8 grunner til å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile® Foundation

PRINCE2 Agile®

4 min. lesning

PRINCE2 Agile beskriver hvordan du kan jobbe smidig med metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup samtidig som du beholder kontroll med god prosjektledelsespraksis fra PRINCE2®.

Jobber du i smidige prosjekter eller prosjekter som med fordel kunne hatt nytte av smidige arbeidsprosesser? Da er denne sertifiseringen absolutt noe for deg.

I dette blogginnlegget gir vi deg 8 fordeler ved å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile.

Hvorfor PRINCE2 Agile?

1. PRINCE2 Agile lar deg fokusere på både ledelse og leveranser i prosjektet.

Styrken i metoden ligger innenfor prosjektstyring og -ledelse hvor smidig har et veldig sterkt fokus på produktleveranser.

LES OGSÅ: Dette er PRINCE2 Agile

2. PRINCE2 Agile fungerer med alle etablerte smidige tilnærminger som Scrum, Kanban og Lean Startup.

Disse tilnærmingene er ikke egnet til å håndtere et prosjekt alene, men kan effektivt brukes i en prosjektkontekst.


Delta på vårt gratis introduksjonswebinar for å lære mer om PRINCE2 Agile


3. Metoden gjør det enklere å levere på tid samt å overholde tidsfrister.

PRINCE2 Agile bygger på konseptet om å prioritere hva som leveres med tanke på tidlig realisering av gevinster.

4. PRINCE2 Agile fokuserer på samarbeid, iterasjon og kontinuerlig gjennomgang.

Det gir motiverte team som støtter og respekterer hverandre og som kommer frem til gode løsninger i fellesskap.

5. PRINCE2 Agile er skalerbar.

Metoden kan brukes i all type prosjekter uavhengig av størrelse og kompleksitet.

6. PRINCE2 Agile gir økt tillit hos interessenter.

Ved å arbeide smidig leverer man gevinster tidlig i prosjektet.

7. PRINCE2 Agile gir ekstra verktøy for å håndtere endringer.

Å se muligheter i endringer istedenfor kun det negative gir en positiv innflytelse på et prosjekt og legger til rette for et bedre sluttprodukt.

8. PRINCE2 Agile bidrar til å ivareta kvalitetsnivået.

Ved bruk av en tradisjonell fossefallmetode som er delt opp i tekniske faser (analysere, designe, bygge, teste og implementere) så er det alltid en risiko for at en fase går over tiden. Dette fører til forsinkelser i neste fase. Det vanligste eksempelet på dette er hvor man reduserer kvalitetskontroll for å overholde tidsfrister. PRINCE2 Agile ivaretar kvalitetsnivået og sikrer at tidsfrister blir møtt ved å redusere mengden levert av prosjektet istedenfor antall aktiviteter.

Ønsker du å lære mer om hvordan du bruker smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2? Da bør du delta på vårt gratis introduksjonswebinar til PRINCE2 Agile.

New Call-to-action


Carina Höyheim jobber som Senior Consultant med PRINCE2 hos Metier. Carina har lang erfaring innen prosjektledelse og har jobbet med både tradisjonelle og smidige prosjektleveranser de siste 25 årene. Carina er utdannet sivilingeniør fra Kungliga Tekniske Högskolan (KTH) i Stockholm. På fritiden liker hun å ri, danse og stå på ski.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.

Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® Foundation og PRINCE2 Agile Practitioner?

PRINCE2 Agile er et rammeverk og sertifisering som ser på PRINCE2 i et smidig perspektiv. Den bygger på prosjektmetodikken PRINCE2 – men også på kjente smidige metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup. Gjennom sertifiseringen lærer du hvordan smidige metoder passer inn i et PRINCE2-prosjekt. Sertifiseringen har to nivåer: PRINCE2 Agile Foundation og PRINCE2 Agile Practitioner. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på forskjellene mellom disse to nivåene og hvem de passer for.

Dette er PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile® er en smidig sertifisering fra Axelos som bygger på prosjektmetodikken PRINCE2®, samt kjente smidige metoder slik som Scrum, Kanban, Lean, XP med flere. I dette blogginnlegget skal vi utforske hva PRINCE2 Agile handler om, hvilke fordeler det kan gi deg og din virksomhet, og hvorfor det kan være verdt å vurdere en sertifisering i denne metoden.