Stadig flere bruker smidige metoder

Smidige metoder

5 min. lesning

Smidige metoder har vært i stor vekst de siste 10 årene, og blant de mest anerkjente sertifiseringene innen smidig prosjektledelse, finner vi PRINCE2 Agile®. Men hvordan passer PRINCE2® og PRINCE2 Agile® inn i gjennomføring av prosjekter?

Ikke lenger kun en IT-trend

PRINCE2 Agile® er en smidig sertifisering fra Axelos, organisasjonen som er kjent for internasjonale standarder som PRINCE2®, MSP® og MOP®. Den bygger på prosjektmetodikken PRINCE2® – men også på kjente smidige metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup.

Smidige metoder er noe det snakkes og skrives mye om – totalt forskjellig fra for 20 år siden, da disse metodene ble sett på som lite aktuelle for det generelle markedet og mer en tech-trend for IT-bransjen:

Verden endrer seg raskt og vi trenger metoder som denne, for å bli mer effektive. Smidige metoder er «state of the art» i så måte. De fungerer ikke slik at du «ser an hva du rekker før deadline», men fokuserer i større grad på hva du gjøre for å faktisk rekke tidsfristen. Dette hjelper deg med å prioritere. Som når du skal rekke et fly: Hva kan og bør du prioritere bort, du ta den kaffekoppen?

Bryter ned prosjektene i mindre deler

Kort forklart er PRINCE2 Agile® et rammeverk som hjelper deg å forstå hvordan du kan anvende smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2®. Rammeverket er ikke spesifikt for IT-utviklingsprosjekter, men tar for seg hvordan PRINCE2® og smidige rammeverk bør anvendes sammen uavhengig av type prosjekt.


Les mer om PRINCE2 Agile - rammeverket som lærer deg hvordan du bruker smidige  metoder i kombinasjon med PRINCE2.


Smidige metoder gjør det enklere å bryte ned prosjektene i mindre deler. Ta for eksempel et prosjekt med en varighet på 12 måneder – hva kan du levere først for å ta ut verdi allerede den første måneden? Muligheten for rask feedback er også en av metodenes styrker. Tradisjonelt sett blir det at kunden endrer mening underveis i et prosjekt, oppfattet som negativt, men hvis den nye løsningen ender opp med å bli bedre, bør det være en positiv ting.

LES OGSÅ: Dette er PRINCE2 Agile

Forskjell på produkt og prosjekt

Smidige metoder, som PRINCE2 Agile®, fungerer i en rekke forskjellige sammenhenger. Prosjekter er midlertidige og ofte kompliserte. Da trengs det gode metoder – og riktig bruk av dem:

Ta for eksempel det å pusse opp et hus. Prosjektet består av en rekke jobber, som sørger for at produktet blir bedre og bedre. Dette er rutine, det er enkelt, og Scrum kunne ha fungert. Mange er av den oppfatning at Scrum kan erstatte prosjektledelse, men der tar de feil. Scrum er utmerket med tanke på å utvikle et produkt, men ingen prosjekter kan drives fremover ved hjelp av Scrum alene. Ordet prosjekt finnes faktisk ikke i Scrum.

Se for deg at du skal bygge en ny veranda og at dette ikke er noe du gjør hver uke. Da bør du ha en plan for hvordan oppdraget skal løses, og du bør gjøre jobben som et prosjekt, med en kontrollert oppstart. Det er en feiloppfatning at vi ikke lenger trenger prosjektledere. Vi trenger prosjekter, og dermed trenger vi prosjektledere.

Smidig vs. fossefall

Et annet spørsmål er hvorvidt smidige metoder eller fossefallsmetoder er å foretrekke.

Mange tror at fossefall er utdatert og dårlig, med det blir en for enkel konklusjon. Fossefallsmetoder er helt ok, og gjort riktig, kan det gi gode resultater. La meg dele et eksempel også her:

Ta det å bygge et hus, med fossefall. Si at det tar ett år. Du rydder tomten, bygger grunnmur, bestemmer planløsning, bygger og innreder. Dette er en lineær måte å jobbe på, og det er ikke noe galt med det. Men kunne husbyggingen vært løst med smidige metoder? Kunne du ferdigstilt noe av huset først og flyttet inn etter tre måneder, i stedet for 12? Kanskje. Du kunne for eksempel ha gjort ferdig kjøkkenet og toalettet, for så å sove på en madrass på gulvet. Hvorfor? Fordi du kanskje kunne ha spart ni måneder med bokostnader der du bor i dag, eller oppdaget at rominndelingen du hadde sett for deg, er feil.

Den ene metoden er ikke bedre enn den andre. Poenget er å velge rett metode til rett prosjekt. PRINCE2 Agile® fungerer optimalt sammen med PRINCE2®. PRINCE2® er konfigurert og klargjort for PRINCE2 Agile®– uten tilpasninger.

Er du interessert i å sertifisere deg i PRINCE2 Agile®? Gjennom sertifiseringen lærer du hvordan smidige metoder passer inn i et PRINCE2®-prosjekt.

New call-to-action

 


Henning er direktør i Metier og har i over 16 år arbeidet med forbedring hos virksomheter der prosjekt er viktig, med fokus på bl.a. kompetanseutvikling som suksessfaktor. Henning er utdannet ingeniør, er sertifisert innen PRINCE2®, MSP®, MoP®, MoV®, SAFe® og AgileSHIFT® og brenner for prosjekt som arbeids- og organisasjonsform. Utenfor jobb kan du møte han på padelbanen, på sykkel eller med hund til skogs.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IKT-faget, men det kan være nyttig innenfor alle fag. Dette blogginnlegget tar for seg smidig i et historisk perspektiv, ser på fordeler og praktisk anvendelse av et smidig tankesett.

7 tips til å lykkes med bruk av flere rammeverk på en gang

Innen IT er det nå mange nyttige rammeverk som dekker hvordan vi kan organisere, forvalte, utvikle eller omstille vår virksomhet. Både teknologi, prosesser og organisasjon er omfattet. Hver standard har et verdifullt innhold, men det kan være utfordrende å se sammenhenger og grenseflater mellom dem. Særlig hvis du leder prosjekter eller omstillinger der for eksempel PRINCE2, MSP, MOP, PROSCI, TOGAF, ISO27001/2, IT4IT, ITIL4, SAFe, SCRUM, ITPP (for å nevne noen) eller flere er aktuelle å ta i bruk. Her gir vi deg 7 tips til hvordan du kan lede for å bruke rammeverkene på beste måte.

Hvorfor ønsker vi hyppige leveranser i smidige prosjekter?

Når vi gjennomfører prosjekter eller initiativer etter smidige metoder, ønsker vi å levere verdi underveis. Dette gjør man gjennom å levere gevinster gjennom prosjektets livssyklus i form av hyppige leveranser. Hyppige leveranser underveis er en av hovedhensiktene med å kjøre et prosjekt etter smidige prinsipper. I stedet for tradisjonelt å tenke på et prosjekt som et langt forløp som skal levere et sluttprodukt bør prosjektet planlegges som en serie av leveranser. I dette blogginnlegget gir vi deg syv gode grunner til å fokusere på hyppige leveranser.