8 grunner til å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile® Foundation

PRINCE2 Agile®

3 min. lesning

PRINCE2 Agile beskriver hvordan du kan jobbe smidig med metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup samtidig som du beholder kontroll med god prosjektledelsespraksis fra PRINCE2®.

Jobber du i smidige prosjekter eller prosjekter som med fordel kunne hatt nytte av smidige arbeidsprosesser? Da er denne sertifiseringen absolutt noe for deg.

I dette blogginnlegget gir vi deg 8 fordeler ved å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile.

Hvorfor PRINCE2 Agile?

1. PRINCE2 Agile lar deg fokusere på både ledelse og leveranser i prosjektet.

Styrken i metoden ligger innenfor prosjektstyring og -ledelse hvor smidig har et veldig sterkt fokus på produktleveranser.

LES OGSÅ: Dette er PRINCE2 Agile

2. PRINCE2 Agile fungerer med alle etablerte smidige tilnærminger som Scrum, Kanban og Lean Startup.

Disse tilnærmingene er ikke egnet til å håndtere et prosjekt alene, men kan effektivt brukes i en prosjektkontekst.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


3. Metoden gjør det enklere å levere på tid samt å overholde tidsfrister.

PRINCE2 Agile bygger på konseptet om å prioritere hva som leveres med tanke på tidlig realisering av gevinster.

4. PRINCE2 Agile fokuserer på samarbeid, iterasjon og kontinuerlig gjennomgang.

Det gir motiverte team som støtter og respekterer hverandre og som kommer frem til gode løsninger i fellesskap.

5. PRINCE2 Agile er skalerbar.

Metoden kan brukes i all type prosjekter uavhengig av størrelse og kompleksitet.

6. PRINCE2 Agile gir økt tillit hos interessenter.

Ved å arbeide smidig leverer man gevinster tidlig i prosjektet.

7. PRINCE2 Agile gir ekstra verktøy for å håndtere endringer.

Å se muligheter i endringer istedenfor kun det negative gir en positiv innflytelse på et prosjekt og legger til rette for et bedre sluttprodukt.

8. PRINCE2 Agile bidrar til å ivareta kvalitetsnivået.

Ved bruk av en tradisjonell fossefallmetode som er delt opp i tekniske faser (analysere, designe, bygge, teste og implementere) så er det alltid en risiko for at en fase går over tiden. Dette fører til forsinkelser i neste fase. Det vanligste eksempelet på dette er hvor man reduserer kvalitetskontroll for å overholde tidsfrister. PRINCE2 Agile ivaretar kvalitetsnivået og sikrer at tidsfrister blir møtt ved å redusere mengden levert av prosjektet istedenfor antall aktiviteter.

Ønsker du å lære mer om hvordan du bruker smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2? Da bør du delta på vårt gratis introduksjonswebinar til PRINCE2 Agile.

Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


Carina Höyheim jobber som Senior Consultant med PRINCE2 hos Metier. Carina har lang erfaring innen prosjektledelse og har jobbet med både tradisjonelle og smidige prosjektleveranser de siste 25 årene. Carina er utdannet sivilingeniør fra Kungliga Tekniske Högskolan (KTH) i Stockholm. På fritiden liker hun å ri, danse og stå på ski.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Agilometeret - hvor smidig kan et prosjekt være?

Mange prosjekter vil følge smidigtrenden for raskere å kunne tilpasse seg endringer. Konsekvensen kan bli at mange hopper rett på uten å gjøre nødvendige vurderinger av hva som kjennetegner hvert enkelt prosjekt og hva som må være tilrettelagt for å kunne jobbe smidig. I dette blogginnlegget ser vi på hvor smidig et prosjekt bør være og hvordan man kan vurdere det ved bruk av et smidig Agilometer fra PRINCE2 Agile.

PRINCE2 Agile® - PRINCE2® på den smidige måten

Mange tror at PRINCE2 er beregnet for prosjektarbeid etter fossefallsmodellen. I virkeligheten er rammeverket verken utviklet spesielt for fossefallsprosjekter eller smidige prosjekter. Det kan tilpasses begge metodene. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva PRINCE2 Agile er og hva som kjennetegner metoden.

Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT®?

Det finnes mange sertifiseringer innenfor smidig tankesett og smidige metoder. Axelos, som står bak PRINCE2, lanserte i 2015 en løsning på hvordan man bør kombinere PRINCE2 og smidige metoder i prosjektsammenheng. Rammeverket fikk navnet PRINCE2 Agile og sertifiseringen har blitt svært populær og er blant de prosjektsertifiseringene som vokser raskest i Norge. I 2018 lanserte Axelos en ny sertifisering om smidighet. Den fikk navnet AgileSHIFT. Så hva er forskjellen på PRINCE2 Agile og AgileSHIFT og hvilken bør du velge? I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på akkurat det.