PRINCE2 Agile® - PRINCE2® på den smidige måten

PRINCE2 Agile®

4 min. lesning

Mange tror at PRINCE2 er beregnet for prosjektarbeid etter fossefallsmodellen. I virkeligheten er rammeverket verken utviklet spesielt for fossefallsprosjekter eller smidige prosjekter. Det kan tilpasses begge metodene.

I dette blogginnlegget går vi igjennom hva PRINCE2 Agile er og hva som kjennetegner metoden.

PRINCE2 er verdens mest utbredte prosjektmetode og håndterer effektivt utfordringer på prosjektledelses- og styringsgruppenivå. PRINCE2 utelater bevisst all beskrivelse fra leveransenivået i prosjektet slik at metoden er generisk og kan tilpasses ulike typer prosjekter.

PRINCE2 Agile er en veiledning som tilpasser PRINCE2 for smidig arbeid og bygger på kjente smidige metoder som Scrum, Kanban, Lean Startup og Cynefin. Metoden veileder spesifikt om hvordan du bør forholde deg til PRINCE2s variabler i et smidig prosjekt (tid, kostnad, kvalitet. omfang, usikkerhet og gevinst). I dette ligger også introduksjon til konsepter og definisjoner innenfor smidig arbeid.

Smidige teknikker i eksisterende prosjektmodeller

Mange forbinder smidige metoder med IT-utviklingsprosjekter, men PRINCE2 Agile er ikke spesifikk for denne typen prosjekter. PRINCE2 Agile gir en generell veiledning i hvordan man jobber smidig i henhold til PRINCE2 - uavhengig av type prosjekt. Veiledningen gir oversikt over smidige teknikker, men overlater valget av dem til brukeren. Man kan for eksempel la team arbeide både i iterasjoner (Scrum) og flytbasert (Kanban).

LES OGSÅ: 8 grunner til å ta PRINCE2 Agile Foundation


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


PRINCE2 Agile viser hvordan man kan bruke smidige teknikker i en eksisterende prosjektmodell uten behov for å endre på den overordnede styringen av prosjektet.

Sammenheng mellom prosjekt- og teamnivå

PRINCE2 Agile er kompatibel med alle smidige metoder på teamnivå.

Metoden forklarer for eksempel hvordan underleverandører som benytter seg av en bestemt metode (for eksempel Scrum), kan integrere sine team i kunders prosjektarbeid. Man tilpasser selv detaljene og bestemmer hva som er best egnet for situasjonen.

Fakta om PRINCE2 Agile®

Oppbygning

PRINCE2 Agile gir en introduksjon til smidig arbeid og spesifikk veiledning i bruk av smidige teknikker i PRINCE2s temaer, prosesser, roller og ledelsesprodukter.

Kjennetegn

PRINCE2 Agile har ikke en egen smidig metode, men brukes i kombinasjon med Scrum, Kanban og andre metoder som integreres i PRINCE2®-rammeverket.

Målgruppe

PRINCE2 Agile er velegnet for organisasjoner som har PRINCE2® fra før av, og vil ta i bruk smidige metoder i en eksisterende prosjektmodell.

Bruk

PRINCE2 Agile er velegnet som smidig metode hvis man allerede bruker PRINCE2® i tradisjonelle prosjekter.

Utbredelse

PRINCE2 Agile® ble lansert i 2015, og har vokst jevnt siden den gang.

Sertifisering

Til å begynne med var PRINCE2 Agile® Practitioner en overbygning til PRINCE2® Foundation-sertifiseringen, men siden 2018 har man også kunnet få PRINCE2 Agile® Foundation-sertifisering og deretter ta PRINCE2 Agile® Practitioner-sertifiseringen. Begge sertifiseringene tilbys av AXELOS.

Nivå

PRINCE2 brukes på prosjektnivå.

Beskrivelsesgrad

Middels

New Call-to-action


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Bruk av business case i smidige prosjekter

En business case er obligatorisk i alle PRINCE2-prosjekter - smidige eller ikke. Business casen beskriver hvorfor prosjektet skal gjennomføres og brukes som et styringsdokument for å sørge for at prosjektet har kontinuerlig forretningsmessig forankring. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på bruken av business case i smidige prosjekter.

Slik lager du en smidig prosjektplan for sertifisering i PRINCE2 Agile Foundation

Vurderer du å bygge på PRINCE2-sertifiseringen din med kunnskap om hvordan du kombinerer PRINCE2 med smidige metoder? I dette blogginnlegget skal vi vise deg hvordan du lager en smidig prosjektplan for hvordan du kan jobbe for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation. Vi kaller prosjektet for «Prosjekt e-læringskurs», og vil gå igjennom følgende: Hva en backlog er Hvordan man planlegger fixed time og cost Hvordan man deler opp et prosjekt i iterasjoner/sprinter Hvan man fordeler arbeidet over flere iterasjoner Hvordan man arbeider iterativt, med løpende oppfølging og forbedring

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.