De 10 mest leste blogginnleggene i 2022

Kompetanseutvikling

5 min. lesning

Hvert år tar vi et lite tilbakeblikk på året som har gått, og gir dere en oversikt over hvilke blogginnlegg dere likte best. Kanskje du har gått glipp av et par av dem eller at du ønsker å lese noen av de igjen?

Nedenfor finner du de ti mest populære blogginnleggene som vi har publisert på smidigbloggen i 2022. Vi håper du finner noe interessant å lese og at du kanskje til og med har lyst til å dele innleggene med andre. God lesning!

1. Hva gjør en Agile Coach?

Selv om mange organisasjoner fullt eller delvis har implementert smidige miljøer er det mange som ikke klarer å utnytte det fulle potensialet i det smidige rammeverket. En Agile Coach hjelper virksomheter, team og enkeltpersoner å ta i bruk smidige praksiser og metoder.

I dette blogginnlegget forklarer vi hva en Agile Coach gjør og viser hvorfor rollen er nødvendig.

2. 3 populære sertifiseringer for deg som jobber med IT-prosjekter

Jobber du med IT-prosjekter og ønsker en sertifisering i prosjektledelse?

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på våre tre mest populære sertifiseringer for IT-prosjektledelse.

3. 10 gode podcaster om smidige metoder

Det skjer mye i det smidige miljøet for tiden, og det kan være utfordrende å holde seg oppdatert på siste nytt. En effektiv måte å lære mer om de siste trendene og utviklingene på, er å lytte til podcaster.

I dette blogginnlegget kan du lese mer om vår 10-på-topp-liste over podcaster som vi kan anbefale på det varmeste.

4. Når prosjekter blir smidige, bør da prosjekteierskapet bli mer agilt?

Det er stadig flere som innser at rollen som prosjekteier er avgjørende for at prosjekter skal bli en suksess. Spesielt viktig er samarbeidet mellom prosjekteieren og prosjektlederen. Dårlig prosjekteierskap kan gjøre oppgaven til prosjektlederen mye mer utfordrende, og i noen tilfeller kan det være umulig å lykkes uten en god prosjekteier.

I dette blogginnlegget ser vi på hva som skjer med den viktige prosjekteierrollen når flere prosjekter benytter smidig metodikk.

5. Roller og ansvar i Scrum

Scrum er en av flere smidige metoder som er mye brukt i programvareutvikling. Metoden er et enkelt rammeverk som brukes for å organisere team og for å få gjort mer arbeid med høyere kvalitet.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på roller og ansvar i Scrum.

6. Slik jobber du iterativt i henhold til AgileSHIFT®

AgileSHIFT er et verktøy som hjelper organisasjoner og individer å tilpasse seg endringer raskt og effektivt, ved å innføre et smidig tankesett. Rammeverket inneholder en enkel iterativ metode som kan brukes som et utgangspunkt for team som ikke allerede har dette på plass.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva det vil si å jobbe iterativt basert på AgileSHIFT.

7. 3 ting du må gjøre for å få det beste ut av de du leder

Under Oslo Business Forum 2022 ble vi servert en rekke tankevekkende og inspirerende foredrag med den røde tråden fremtidsrettet lederskap. Amy Edmondsons foredrag om psychological safety sorterer definitivt under dette temaet.

I dette blogginnlegget gir vi deg en oppsummering av hva psykologisk trygghet er – og ikke er – og viderebringer Edmondsons 3 tiltak som du kan sette i gang med umiddelbart for å legge til rette for dette blant menneskene du leder.

8. Project Management eller Product Management

Ulike virksomheter har ulike typer utfordringer. Som mange andre ser vi i Metier at smidig tenkning og metodikk over tid har endret måten å utvikle produkter og tjenester på.

I dette blogginnlegget deler vi noen refleksjoner om prosjektledelse og produktledelse, og gir deg noen innspill på hva som kreves for å lykkes med smidige styringsmodeller.

9. Slik gjør du enklere prioriteringer ved bruk av MoSCoW-metoden

Prioriteringer er en av de største utfordringene for ledere og prosjektledere, uansett om de jobber med linjeoppgaver, smidige leveranser eller prosjekter. Det kan være vanskelig å navigere i et hav av ønsker og meninger fra ulike interessenter, men det er viktig å holde hodet kaldt og ha et overblikk over hva som er viktigst for virksomheten, prosjektet eller produktet, kunden og sluttbrukeren.

I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på hvordan man kan bruke MoSCoW-metoden for å prioritere mellom ulike krav og oppgaver i et prosjekt.

10. Hvem passer Scaled Agile Framwork for?

SAFe (Scaled Agile Framework®) er et verktøy som hjelper virksomheter med å håndtere uforutsigbarhet i markedet, endringer i etterspørsel og rask teknologisk utvikling. Men det er viktig å huske på at ikke alle virksomheter vil ha samme behov, og det kan være forskjeller i hvordan de skaper verdi. Det spiller også en rolle om virksomheten leverer til forbrukere eller til andre virksomheter, om de tilbyr standardiserte produkter eller skreddersøm, fysiske produkter eller digitale produkter.

I dette blogginnlegget ser vi mer på Scaled Agile Framwork og hvem det passer for.

New Call-to-action


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva tar vi med oss fra Oslo Business Forum 2023?

Etter to inspirerende dager på Oslo Business Forum, sitter vi igjen med mye inspirasjon, nye ideer og perspektiver. Verdenskjente talere har delt sine refleksjoner av hva det betyr å «Thrive in Chaos» - som var årets tema. Her er noen av våre hovedinntrykk fra disse to dagene, og til slutt, noen tanker og refleksjoner vi gjør oss. Vi har vært innom mange spennende og store temaer som AI, klimaendringer, ledelse, teamarbeid, innovasjon, disrupsjon, bærekraft og hvordan vi kan gjenoppfinne kapitalismen i en verden som brenner. Ikke små temaer som lar seg løse på en dag, men vi sitter allikevel igjen med en følelse av optimisme. Selv om kaos kan være skummelt, så kan det også by på muligheter.

Tips til mer effektive presentasjoner for deg som jobber i smidig team

Smidige metoder har blitt stadig mer populære. Det er ikke rart, for de er effektive for prosjektstyring og teamarbeid. Smidige metoder, som Scrum eller Kanban, legger vekt på fleksibilitet, samarbeid og kontinuerlig forbedring. I denne konteksten kan gode presentasjoner spille en viktig rolle. En god presentasjon kan støtte smidige prinsipper og fasilitere kommunikasjonen innad i teamet og med interessenter. I dette blogginnlegget gir vi deg noen tips for å forbedre presentasjoner du lager når du jobber i team som følger smidige metoder.

De 10 mest leste blogginnleggene dette halvåret

Hvert halvår er det spennende å dykke ned i statistikken og analysere hva som har fanget interessen til våre lesere. Vi får et innblikk i hva folk virkelig bryr seg om og hva de ønsker å fordype seg i. Det er ikke overraskende at temaer som AI-teknologi, Scrum og ulike smidige metoder troner øverst på listen denne gangen. Her finner du de mest leste blogginnleggene. God lesing!