De 10 mest leste blogginnleggene i 2022

Kompetanseutvikling

5 min. lesning

Hvert år tar vi et lite tilbakeblikk på året som har gått, og gir dere en oversikt over hvilke blogginnlegg dere likte best. Kanskje du har gått glipp av et par av dem eller at du ønsker å lese noen av de igjen?

Nedenfor finner du de ti mest populære blogginnleggene som vi har publisert på smidigbloggen i 2022. Vi håper du finner noe interessant å lese og at du kanskje til og med har lyst til å dele innleggene med andre. God lesning!

1. Hva gjør en Agile Coach?

Selv om mange organisasjoner fullt eller delvis har implementert smidige miljøer er det mange som ikke klarer å utnytte det fulle potensialet i det smidige rammeverket. En Agile Coach hjelper virksomheter, team og enkeltpersoner å ta i bruk smidige praksiser og metoder.

I dette blogginnlegget forklarer vi hva en Agile Coach gjør og viser hvorfor rollen er nødvendig.

2. 3 populære sertifiseringer for deg som jobber med IT-prosjekter

Jobber du med IT-prosjekter og ønsker en sertifisering i prosjektledelse?

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på våre tre mest populære sertifiseringer for IT-prosjektledelse.

3. 10 gode podcaster om smidige metoder

Det skjer mye i det smidige miljøet for tiden, og det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på siste nytt. En effektiv måte å lære mer om de siste trendene og utviklingene på, er å lytte til podcaster.

I dette blogginnlegget kan du lese mer om vår 10-på-topp-liste over podcaster som vi kan anbefale på det varmeste.

4. Når prosjekter blir smidige, bør da prosjekteierskapet bli mer agilt?

Det er stadig flere som innser at rollen som prosjekteier er avgjørende for at prosjekter skal bli en suksess. Spesielt viktig er samarbeidet mellom prosjekteieren og prosjektlederen. Dårlig prosjekteierskap kan gjøre oppgaven til prosjektlederen mye mer utfordrende, og i noen tilfeller kan det være umulig å lykkes uten en god prosjekteier.

I dette blogginnlegget ser vi på hva som skjer med den viktige prosjekteierrollen når flere prosjekter benytter smidig metodikk.

5. Roller og ansvar i Scrum

Scrum er en av flere smidige metoder som er mye brukt i programvareutvikling. Metoden er et enkelt rammeverk som brukes for å organisere team og for å få gjort mer arbeid med høyere kvalitet.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på roller og ansvar i Scrum.

6. Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT®

AgileSHIFT er et verktøy som hjelper organisasjoner og individer å tilpasse seg endringer raskt og effektivt, ved å innføre et smidig tankesett. Rammeverket inneholder en enkel iterativ metode som kan brukes som et utgangspunkt for team som ikke allerede har dette på plass.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva det vil si å jobbe iterativt basert på AgileSHIFT.

7. 3 ting du må gjøre for å få det beste ut av de du leder

Under Oslo Business Forum 2022 ble vi servert en rekke tankevekkende og inspirerende foredrag med den røde tråden fremtidsrettet lederskap. Amy Edmondsons foredrag om psychological safety sorterer definitivt under dette temaet.

I dette blogginnlegget gir vi deg en oppsummering av hva psykologisk trygghet er – og ikke er – og viderebringer Edmondsons 3 tiltak som du kan sette i gang med umiddelbart for å legge til rette for dette blant menneskene du leder.

8. Project Management eller Product Management

Ulike virksomheter har ulike typer utfordringer. Som mange andre ser vi i Metier at smidig tenkning og metodikk over tid har endret måten å utvikle produkter og tjenester på.

I dette blogginnlegget deler vi noen refleksjoner om prosjektledelse og produktledelse, og gir deg noen innspill på hva som kreves for å lykkes med smidige styringsmodeller.

9. Slik gjør du enklere prioriteringer ved bruk av MoSCoW-metoden

Prioriteringer er en av de største utfordringene for ledere og prosjektledere, uansett om de jobber med linjeoppgaver, smidige leveranser eller prosjekter. Det kan være vanskelig å navigere i et hav av ønsker og meninger fra ulike interessenter, men det er viktig å holde hodet kaldt og ha et overblikk over hva som er viktigst for virksomheten, prosjektet eller produktet, kunden og sluttbrukeren.

I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på hvordan man kan bruke MoSCoW-metoden for å prioritere mellom ulike krav og oppgaver i et prosjekt.

10. Hvem passer Scaled Agile Framwork for?

SAFe (Scaled Agile Framework®) er et verktøy som hjelper virksomheter med å håndtere uforutsigbarhet i markedet, endringer i etterspørsel og rask teknologisk utvikling. Men det er viktig å huske på at ikke alle virksomheter vil ha samme behov, og det kan være forskjeller i hvordan de skaper verdi. Det spiller også en rolle om virksomheten leverer til forbrukere eller til andre virksomheter, om de tilbyr standardiserte produkter eller skreddersøm, fysiske produkter eller digitale produkter.

I dette blogginnlegget ser vi mer på Scaled Agile Framwork og hvem det passer for.

New Call-to-action


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva kan du som leder gjøre for å få mer klarhet i en uforutsigbar verden?

«Ny dag, nye muligheter,» sier ordtaket. En dag tidlig i januar, forplikter jeg meg, som mange andre, helt frivillig til noen nyttårsforsetter. På mange måter kan man sammenligne nyttårsforsettene med forretningsmål som virksomheter setter opp hvert år. De tar utgangspunkt i en langsiktig visjon og en strategi som gir både mening og retning for virksomhetene og deres medarbeidere. Verdiskapningen i løpet av året skal skje målrettet på en organisert og strukturert måte, for å være mest mulig kostnadseffektivt. Konkrete forretningsmål bidrar til nettopp det. Men forskjellen ligger nok i det at jeg med mine nyttårsforsetter har en god anelse om at mine forsetter setter meg på riktig kurs. Som leder - hvordan kan man være sikker på at kursen man velger er riktig?

Hvilke evner trenger vi for å trives videre i det 21. århundre?

Når vi tenker på teknologi, tenker vi ofte på de fordelene økt digitalisering og automatisering kan gi oss. Men hvordan påvirker den digitale utviklingen mennesket i seg selv når verden rundt oss blir stadig mer digitalisert? Vi har sett, og ser, en forandring i oss. Teknologien påvirker alt fra håndskrift og finmotorikk, til måten vi finner kjærlighet på, måten vi tenker på og hvilke ferdigheter vi verdsetter og lærer videre. Et av Yuval Hararis poenger er at teknologi har en unektelig og varig effekt på oss som mennesker. En effekt som vi ikke helt vet omfanget av enda. Hvordan kommer den stadig økende digitale akselerasjonen til å påvirke oss og jobbmarkedet rundt oss? Og hvilke evner kommer vi til å trenge for å kunne trives i en verden som er stadig mer farget av teknologi?

10 gode podcaster om smidige metoder

Det skjer mye i det smidige miljøet og det kan tidvis være vanskelig å henge med. Det å høre på podcaster er en genial måte å holde seg oppdatert på. Det er utrolig hvor mye man kan tilegne seg uten den store innsatsen, bare ved å ha en podcast på øret. Her kommer vår 10-på-topp-liste over podcaster som vi kan anbefale på det varmeste. Dette er ikke i prioritert rekkefølge, men enkelt og greit gode podcaster som det er verdt å sjekke ut.