Dette er PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile®

4 min. lesning

PRINCE2 Agile® er en smidig sertifisering fra Axelos som bygger på prosjektmetodikken PRINCE2®, samt kjente smidige metoder slik som Scrum, Kanban, Lean, XP med flere.

I dette blogginnlegget skal vi utforske hva PRINCE2 Agile handler om, hvilke fordeler det kan gi deg og din virksomhet, og hvorfor det kan være verdt å vurdere en sertifisering i denne metoden.

Hva er PRINCE2 Agile?

PRINCE2 Agile kombinerer det beste fra to verdener - smidig og PRINCE2. Det gir deg et rammeverk som integrerer smidig arbeid med PRINCE2-prosjektmetodikken. Det er viktig å merke seg at PRINCE2 Agile ikke introduserer en ny smidig metode, men gir veiledning på hvordan smidige teknikker kan inkorporeres i PRINCE2-rammeverket.

Hvordan fungerer PRINCE2 Agile?

PRINCE2 Agile tilbyr en veiledning for å tilpasse PRINCE2 til smidig arbeid. Dette innebærer å lære hvordan man håndterer PRINCE2s variabler i et smidig prosjekt, inkludert tid, kostnad, kvalitet, omfang, usikkerhet og gevinst. Metoden gir også en introduksjon til nøkkelkonsepter og definisjoner innenfor smidig arbeid.

Rammeverket tar for seg hvordan PRINCE2s prinsipper, prosesser, temaer og ledelsesprodukter kan håndteres og tilpasses en smidig tilnærming. Dette inkluderer også hvordan man kan sammensette og kombinere roller og ansvar basert på både PRINCE2 og kjente smidige metoder som Scrum og Kanban.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


Hvem passer PRINCE2 Agile for?

PRINCE2 Agile er relevant for de som jobber i prosjekter (både prosjektledere og teammedlemmer) og ønsker å forstå hvordan smidige metoder kan integreres i et PRINCE2-prosjekt. Denne sertifiseringen gir et solid grunnlag for de som vil kombinere PRINCE2 og smidige metoder for å oppnå vellykkede prosjekter.

Kort fortalt: PRINCE2 Agile er spesielt rettet mot organisasjoner som:

  • Bruker PRINCE2 og ønsker å dra nytte av smidige arbeidsmetoder i prosjekter.
  • Arbeider smidig og ser verdien av PRINCE2 som et standard rammeverk for prosjektstyring.
  • Bruker både PRINCE2 og smidige metoder, men mangler et felles rammeverk som passer til alle typer prosjekter.

Hvorfor ta en PRINCE2 Agile-sertifisering?

Fordeler for deg som enkeltperson:

  1. Bedre prosjektleveranser: Gjennom PRINCE2 Agile vil du få verktøyene for å håndtere prosjekter mer effektivt og levere verdiskapning raskere, samtidig som du opprettholder kontroll og oversikt.
  2. Fleksibilitet i egne prosjekter: PRINCE2 Agile gir deg muligheten til å tilpasse prosjektleveransemetodene etter prosjektets spesifikke behov. Du vil dermed bli i bedre stand til å håndtere ulike typer prosjekter.
  3. Karriereutvikling: En PRINCE2 Agile sertifisering kan hjelpe deg med å avansere i din nåværende jobb, og/eller kvalifisere deg for lederstillinger innen prosjektledelse. Det kan også åpne muligheter for å jobbe med mer komplekse og varierte prosjekter.

Fordeler for virksomheter:

  1. Løpende resultater og gevinstrealisering: PRINCE2 Agile-prosjekter leverer kontinuerlige resultater som brukere kan dra nytte av underveis i prosjektet. Metodikken er basert på mange tilbakemeldingsrunder for å effektivt lære og tilpasse gjennom prosjektet. Ved å arbeide med prosjekter på denne måten, legges det til rette for en raskere og mer effektiv gevinstrealisering.
  2. Stabile team og raske beslutninger: PRINCE2 Agile-prosjekter fremmer samarbeid og kommunikasjon mellom prosjektteamet og kunden. Dette kan bistå i å forbedre prosjektkommunikasjonen i tillegg til å sørge for at alle involverte forstår målene og fremdriften i prosjektet. Dette vil igjen øke sannsynligheten for prosjektleveranser til rett tid og innenfor budsjett.
  3. Risikohåndtering: PRINCE2 Agile gir verktøy og metoder for å håndtere usikkerhet og risiko i prosjekter. Dette hjelper organisasjonene med å identifisere, vurdere og håndtere risikoer tidlig, slik at faren for potensielle problemer senere i prosjektet reduseres.

Lurer du på om PRINCE2 Agile og smidige metoder er noe for din bedrift eller organisasjon? Vi arrangerer jevnlig gratis introduksjonswebinar til PRINCE2 Agile hvor du kan høre mer om rammeverket.

New Call-to-action


Sumbal er Training Manager i Metier Academy og er ekspert på de ledende internasjonale sertifiseringene i prosjektledelse. Hun har en bachelorgrad i markedskommunikasjon, og har tidligere jobbet med pensjon og forsikring i Storebrand og Mercer og elsker å reise.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Agilometeret - hvor smidig kan et prosjekt være?

Mange prosjekter vil følge smidigtrenden for raskere å kunne tilpasse seg endringer. Konsekvensen kan bli at mange hopper rett på uten å gjøre nødvendige vurderinger av hva som kjennetegner hvert enkelt prosjekt og hva som må være tilrettelagt for å kunne jobbe smidig. I dette blogginnlegget ser vi på hvor smidig et prosjekt bør være og hvordan man kan vurdere det ved bruk av et smidig Agilometer fra PRINCE2 Agile.

PRINCE2 Agile® - PRINCE2® på den smidige måten

Mange tror at PRINCE2 er beregnet for prosjektarbeid etter fossefallsmodellen. I virkeligheten er rammeverket verken utviklet spesielt for fossefallsprosjekter eller smidige prosjekter. Det kan tilpasses begge metodene. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva PRINCE2 Agile er og hva som kjennetegner metoden.

Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT®?

Det finnes mange sertifiseringer innenfor smidig tankesett og smidige metoder. Axelos, som står bak PRINCE2, lanserte i 2015 en løsning på hvordan man bør kombinere PRINCE2 og smidige metoder i prosjektsammenheng. Rammeverket fikk navnet PRINCE2 Agile og sertifiseringen har blitt svært populær og er blant de prosjektsertifiseringene som vokser raskest i Norge. I 2018 lanserte Axelos en ny sertifisering om smidighet. Den fikk navnet AgileSHIFT. Så hva er forskjellen på PRINCE2 Agile og AgileSHIFT og hvilken bør du velge? I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på akkurat det.