Dette er Scaled Agile Framework (SAFe®)

SAFe®

5 min. lesning

SAFe® står for Scaled Agile Framework og er et rammeverk for samarbeid om produktutvikling i store organisasjoner der flere team eller avdelinger skal gjennomføre større smidige programmer. SAFe® omfatter et sett med retningslinjer som hjelper større virksomheter med å skalere sin smidige praksis, samtidig som modellen støtter tilpasning, koordinasjon og bedre forretningsresultater.

SAFe® er et rammeverk basert på Lean-smidig prinsipper

SAFe® er basert på ti grunnleggende regler som stammer fra smidige prinsipper og metoder, Lean produktutvikling, systemtenkning og observasjon av vellykkede bedrifter. De skal veilede organisasjoner og sikre at disse beveger seg kontinuerlig på veien mot målet om å levere best verdi og kvalitet for mennesker og samfunn på kortest mulig bærekraftig ledetid:

 1. Ta et økonomisk perspektiv
 2. Bruk systemtenkning
 3. Anerkjenn variabilitet og behold alternativer
 4. Bygg trinnvis med raske, integrerte læringssykluser
 5. Etabler milepæler på en objektiv evaluering av arbeidssystemer
 6. Skap verdiflyt uten avbrudd
 7. Bruk takt, synkronisere med tverrfaglig planlegging
 8. Lås opp den indre motivasjon til medarbeidere
 9. Desentraliser beslutningstaking
 10. Organiser rundt verdi for å levere raskere

En metode for alle nivåer

Som smidig metode representerer SAFe® en omfattende verktøykasse som inneholder ‘alt’ man trenger, på alle nivåer. SAFe® er det nærmeste man kommer en smidig "out-of-the-box"-leveransemodell for hele virksomheten. Rammerverket skiller mellom 3 nivåer:

 • Portefølje
 • Stor løsning
 • Viktig eller grunnleggende

Les mer om sertifisering i Leading SAFe.


På overordnet porteføljenivå koordinerer SAFe® alle forretningsaktiviteter i en samlet oversikt. Her blir strategiene utarbeidet, Must Win Battles blir definert, og man blir enige om Lean-budsjetter og Guardrails som gir retningslinjer for økonomistyring. SAFe® bruker konsepter fra Lean-tankegangen og Kanban til å håndtere de rammene på porteføljenivå.

portfolio flowNår en virksomhet skal designe, utvikle og implementere store løsninger og komplekse systemer benyttes dette nivået. Flere Agile Release Train eller ART samarbeider i synk for å levere verdi i et såkalt Solution Train.

solution train flowLaveste lag i SAFe® kan deles igjen i to nivåer: program og team. På programnivå opererer SAFe® med team av smidige team (typisk 50 – 125 personer) som jobber i henhold til et delt forretnings- og teknologioppdrag og danner et såkalt et Agile Release Train. Her dreier det seg om å definere produktvisjonen og verdikjeden og allokere budsjetter til såkalte Value Streams. Budsjettene går til drift av et eller flere Agile Release Trains, som kontinuerlig leverer produkter til kundene. Også på programnivå brukes køer, sprinter, demoer osv. Målet er hele tiden å sikre at tingene henger sammen.

På teamnivå bygger SAFe® på metoder som SAFe Scrum og SAFe Team Kanban. De smidige, selvorganiserende teamene har klart definerte roller, ansvarsområder og prosesser for kontinuerlig samarbeid og løpende leveranser. I arbeidet inngår køer (backlogs), tidsbokser, sprinter, retrospekter osv.

SAFe 6.0LES OGSÅ:Hva er Scaled Agile Framework (SAFe®), Hvorfor SAFe og hvem passer det for

SAFe®, en anerkjent modell

SAFe® inkorporerer Scrum, Kanban og Lean Startup. Rammeverket er beregnet for produktutvikling og brukes i mange bransjer, for eksempel hos systemleverandører, finansinstitusjoner, banker og forsikringsselskaper som har behov for intern IT-produktutvikling. Men primær målgruppe er store virksomheter.

SAFe® opererer ikke med prosjekter. I stedet for å flytte mennesker rundt mellom prosjekter, blir arbeidet delt inn i mindre deler som fordeles og delegeres mellom ulike tverrfaglige, selvorganiserende og selvstyrende team. Dette danner en slankere organisasjon, der tradisjonell prosjektledelse ikke lenger er nødvendig. Verdien flyter raskere med mindre faste kostnader.

SAFe®-sertifiseringer tilbys av Scaled Agile Inc. De ulike sertifiseringene baserer seg på bestemte roller. Du trenger bare én enkelt sertifisering for å kunne ivareta en rolle. Det finnes ikke noe overbygningsnivå i SAFe®.

Populære SAFe®-kurs:

 • Leading SAFe®
 • SAFe® Scrum Master
 • SAFe® Scrum Product Owner/Product Manager
Les mer om sertifisering i Leading SAFe

 


Emmanuelle har bistått mange komplekse organisasjoner både i Norge og internasjonalt (Frankrike og Tyskland). Emmanuelle er en engasjert prosjektleder/seniorrådgiver som i over 18 år har bidratt til både å effektivisere teknologitunge prosesser og implementere IT-løsninger, både i privat og offentlig sektor.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er Scaled Agile Framework (SAFe®)?

Hvordan kan vi bedre virksomhetens evne til å kontinuerlig utvikle gode produkter og tjenester? De fleste virksomheter som lykkes, har forstått at utvikling og innovasjon ikke kan komme på bekostning av felles mål og retning for virksomheten. Det er her Scaled Agile Framework, eller SAFe® kommer inn i bildet. I dette blogginlegget ser vi på hva SAFe er, og hvordan din virksomhet kan benytte seg av det.

Fra kurs i Leading SAFe® til en smidigere organisasjon

I en tid der private virksomheter opplever tøffere konkurranse og krav til høyere produktivitet, og offentlige organisasjoner står overfor kutt i bevilgninger og økende krav fra brukere har begrepene "Business Agility" og "Digital Transformasjon" blitt de nye buzzordene. Smidige team og smidig metodikk har vist seg å være effektive på teamnivå, men når det gjelder å få hele organisasjonen til å samhandle og jobbe smidig, kan det oppstå utfordringer. Det hele må starte med å få ledelsen og de som skal drive endringen til å enes om en plan og et mandat. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan SAFe adresserer disse utfordringene og gir deg 12 tips som kan være lure å ha i bakhodet når du skal implementere SAFe. Tipsene kan også være nyttige for andre som arbeider etter en smidig tankegang.

Hvorfor SAFe og hvem passer det for?

I dagens marked har organisasjoner blitt tvunget til å tilpasse seg og endre måten de jobber på for å holde tritt med økende konkurranse og krav til raskere endringstakt. Smidige metoder, som Scrum eller Kanban, har blitt stadig mer populære blant organisasjoner som ønsker å forbedre sin produktivitet, effektivitet og kundetilfredshet. Scrum, Kanban og variasjoner av disse metodene fungerer utmerket i team-sammenheng. Men hva gjør du når det er behov for å samkjøre flere teams eller avdelinger for å jobbe smidig mot samme mål? Her kommer Scaled Agile Framework (SAFe®) inn i bildet.