Hvorfor SAFe og hvem passer det for?

SAFe®

4 min. lesning

I dagens marked har organisasjoner blitt tvunget til å tilpasse seg og endre måten de jobber på for å holde tritt med økende konkurranse og krav til raskere endringstakt. Smidige metoder, som Scrum eller Kanban, har blitt stadig mer populære blant organisasjoner som ønsker å forbedre sin produktivitet, effektivitet og kundetilfredshet.

Scrum, Kanban og variasjoner av disse metodene fungerer utmerket i team-sammenheng. Men hva gjør du når det er behov for å samkjøre flere teams eller avdelinger for å jobbe smidig mot samme mål? Her kommer Scaled Agile Framework (SAFe®) inn i bildet.

Hvorfor Scaled Agile Framework?

Scaled Agile Framework (SAFe®) er en ledende metode for smidig prosjektgjennomføring i store virksomheter. Rammeverket vokser hurtig i Skandinavia og resten av verden. Årsaken er at metoden løser utfordringene som flere og flere virksomheter står ovenfor - hvordan kan vi skalere smidig prosjektgjennomføring til hele organisasjonen?

SAFe passer utmerket for større IT-organisasjoner. I Danmark og Sverige er det særlig finanssektoren som går foran, for eksempel Nordea, PFA og BEC. Et annet eksempel er Arla som er Skandinavias største leverandør av meieriprodukter. De har organisert sine smidige teams i det som i SAFe kalles Agile Release Trains. Det samme gjelder også for SAP og IKEA. 


Lær mer om SAFe og meld deg opp til sertifisering her.


SAFe-konseptet passer utmerket for IT-organisasjoner med mer enn 100 personer. Men rammeverket begrenser seg ikke til IT-virksomheter. Virksomheter får også utbytte av SAFe-rammeverket i nye spennende områder for eksempel markedsføring, produktutvikling og salg. 

SAFe er allerede anerkjent i Sverige og Danmark. Vi ser også en økende anerkjennelse i Norge og en vekst i etterspørsel etter ansatte og konsulenter med kompetanse i SAFe; folk som har forståelse for rammeverket og de underliggende prinsippene, og som raskt kan forholde seg til roller, prosesser og artefakter i SAFe. Som IT-spesialist, prosjektleder, prosjektarkitekt, utvikler eller tester, er det derfor viktig å vite hva SAFe er og være i stand til å ta en ledende rolle i å hjelpe din organisasjon med å få mest mulig ut av SAFe.

Hvem passer SAFe for?

SAFe passer som nevnt veldig godt for store organisasjoner, og gjerne for personer med stillinger som omfatter:

  • Ledelse
  • Programledelse
  • Prosjektledelse
  • Endringsledelse
  • Smidige coacher
  • Andre som jobber med smidig utvikling i stor skala.

Alle som har jobbet med Scrum eller andre smidige metoder over noe tid kan få mye utbytte av å bruke SAFe-rammeverket. Dette gjelder for eksempel prosjektledere, programledere og linjeledere i en utviklingsorganisasjon. Med SAFe vil du som jobber i et PMO eller spiller en aktiv rolle i å få smidige metoder til å fungere i organisasjonen, kunne:

  • Bidra til skalering smidige metoder i virksomheten du jobber i
  • Forstå hvordan SAFe-rammeverket kan best brukes i din organsisasjon
  • Danne en oversikt over deres portefølje med smidige utviklingsinitiativer
  • Unngå de vanligste fallgruver i overgang til smidige metoder i storskala

Leading SAFe sertifisering


Jon Arve er divisjonsleder for Academy & Project Systems i Metier. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategi. I jobben sin brenner han for å hjelpe virksomheter med å bygge kompetanse og ta i bruk riktige systemer for å lykkes med prosjekter og initiativer. På fritiden kobler han best av når han får bruke tid på Haugen gård i Femundsmarka eller når han får spille trommer i bandet sitt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er Scaled Agile Framework (SAFe®)?

Hvordan kan vi bedre virksomhetens evne til å kontinuerlig utvikle gode produkter og tjenester? De fleste virksomheter som lykkes, har forstått at utvikling og innovasjon ikke kan komme på bekostning av felles mål og retning for virksomheten. Det er her Scaled Agile Framework, eller SAFe® kommer inn i bildet. I dette blogginlegget ser vi på hva SAFe er, og hvordan din virksomhet kan benytte seg av det.

Fra kurs i Leading SAFe® til en smidigere organisasjon

I en tid der private virksomheter opplever tøffere konkurranse og krav til høyere produktivitet, og offentlige organisasjoner står overfor kutt i bevilgninger og økende krav fra brukere har begrepene "Business Agility" og "Digital Transformasjon" blitt de nye buzzordene. Smidige team og smidig metodikk har vist seg å være effektive på teamnivå, men når det gjelder å få hele organisasjonen til å samhandle og jobbe smidig, kan det oppstå utfordringer. Det hele må starte med å få ledelsen og de som skal drive endringen til å enes om en plan og et mandat. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan SAFe adresserer disse utfordringene og gir deg 12 tips som kan være lure å ha i bakhodet når du skal implementere SAFe. Tipsene kan også være nyttige for andre som arbeider etter en smidig tankegang.

3 populære sertifiseringer for deg som jobber med IT-prosjekter

Jobber du med IT-prosjekter og ønsker en sertifisering i prosjektledelse? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på våre tre mest populære sertifiseringer for IT-prosjektledelse.