5 grunner til å ta en sertifisering som Scrum Product Owner

Scrum

4 min. lesning

Scrum er en populær metode for agil produktutvikling som brukes av team over hele verden. Denne tilnærmingen er basert på prinsippene om likeverdig samarbeid, fokusere på kunden og respondere raskt på endringer. I Scrum jobber teamet i korte iterasjoner, kalt sprinter, for å levere funksjoner i produktet som kunden trenger og vil ha.

Scrum-teamet består av tre roller: Scrum Master, Scrum Product Owner og Developers (utviklere). Scrum Product Owner-rollen er en viktig rolle i teamet, som har hovedansvaret for å definere produktmål og prioritere i hvilken rekkefølge ting bør utvikles i.

I dette blogginnlegget gir vi deg fem gode grunner til hvorfor du bør ta en sertifisering i Scrum Product Owner.

Først: Hva er en «Product Owner»?

Produktutvikling etter agile metoder fokuserer på å levere verdi tidlig gjennom hyppige leveranser. For å lykkes med dette kreves det en dedikert produkteier (Product Owner). Det er produkteieren som bestemmer hva teamet skal lage og planlegger arbeidet slik at det som prioriteres først er det som gir størst verdi for kunden.

En sertifisering i Scrum Product Owner gir en grundig forståelse av rollen og oppgavene som er nødvendige for å lede et Scrum-team. Sertifiseringen passer for deg som jobber som produkteier, forretningsanalytiker, prosjekt- eller produktleder, teammedlemmer og dataanalytikere. Under går vi gjennom noen fordeler en sertifisering i rollen vil gi.


Lær mer om hvordan du bør jobbe for å bli en vellykket produkteier. Les mer om  Certified Scrum Product Owner


LES OGSÅ: Roller og ansvar i Scrum-team og Produkteieren – den smidige kunstneren.

1. Bedre forståelse av Scrum

En Scrum Product Owner-sertifisering vil gi deg en omfattende forståelse av Scrum og dens grunnleggende prinsipper. Du vil lære om rollene og ansvar, kunnskapen og ferdighetene som trengs for å drive et Scrum-team, og hvordan man kan tilpasse Scrum til ulike situasjoner og krav.

2. Økt produktivitet

Sertifiseringen vil gi deg innsikt i hvordan man kan prioritere oppgaver på en effektiv måte. Dette vil hjelpe deg å planlegge og strukturere arbeidet som gir bedre produktivitet og kvalitet. Ved å bruke Scrum-metodikken vil du også kunne identifisere hindringer og utfordringer tidlig, noe som vil hjelpe deg å håndtere dem raskere og mer effektivt.

3. Bedre kommunikasjon

En viktig del av rollen som Product Owner er å kommunisere klart og effektivt med alle involverte parter, inkludert teammedlemmer, kunder og interessenter. En Scrum Product Owner-sertifisering vil gi deg ferdigheter i å kommunisere på en effektiv måte, som gir deg grunnlag for å skape og opprettholde gode relasjoner med alle involverte parter. Dette vil bidra til å redusere misforståelser og konflikter og sikre at alle har en felles forståelse av målene og arbeidet som må gjøres.

4. Økt kundetilfredshet

En Scrum Product Owner-sertifisering vil hjelpe deg med å fokusere på kundenes behov og ønsker og levere verdifulle produkter og tjenester. Ved å bruke Scrum-metodikken kan du jobbe tett med kundene for å forstå deres behov og ønsker, og deretter oversette dette til krav som teamet kan jobbe med. Dette vil øke sannsynligheten for at produktene og tjenestene som leveres, vil oppfylle kundenes forventninger og øke kundetilfredsheten.

5. Karrierefordeler

En sertifisering i Scrum Product Owner kan hjelpe deg med å demonstrere for potensielle kunder eller arbeidsgivere at du har den nødvendige kunnskapen og ferdighetene for å ta på deg rollen som Product Owner i Scrum-team og bidra til suksess for teamet. Det er en verdifull sertifisering å ha på CVen som vil hjelpe deg med å skille deg ut i jobbsøkerprosessen.

En smart investering i karrieren din

Å ta en sertifisering som Scrum Product Owner er en smart investering i karrieren din. Det gir deg ikke bare en omfattende forståelse av Scrum og dens grunnleggende prinsipper, men også økt produktivitet, bedre kommunikasjonsevner, økt kundetilfredshet og karrierefordeler.

Som produkteier i et Scrum-team er det din oppgave å sikre at teamet leverer verdi til kunden på en effektiv og smidig måte. En Scrum Product Owner-sertifisering vil gi deg kunnskapen og ferdighetene du trenger for å lykkes i denne rollen. Hvis du er interessert i å øke din kunnskap og forbedre dine ferdigheter i Scrum, ta en sertifisering som Scrum Product Owner og åpne dørene til nye karrieremuligheter. 


Les mer om Certified Scrum Product Owner


Christine jobber som Inbound Marketing Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse for å bistå alle som jobber i og med prosjekter. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Scrum@Scale - et lett rammeverk for skalering av Scrum

Scrum@Scale er utviklet av Jeff Sutherlands virksomhet Scrum Inc., som blant annet står bak Scrum, et rammeverk for å utvikle, levere og holde ved like komplekse produkter av ett enkelt team. Helt i Jeff Sutherlands ånd er Scrum@Scale et lett rammeverk som gir assistanse på tvers av Scrum-team. Det er basert på de grunnleggende prinsippene til Scrum, Complex Adaptive Systems teori, spillteori og objektorientert teknologi.

Scrum - et enkelt rammeverk for komplekst arbeid

Scrum er en fleksibel arbeidsmodell som ble utviklet som et svar på den tradisjonelle fossefallsmodellen. Fossefallsprosjekter er kjent for å kreve mye detaljert planlegging og komplekse arbeidsflyter, og på 1990-tallet var dette ofte årsaken til mange prosjektkatastrofer innen IT-bransjen. Jeff Sutherland og Ken Schwaber mente at det var behov for en mer tilpassingsdyktig metode, og skapte derfor Scrum. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva Scrum er, hvilke roller som er med i et Scrum-team og hva rammeverket passer til.

Produkteieren - den smidige kunstneren

De fleste av oss har sett en film vi virkelig elsker – et mesterverk i så måte, som har vekket noe i oss og fått oss til å føle på kraftige følelser. Da husker vi kanskje hvem som spilte rollene i filmen, hvem helten eller heltinnen er. Men tenker vi noe særlig på de som står bak? På rekvisitører, de som står for lyden, eller for den saks skyld på regissøren? Det er jo i stor grad disse bakmennene og kvinnene som får filmen til å fremstå slik den gjør, som skaper det meste av kunsten som tilfører det som skal til for å få skuespillerne til å skinne. Slik er det også i smidig sammenheng: Det er produkteieren som får produktorganisasjonen til å skinne. Som produkteier er det du som er regissøren, og det er du som skal få frem det beste i organisasjonen rundt deg. Her får du noen råd på veien.