Hva er forskjellen på Scrumleder og Produkteier?

Sertifiseringer og standarder Scrum

5 min. lesning

Lurer du  på hva forskjellen mellom Scrumleder (Scrum Master) og Scrum Produkteier (Scrum Product owner) er? Synes du det kan være vanskelig å skille mellom rollene? Kanskje er du nysgjerrig på hva Scrum er og hvordan du kan bruke det i din arbeidssituasjon? I dette blogginnlegget skal vi klargjøre de to rollene og utforske likheter og forskjeller mellom Scrumleder og Scrum Produkteier.

For å forstå samspillet mellom rollene i Scrum bør man vite hva Scrum er. Det anbefales å lese igjennom Scrum - et enkelt rammeverk for komplekst arbeid og Roller og ansvar i Scrum-prosjekter for en rask innføring i rammeverket og rollene.

Forskjellige ansvarsområder

Produkteier har ansvar for å beskrive hvilke oppgaver teamet skal gjøre. Oppgavene bør beskrives med tanke på brukernes behov og samtidig hva som faktisk er oppnåelig for teamet å gjennomføre. Produkteier er ansvarlig for å prioritere oppgavene så det viktigste blir gjort først.

En Scrumleder har ikke ansvar for å definere oppgaver eller prioritet, men å følge opp at oppgavene faktisk blir utført. Dette gjøres ved å fastholde rammene og fremgangsmåten i Scrum. Samtidig har Scrumleder ansvaret for å beskytte teamet mot forstyrrelser og hindringer som kan oppstå. Hindringer og forstyrrelser kan være eksterne forespørsler utenfra teamet, men også interne hindringer som mangel på tillit eller konflikter.

Forskjellig fokus

Produkteier har et eksternt fokus, der kunder og brukeropplevelsen står sentralt. Produkteier bør forstå hvilket problem som skal løses eller hvilke ønsker som skal oppfylles av produktet. Gjennom denne innsikten skal produkteier utforme tydelige og engasjerende mål som skal presenteres og utføres av Scrumteamet. Kompetanse om å innhente brukerinnsikt, og en forretningsdrevet tilnærming til utvikling vil være viktige. 

Scrumleder har et internt fokus på teamets ytelse. Hun eller han bør forstå hvilke styrker og svakheter teamet har og finne måter å videreutvikle disse. En Scrumleder bør kjenne menneskene som teamet består av for å kunne gi gode tilbakemeldinger til om hvilke hindringer som kan oppstå, men også hvilke muligheter teamet har for å levere. Kompetanse om å bygge team, tillit og psykologisk trygghet vil være viktig.


Lær alt du trenger for å lede eller jobbe som en del av et Scrum-team. Les mer  om Certified ScrumMaster her.

 


Forskjellig autoritet

Produkteier har autoritet til å ta avgjørelser om prioriteringer av hvilke oppgaver som skal gjøres når og bestemmer når og hvilke (del)produkter som skal utgis. Dette gir en tydelighet om ansvarsfordeling og gjør det enkelt for teamet å forholde seg til en person. Selvsagt vil teamet gi Produkteier innsikt og tilbakemeldinger slik at beslutningene blir best mulig, men det fastholdes at Produkteier har den øverste myndighet for klarering. 

Scrumleder har ikke autoritet til å ta avgjørelser rundt prioritering av oppgaver eller hvilke oppgaver teamet skal jobbe med. Den skal sørge for at de oppgavene som blir prioritert utføres innen rammene for Scrum. 

Produkteier og scrumleder har forskjellige roller i de forskjellige møtene i løpet av en sprintsyklus. I tabellen under er det beskrevet hvilket ansvar de to rollene har.

MicrosoftTeams-image (52)

Hvem har egentlig ansvaret for å lage et godt arbeidsmiljø?

Alle medlemmene i et Scrumteam har ansvar for at arbeidsmiljøet er godt. Likevel er det Scrumleder som har en unik rolle for å sørge for at det er tillit og psykologisk trygghet, åpen kommunikasjon og tilrettelagt for kontinuerlig forbedring. Videre har Produkteier et ansvar for å fremme kreativitet ved å lage gode rammer basert på visjonen for produktet. Selv om Scrumleder og Produkteier har et konkret ansvar for tilrettelegging av et godt arbeidsmiljø, har alle medlemmene like mye ansvar for å følge grupperegler, forplikte seg til arbeidet, være åpne og vise respekt for andres meninger og ideer. 

Hvorfor er oppgavefordelingen så tydelig?

Tydelig inndeling av ansvarsoppgaver kan tilsynelatende virke hemmende for et selvorganisert team. De positive effektene av oppgavefordeling er effektiv fordeling av ressurser, klare mål, mindre tvetydighet av ansvar og større grad av ansvarliggjøring av den enkelte. I team hvor ansvar og myndighet er uklart kan det fort oppstå forvirring om rapporteringsvei og det kan oppstå motstridende krav dersom flere personer formidler oppgaver til teamet. 

Scrum kan sees på som et lagspill der alle medlemmene må samarbeide for å oppnå det beste resultatet. Det er viktig å ta ansvar for at alle oppgaver blir gjort, selv om oppgaven ikke formelt er tildelt en rolle. I tillegg bør Produkteier og Scrumleder spille hverandre gode ved å øke tilliten og den psykologiske tryggheten dem imellom. 

Vi har laget en tabell som sammenfatter ansvarsoppgavene og egenskapene til de to rollene.

MicrosoftTeams-image (51)-1

Vil du lese mer om rollen som produkteier? Les: Produkteieren - den smidige kunstneren


Bli sertifisert ScumMaster med vårt to-dagers kurs


Martin jobber som konsulent i Metier og har bakgrunn som leder innen helsesektoren. Han er interessert i gode og effektive arbeidsmetoder som kan tilpasses etter prosjektenes behov. Han er utdannet Bioingeniør og har en master i Ledelse av Teknologi fra NTNU. Han er sertifisert Scrum Master, Scrum Product Owner, PRINCE2® Foundation, PRINCE2® Agile Foundation, og ICAgile Certified Professional-Agile Coach.