Hvordan bør styringsgrupper tilpasse seg smidige prosjekter?

PRINCE2 Agile®

3 min. lesning

Som alle prosjekter har også smidige PRINCE2-prosjekter et prosjektstyre – også kjent som en styringsgruppe. Forskjellen på en tradisjonell styringsgruppe og en smidig styringsgruppe er måten den jobber på.

I dette blogginnlegget skal vi se på tre områder hvor styringsgruppen må jobbe annerledes i smidige prosjekter.

Fra statusmøter til demoer

Er du vant med statusmøter hvor alle i styringsgruppen sitter passivt og hører på at prosjektlederen presenterer prosjektets fremdrift? Dette fungerer ikke i et smidig prosjekt. Smidige prosjekter har hyppige leveranser - for eksempel annenhver uke. Medlemmene av styringsgruppen må involvere seg og ha eierskap til leveransene. Dette gjøres best ved å delta på demoene etter hver sprint. På denne måten får man større innsikt i prosjektets fremdrift og status, og kan derfor påvirke kursen underveis og involvere seg i å få mest mulig verdi ut av hver leveranse.

LES OGSÅ: Derfor bør du alltid gjennomføre en retrospektiv

Fra kostnadsfokus til verdifokus

Styringsgrupper har av gode grunner fokus på kostnader. Dette er ikke så rart når man ofte ser prosjekter med store kostnadsoverskridelser. I smidige prosjekter bør man endre på dette fokuset, ettersom kostnadene ofte er relativt stabile når prosjektteamet er satt. I stedet bør fokuset dreie over til hvor mye verdi, eller gevinster, man klarer å hente ut av prosjektet. Derfor bør man følge opp prosjektlederen på nettopp dette.

Spørsmål styringsgruppen kan stille er:

  • Har vi klart realisert noen gevinster ennå?
  • Hvor nærme er vi å kunne realisere nye gevinster?
  • Hvilken verdi kan vi få ut av neste sprint?

Hold deg til planen

I smidige prosjekter er rammene for tid og kostnad fastsatt. Det er derfor viktig at man ikke endrer på planene straks det skjer noe uforutsett, da dette skaper større usikkerhet og kompleksitet i prosjektet. Involver heller prosjektteamet i å løse eventuelle problemer og gjøre det beste ut av situasjonen. Gjør tydelige prioriteringer og la medlemmene av prosjektteamet være kreative rundt hvordan man leverer de gevinstene som er planlagt på best mulig måte. Dette gjelder så langt det lar seg gjøre, og noen ganger vil det være nødvendig å endre på planen og ressurssituasjonen på grunn av endrede rammebetingelser. Poenget er at styringsgruppen involverer prosjektteamet i å løse utfordringer før man endrer planen ved små avvik.

Vil du lære mer om smidige styringsgruppemøter?

Vil du vite mer om hvordan styringsgruppen bør håndtere smidige prosjekter? Da anbefaler vi en sertifisering i PRINCE2 Agile. Delta på vårt gratis introduksjonswebinar om PRINCE2 Agile for å høre mer om rammeverket som kombinerer det beste fra to verdener - smidig og PRINCE2.

New call-to-action


Lene jobber med virksomhetsutvikling innen prosjektbaserte industrivirksomheter. Hun har bakgrunn som sivilingeniør innen industriell økonomi og har prosjektledererfaring fra store offentlige byggeprosjekter. Lene er spesielt interessert i å hjelpe virksomheter med å utvikle seg gjennom å implementere smartere prosesser. Fritiden tilbringes helst på fjellet eller på reisefot til en spennende destinasjon.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Bruk av business case i smidige prosjekter

En business case er obligatorisk i alle PRINCE2-prosjekter - smidige eller ikke. Business casen beskriver hvorfor prosjektet skal gjennomføres og brukes som et styringsdokument for å sørge for at prosjektet har kontinuerlig forretningsmessig forankring. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på bruken av business case i smidige prosjekter.

Slik lager du en smidig prosjektplan for sertifisering i PRINCE2 Agile Foundation

Vurderer du å bygge på PRINCE2-sertifiseringen din med kunnskap om hvordan du kombinerer PRINCE2 med smidige metoder? I dette blogginnlegget skal vi vise deg hvordan du lager en smidig prosjektplan for hvordan du kan jobbe for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation. Vi kaller prosjektet for «Prosjekt e-læringskurs», og vil gå igjennom følgende: Hva en backlog er Hvordan man planlegger fixed time og cost Hvordan man deler opp et prosjekt i iterasjoner/sprinter Hvan man fordeler arbeidet over flere iterasjoner Hvordan man arbeider iterativt, med løpende oppfølging og forbedring

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.