssamfunnet og markedene ikke var så dypt sammenkoblet.
 • Krigen i Ukraina, som i veldig stor grad preger forretningene og livet til mange i Europa.
 • Bærekraftig utvikling berører både private og offentlige aktører som blir nødt til å ta i bruk nye måter å jobbe på for å tilfredsstille behovene til menneskene nå, uten å ødelegge fremtidige generasjoners muligheter.

Videre trekker hun frem fem områder på IT- og teknologisiden som er særlige aktuelle i 2023 fordi det forventes store fremskritt:

 1. Det industrielle Metaverse - Metaverse applikasjoner i industrien
 2. Cybersikkerhet, bruken av teknologier, prosesser og kontroller for å beskytte IT-systemer, nettverk, programmer, enheter og data fra ondsinnede angrep.
 3. Generativ kunstig intelligens (KI), en type KI som bruker maskinlæringsalgoritmer for å lage nytt og originalt innhold som bilder, videoer, tekst og lyd.
 4. Bioteknologi, forskningsgren som handler om å lage nye produkter ved å bruke mikroorganismer, planter eller dyr
 5. Kvanteberegning, et tverrfaglig felt som bruker kvantemekanikk for å løse komplekse problemer raskere enn på klassiske datamaskiner.

Fremtiden er usikker, hva så?

Det er mange usikkerhetsmomenter i fremtiden, som selvsagt innebærer en del risiko. Men med fremtiden kommer også muligheter. Å få øye på dem er ikke lett, men slett ikke umulig. Det handler om å observere og analysere de underliggende strukturene og nye makrotrender som oppstår i markedene og samfunnene vi lever i. Amy beskriver trender med fire karakteristika:

 • Trender finner sitt opphav i grunnleggende menneskelige behov
 • Trender er betimelige, og de vedvarer over tid
 • Trender oppstår når utviklingstrekk fra ulike fagområder krysser hverandre
 • Trender er dynamiske og utvikler seg kontinuerlig

Smidige ledere som ønsker å tilpasse sin virksomhet raskt når endringer skjer, bruker gjerne scenarioplanlegging. Scenarioplanlegging er en kraftig metode innen strategiledelse, utviklet og finpusset over flere tiår. Den bygger på strategiske samtaler med kunnskapsrike individer, internt og eksternt i en virksomhet. Disse samtalene settes sammen og studeres innenfor en bestemt ramme og tidshorisont, for til slutt å danne en skisse til to til tre plausible scenarioer for fremtiden.

Med disse fortellingene om fremtiden i verktøykassen er en virksomhet bedre rustet til å lage sterke strategier, og oppdage tidlige tegn som indikerer en mulig retning eller et mest sannsynlig fremtidsbilde.

Fremtiden er her allerede, hva gjør jeg?

Omfavn nye teknologier når de blir tilgjengelige! Da er organisasjonen bedre rustet til å ta de riktige beslutningene når endringene skjer.

ChatGPT er en type generativ, kunstig intelligens som har blitt mye omtalt i det siste. Fordelene og ulempene knyttet til den nye teknologien har blitt diskutert i ulike fora og media, fordi den forstyrrer de eksisterende måtene vi jobber på. Amy Webb sier likevel at om ti år vil ChatGPT sannsynligvis være et kurant verktøy for de fleste av oss. Da vil få, om noen, stille spørsmålstegn ved bruken av ChatGPT. I løpet av disse neste ti årene vil sannsynligvis også flere (jobb)stillingsbeskrivelser endre seg på grunn av teknologier som ChatGPT.

LES OGSÅ: ChatGPT – en game changer

Det er nå du som medarbeider eller leder bør tenke på om din stilling eller virksomhet kan bli påvirket av ny teknologi som generativ kunstig intelligens. Med alle endringer kommer muligheter. Det er mye læring i å prøve nye teknologier. Nye perspektiver åpner seg, og nye verktøy kan gi muligheter for spennende endringer. Ikke nøl! Du skaper fremtiden allerede i dag.

Dette blogginnlegget er skrevet som et innlegg knyttet til Oslo Business Forums webinar Top Tech Trends for 2023. Amy Webb er en av foredragsholderne på OBF 2023 hvor Metier er partner.

LES OGSÅ: Metier fornyer partnerskapet med Oslo Business Forum

New Call-to-action


Emmanuelle har bistått mange komplekse organisasjoner både i Norge og internasjonalt (Frankrike og Tyskland). Emmanuelle er en engasjert prosjektleder/seniorrådgiver som i over 18 år har bidratt til både å effektivisere teknologitunge prosesser og implementere IT-løsninger, både i privat og offentlig sektor.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

De 10 mest leste blogginnleggene i 2022

Hvert år tar vi et lite tilbakeblikk på året som har gått, og gir dere en oversikt over hvilke blogginnlegg dere likte best. Kanskje du har gått glipp av et par av dem eller at du ønsker å lese noen av de igjen? Nedenfor finner du de ti mest populære blogginnleggene som vi har publisert på smidigbloggen i 2022. Vi håper du finner noe interessant å lese og at du kanskje til og med har lyst til å dele innleggene med andre. God lesning!

Hvilke evner trenger vi for å trives videre i det 21. århundre?

Når vi tenker på teknologi, tenker vi ofte på de fordelene økt digitalisering og automatisering kan gi oss. Men hvordan påvirker den digitale utviklingen mennesket i seg selv når verden rundt oss blir stadig mer digitalisert? Vi har sett, og ser, en forandring i oss. Teknologien påvirker alt fra håndskrift og finmotorikk, til måten vi finner kjærlighet på, måten vi tenker på og hvilke ferdigheter vi verdsetter og lærer videre. Et av Yuval Hararis poenger er at teknologi har en unektelig og varig effekt på oss som mennesker. En effekt som vi ikke helt vet omfanget av enda. Hvordan kommer den stadig økende digitale akselerasjonen til å påvirke oss og jobbmarkedet rundt oss? Og hvilke evner kommer vi til å trenge for å kunne trives i en verden som er stadig mer farget av teknologi?

10 gode podcaster om smidige metoder

Det skjer mye i det smidige miljøet og det kan tidvis være vanskelig å henge med. Det å høre på podcaster er en genial måte å holde seg oppdatert på. Det er utrolig hvor mye man kan tilegne seg uten den store innsatsen, bare ved å ha en podcast på øret. Her kommer vår 10-på-topp-liste over podcaster som vi kan anbefale på det varmeste. Dette er ikke i prioritert rekkefølge, men enkelt og greit gode podcaster som det er verdt å sjekke ut.