Hvorfor er det lurt å ha en smidig tilnærming til innsamling av ESG-data?

Smidige metoder

4 min. lesning

ESG-reguleringene og kravene vil endre seg med tiden, og det er viktigere enn noen gang for bedrifter å kunne tilpasse seg raskt og effektivt.

En smidig tilnærming har vist seg å være spesielt nyttig i raske og skiftende arbeidsmiljøer der behovene og kravene til prosjekter kan endre seg raskt, som for eksempel innen IT-utvikling og ESG-datainnsamling.

I dette blogginnlegget forklarer vi hvordan smidig kan komme til sin fulle rett når det gjelder innsamling av ESG-data.

Ved å implementere en smidig tilnærming, kan organisasjoner håndtere den kontinuerlige strømmen av nye lover og krav fra myndigheter og kunder på en fleksibel og effektiv måte. Smidige leveranser tillater organisasjonene å jobbe i iterasjoner, der hver iterasjon fokuserer på å samle inn og automatisere ett spesifikt datapunkt. Dette gjør det mulig for organisasjonene å raskt tilpasse seg nye krav og reguleringer ved å prioritere de mest relevante datapunktene først.

LES OGSÅ: Hvem egner smidig seg for og 9 definerende egenskaper for smidig

Samtidig gir smidig tilnærming muligheten til å kontinuerlig forbedre innsamling, analyse og rapporteringsprosesser etter hvert som nye krav og forventninger oppstår. Med smidig metode blir endringer betraktet som en naturlig del av prosessen, og organisasjoner er bedre rustet til å møte utfordringene som følger med den stadige utviklingen innen ESG-rapportering. Dette bidrar til å styrke organisasjonens bærekraftige praksis, forbedre transparensen, og oppfylle kunders og interessenters stadig økende forventninger til ansvarlig forretningsdrift.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i smidigverden - abonner på smidigbloggen.


Hvilke gevinster får man av å velge å jobbe smidig med ESG-datainnsamling?

Bedrifter som lykkes med å implementere en smidig tilnærming opplever flere gevinster. Det øker produktiviteten og kan potensielt forbedre økonomiske resultater. Det gjør også bedrifter mer motstandsdyktige og tilpasningsdyktige til raske endringer i markedet.

I konteksten ESG-datainnsamling kan en smidig tilnærming bidra til å forbedre datakvalitet, redusere manuelle feil, spare tid og ressurser gjennom automatisering og forbedre overvåkings- og rapporteringsprosesser. Selv om det kan være utfordrende å innføre i organisasjoner som er vant til mer tradisjonelle prosesser, kan fordelene i det lange løp overstige de opprinnelige utfordringene og forberede organisasjonen for en fremtid med høyere ESG-standarder.

Hvordan skal du komme i gang?

I henhold til Metiers 5 stegs-modell for datainnsamling skal du i identifiseringsfasen kartlegge hvem som eier data slik at du vet hvem du skal henvende deg til og hvem som blir berørt av datainnsamlingen.

I neste steg bør du prioritere hvilke data dere skal samle inn og hvordan, og så er dere klare for gjennomføringen. I hver iterasjon fokuserer du på innsamling og automatisering av ett spesifikt datapunkt av gangen. Dette gjør det mulig for organisasjonene å raskt tilpasse seg nye krav og reguleringer ved å prioritere de mest relevante datapunktene først.

Dere må få en oversikt over de digitale løsningene i bedriften for å forstå hvordan data kan trekkes ut. Man bør begynne med lavthengende frukter innenfor et begrenset område, som for eksempel data som er relativt enkle å automatisere. Hva som er enkelt å automatisere avhenger av modenhet i bedriftens IT-arkitektur og prosesser, og en god prosessledelse sikrer regelmessig overvåking og evaluering av innsamlede data, slik at man kan identifisere eventuelle avvik og muligheter for forbedring.

Sørg for forankring og hjelp

Å gå fra en tradisjonell måte å styre prosjekter og leveranser over til en smidig tilnærming, krever endringvilje og motivasjon. Det kan være lurt å få hjelp til å legge om til smidig metodikk. Det forutsetter god forankring hos ledelsen både på forretningssiden og IT-siden. Ved å integrere smidig tilnærming og prosessledelse i ESG-datainnsamling og rapportering, kan bedrifter oppnå en mer strømlinjeformet og pålitelig praksis som legger grunnlaget for bærekraftige strategier og mål.

Kort sagt: en smidig tilnærming passer for mange. Innenfor ESG-rapportering må virksomheter respondere kjapt på nye lovkrav og forespørsler fra kunder og samarbeidspartnere. Virksomheter som evner å omstille seg raskt vil fortløpende kunne levere på en verden i endring og oppnå gevinstene sine.

New Call-to-action


Heidi Thomassen er en erfaren prosjekt- og endringsleder innen digitalisering. Hun har opparbeidet seg god erfaring fra industrien og motiveres av å kombinere sin lidenskap for teknologi med strategisk forståelse, smidig arbeidsmetodikk og kreative løsninger som skaper muligheter og langsiktige verdier for de rundt henne. Heidi har en mastergrad i innovasjon og entreprenørskap fra NMBU kombinert med flere sertifiseringer innen PRINCE2® Practitioner, PRINCE2® Agile Foundation og PROSCI® - Change Management Practitioner. Silje Bostad er del av Metiers interne ESG-initiativ. Hun analyserer markeder, vurderer gjeldende og fremtidige lovgivninger og formidler resultater og funn. Videre er hun engasjert i anskaffelses- og logistikkområdet, som tar ansvar for å implementere forbedringsprosjekter knyttet til anskaffelsesprosesser og digitalisering hos kunde. Silje har en mastergrad i organisasjon, ledelse og arbeid, en bachelor i entreprenørskap og økonomi, samt et årsstudium i utviklingsstudier.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IKT-faget, men det kan være nyttig innenfor alle fag. Dette blogginnlegget tar for seg smidig i et historisk perspektiv, ser på fordeler og praktisk anvendelse av et smidig tankesett.

7 tips til å lykkes med bruk av flere rammeverk på en gang

Innen IT er det nå mange nyttige rammeverk som dekker hvordan vi kan organisere, forvalte, utvikle eller omstille vår virksomhet. Både teknologi, prosesser og organisasjon er omfattet. Hver standard har et verdifullt innhold, men det kan være utfordrende å se sammenhenger og grenseflater mellom dem. Særlig hvis du leder prosjekter eller omstillinger der for eksempel PRINCE2, MSP, MOP, PROSCI, TOGAF, ISO27001/2, IT4IT, ITIL4, SAFe, SCRUM, ITPP (for å nevne noen) eller flere er aktuelle å ta i bruk. Her gir vi deg 7 tips til hvordan du kan lede for å bruke rammeverkene på beste måte.

Hvorfor ønsker vi hyppige leveranser i smidige prosjekter?

Når vi gjennomfører prosjekter eller initiativer etter smidige metoder, ønsker vi å levere verdi underveis. Dette gjør man gjennom å levere gevinster gjennom prosjektets livssyklus i form av hyppige leveranser. Hyppige leveranser underveis er en av hovedhensiktene med å kjøre et prosjekt etter smidige prinsipper. I stedet for tradisjonelt å tenke på et prosjekt som et langt forløp som skal levere et sluttprodukt bør prosjektet planlegges som en serie av leveranser. I dette blogginnlegget gir vi deg syv gode grunner til å fokusere på hyppige leveranser.