5 tips til disruptiv innovasjon

Virksomhetsstyring

7 min. lesning

Har du noen gang drømt om å starte din egen virksomhet, utfordre status quo, og gjøre en positiv forskjell i verden? Da kan du lære mye av Sir Richard Branson, grunnleggeren av Virgin Group og en av de mest suksessrike og anerkjente entreprenørene i vår tid.

Branson er en av foredragsholderne som kommer på årets Oslo Business Forum. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva disruptiv innovasjon er for noe, og hva vi kan lære fra Branson.

Sir Richard Branson startet sin første virksomhet da han var 16 år gammel, og siden da har han bygget opp et forretningsimperium som spenner over mange ulike sektorer, fra reise til telekommunikasjon, helse til bank, og musikk til fritid. Det finnes nå mer enn 40 Virgin-selskaper i over 35 land.

Branson har også utfordret seg selv med mange rekordbrytende eventyr, som den raskeste Atlanterhavskryssingen noensinne, en rekke luftballongferder, og kitesurfing over Den engelske kanal. I 2021 gjennomførte han sitt største eventyr av alle og fløy til verdensrommet med Virgin Galactic. Han krediterer “moro” som sitt veiledende prinsipp og har gjort flere forsøk på å slå verdensrekorder og har dukket opp i en rekke TV-programmer og filmer, inkludert Friends og Baywatch.

Hva er distruptiv innovasjon?

Disruptiv innovasjon er et begrep som beskriver hvordan en mindre bedrift med færre ressurser kan utfordre og forskyve etablerte markedsledende bedrifter, produkter og tjenester. Disruptiv innovasjon skaper et nytt marked eller går inn i et eksisterende marked og tilbyr enklere og billigere alternativer til et bredere publikum. Det krever en ny teknologi og en innovativ forretningsmodell. Et eksempel på disruptiv innovasjon er Spotify, og introduksjonen av streaming av musikk, som har erstattet CD-plater og nettsalg. (The innovator's dilemma utgitt i 1997.)


Hold deg oppdatert på hva som skjer i smidigverden - abonner på smidigbloggen.


Hva kan vi lære av Branson om disruptiv innovasjon? Vi har samlet noen tips, og gleder oss til å høre enda mer om dette på Oslo Business Forum.

1. Følg dine lidenskaper

Branson har sagt at han bare går inn i bransjer som interesserer ham, og at han starter virksomheter for å løse problemer som fascinerer ham. Han har også sagt at han ikke ser på seg selv som en forretningsmann, men som en eventyrer.

Ved å følge dine lidenskaper, kan du finne din motivasjon, din visjon, og din kreativitet. Du kan også skape en sterk forbindelse med dine kunder, ansatte, og partnere, som vil dele din entusiasme og støtte din misjon.

Dette vil øke din troverdighet, lojalitet, resiliens, og engasjement, som er nøkkelen til å bygge et solid omdømme og et varig forhold.

2. Gå mot strømmen

Branson har aldri vært redd for å gå mot konvensjonen og gå inn i ukjente bransjer. Han har utfordret etablerte aktører og funnet bedre måter å gjøre ting på. Han har også tatt risikoer, og turt å skille seg ut fra mengden. Et eksempel på det er da han kledde seg ut som en brud for å lansere Virgin Brides, eller da han hoppet ut av et fly for å markedsføre Virgin America.

Ved å gå mot konvensjonen og ta en kalkulert risiko, kan du skape verdi gjennom disruptiv innovasjon. Du kan også tiltrekke deg oppmerksomhet, beundring, og lojalitet fra dine kunder, som vil sette pris på din originalitet og ditt mot.

3. Finn dyktige mennesker

Branson har alltid vært opptatt av å finne mennesker med god kompetanse til å jobbe med ham. Han har sagt at det viktigste er å ansette folk som er smartere enn deg selv, som har komplementære ferdigheter, og som deler din visjon. Han har også sagt at det er viktig å delegere ansvar, gi tillit, og gi ros.

Ved å finne dyktige mennesker, kan du bygge et sterkt team som kan hjelpe deg med å realisere dine ideer, overvinne utfordringer, og vokse din virksomhet. Du kan også skape en positiv og produktiv kultur som fremmer innovasjon, samarbeid, og moro.

LES OGSÅ: Hvordan får du til et høytytende team?

4. Kanaliser dine frustrasjoner

Branson har ofte brukt sine frustrasjoner som drivkraft for å starte nye virksomheter. Han har sagt at han starter virksomheter for å forbedre ting som irriterer ham, som dårlig kundeservice, høye priser, eller lav kvalitet. Han har også sagt at han organiserer sine ideer i håndterbare lister som utløser innovasjoner.

Ved å kanalisere dine frustrasjoner inn i noe konstruktivt, kan du finne verdifulle forretningsmuligheter som løser reelle problemer for deg selv og andre. Du kan også holde deg fokusert, målrettet, og engasjert i din virksomhet.

5. Ha det gøy!

Branson har alltid hatt det gøy med sin virksomhet, og det har vært en av hans største suksessfaktorer. Han har sagt at det å ha det moro er en av de viktigste ingrediensene i enhver vellykket virksomhet. Han har også sagt at humor er en måte å uttrykke seg selv på, å skape en god atmosfære på, og å inspirere andre.

Bruken av humor er mer betydningsfull enn man vanligvis tror når det gjelder å fremme effektivt samarbeid på jobb, spesielt i situasjoner der det er mangfold blant de ansatte. Nicolai Tangen, lederen for Norges Oljefond, bruker for eksempel morsomme videoer for å starte ledergruppemøtene sine. Dette er noe han gjør bevisst fordi humor kan ha en positiv innvirkning på samarbeid og kreativitet. Dette støttes av forskning som viser at humor bidrar til å bryte ned barrierer og forbedre sosiale relasjoner, og dermed forbedrer samarbeidet. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan humor kan gjøre det bedre å jobbe sammen.

Ved å ha det gøy, kan du nyte reisen, ikke bare målet. Du kan også spre glede, energi, og optimisme til dine kunder, ansatte, og partnere, som vil gjøre din virksomhet mer attraktiv. Richard Branson er et eksempel på en disruptiv entreprenør som har fulgt sine lidenskaper, gått mot konvensjonen, funnet dyktige mennesker, kanalisert sine frustrasjoner, og hatt det gøy. Det er ikke enkelt å starte en virksomhet. Vi sier ikke at du er garantert å lykkes om du følger Bransons tips, men om du har en distruptiv entrepenør i magen, kan dette være god kunnskap å plukke opp på veien.

Om du vil lære mer om Sir Richard Branson og hans eventyrlige liv og virksomhet bør du følge med på Oslo Business Forum 26-27. september.

New Call-to-action


Thomas Haneborg jobber med virksomhetsutvikling og ledelsestøtte mot prosjektintensive virksomheter. Thomas har planlegging- og prosjektstyringserfaring fra flere store samferdselsprosjekter. Han brenner for smartere prosesser og ser alltid etter en forbedringsmulighet. Thomas deltar i forskningsprosjektet Samtidig Prosjektering, en arbeidsmetodikk for fortløpende prosjektering og beslutninger i sanntid. Fritiden tilbringes helst på ski, et vindsurfingbrett eller i svømmehallen spillende undervannsrugby.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Du har ikke kontroll på dataene dine!

Er det virkelig slik at organisasjoner i Norge er klare for å bli datadrevne? Ja noen er det, men vi vil påstå det motsatte er tilfellet for flere. Og ofte avdekker vi at de som tror de har kontroll må gå en runde til med seg selv.

Slik slår du sammen selskaper med suksess

Sammenslåinger, eller fusjoner, kan være vanskelige prosesser hvor det er lett å trå feil. Men om dere lykkes kan en sammenslåing føre til store verdiutløsning. Så hva skal til for at en sammenslåing går bra? I dette blogginnlegget tar vi deg gjennom hva en sammenslåing innebærer, hva utfordringene kan være ved en slik fusjon, hvilke konsekvenser en mindre vellykket integrasjon kan ha, og hvilke faser en vellykket sammenslåing bør gå gjennom. Søkelyset her er satt på sammenslåinger i privat sektor med bakgrunn i et oppkjøp. Men mange av prinsippene her er prinsipper like relevante for offentlige sammenslåingsprosesser. Noen er av prosessene er like aktuelle for salgs- og oppsplittingsprosesser.

Fra Fat Cat til Fast Cat: Utforsking og implementering av business agility

Opplevde du at temaet for årets Oslo Business Forum, “thriving in chaos” var spennende og interessant, og kanskje til og med traff deg og de utfordringene du føler på i din virksomhet i dag? Da er business agility noe du bør se nærmere på. Business agility har blitt essensielt for dagens virksomheter. Evnen til å tilpasse seg, innovere og levere verdi raskt gir en betydelig konkurransefordel. Selv store organisasjoner kan navigere smidig og presist ved å jobbe etter prinsippene for business agility eller smidige virksomheter. En god sammenligning mellom en tradisjonell virksomhet og en smidig virksomhet er metaforen «fat cat» vs. «fast cat». En «fat cat» er tungrodd, treig til å respondere på endring og preget av byråkrati. En «fast cat» er smidig, tilpasningsdyktig og i stand til å endre seg kjapt. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva business agility egentlig er, hvilke fordeler det kan gi og hvordan din virksomhet kan gå fra å være en «fat cat» til en «fast cat».