PRINCE2 Agile® - PRINCE2® på den smidige måten

PRINCE2 Agile®

3 min. lesning

Mange tror at PRINCE2 er beregnet for prosjektarbeid etter fossefallsmodellen. I virkeligheten er rammeverket verken utviklet spesielt for fossefallsprosjekter eller smidige prosjekter. Det kan tilpasses begge metodene.

I dette blogginnlegget går vi igjennom hva PRINCE2 Agile er og hva som kjennetegner metoden.

PRINCE2 er verdens mest utbredte prosjektmetode og håndterer effektivt utfordringer på prosjektledelses- og styringsgruppenivå. PRINCE2 utelater bevisst all beskrivelse fra leveransenivået i prosjektet slik at metoden er generisk og kan tilpasses ulike typer prosjekter.

PRINCE2 Agile er en veiledning som tilpasser PRINCE2 for smidig arbeid og bygger på kjente smidige metoder som Scrum, Kanban, Lean Startup og Cynefin. Metoden veileder spesifikt om hvordan du bør forholde deg til PRINCE2s variabler i et smidig prosjekt (tid, kostnad, kvalitet. omfang, usikkerhet og gevinst). I dette ligger også introduksjon til konsepter og definisjoner innenfor smidig arbeid.

Smidige teknikker i eksisterende prosjektmodeller

Mange forbinder smidige metoder med IT-utviklingsprosjekter, men PRINCE2 Agile er ikke spesifikk for denne typen prosjekter. PRINCE2 Agile gir en generell veiledning i hvordan man jobber smidig i henhold til PRINCE2 - uavhengig av type prosjekt. Veiledningen gir oversikt over smidige teknikker, men overlater valget av dem til brukeren. Man kan for eksempel la team arbeide både i iterasjoner (Scrum) og flytbasert (Kanban).

LES OGSÅ: 8 grunner til å ta PRINCE2 Agile Foundation


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


PRINCE2 Agile viser hvordan man kan bruke smidige teknikker i en eksisterende prosjektmodell uten behov for å endre på den overordnede styringen av prosjektet.

Sammenheng mellom prosjekt- og teamnivå

PRINCE2 Agile er kompatibel med alle smidige metoder på teamnivå.

Metoden forklarer for eksempel hvordan underleverandører som benytter seg av en bestemt metode (for eksempel Scrum), kan integrere sine team i kunders prosjektarbeid. Man tilpasser selv detaljene og bestemmer hva som er best egnet for situasjonen.

Fakta om PRINCE2 Agile®

Oppbygning

PRINCE2 Agile gir en introduksjon til smidig arbeid og spesifikk veiledning i bruk av smidige teknikker i PRINCE2s temaer, prosesser, roller og ledelsesprodukter.

Kjennetegn

PRINCE2 Agile har ikke en egen smidig metode, men brukes i kombinasjon med Scrum, Kanban og andre metoder som integreres i PRINCE2®-rammeverket.

Målgruppe

PRINCE2 Agile er velegnet for organisasjoner som har PRINCE2® fra før av, og vil ta i bruk smidige metoder i en eksisterende prosjektmodell.

Bruk

PRINCE2 Agile er velegnet som smidig metode hvis man allerede bruker PRINCE2® i tradisjonelle prosjekter.

Utbredelse

PRINCE2 Agile® ble lansert i 2015, og har vokst jevnt siden den gang.

Sertifisering

Til å begynne med var PRINCE2 Agile® Practitioner en overbygning til PRINCE2® Foundation-sertifiseringen, men siden 2018 har man også kunnet få PRINCE2 Agile® Foundation-sertifisering og deretter ta PRINCE2 Agile® Practitioner-sertifiseringen. Begge sertifiseringene tilbys av AXELOS.

Nivå

PRINCE2 brukes på prosjektnivå.

Beskrivelsesgrad

Middels

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Agilometeret - hvor smidig kan et prosjekt være?

Mange prosjekter vil følge smidigtrenden for raskere å kunne tilpasse seg endringer. Konsekvensen kan bli at mange hopper rett på uten å gjøre nødvendige vurderinger av hva som kjennetegner hvert enkelt prosjekt og hva som må være tilrettelagt for å kunne jobbe smidig. I dette blogginnlegget ser vi på hvor smidig et prosjekt bør være og hvordan man kan vurdere det ved bruk av et smidig Agilometer fra PRINCE2 Agile.

Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT®?

Det finnes mange sertifiseringer innenfor smidig tankesett og smidige metoder. Axelos, som står bak PRINCE2, lanserte i 2015 en løsning på hvordan man bør kombinere PRINCE2 og smidige metoder i prosjektsammenheng. Rammeverket fikk navnet PRINCE2 Agile og sertifiseringen har blitt svært populær og er blant de prosjektsertifiseringene som vokser raskest i Norge. I 2018 lanserte Axelos en ny sertifisering om smidighet. Den fikk navnet AgileSHIFT. Så hva er forskjellen på PRINCE2 Agile og AgileSHIFT og hvilken bør du velge? I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på akkurat det.

8 grunner til å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile® Foundation

PRINCE2 Agile beskriver hvordan du kan jobbe smidig med metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup samtidig som du beholder kontroll med god prosjektledelsespraksis fra PRINCE2®. Jobber du i smidige prosjekter eller prosjekter som med fordel kunne hatt nytte av smidige arbeidsprosesser? Da er denne sertifiseringen absolutt noe for deg. I dette blogginnlegget gir vi deg 8 fordeler ved å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile.