Hva slags typer prosjekter passer Half Double til?

Half Double

6 min. lesning

I en verden hvor markeder og teknologi utvikler seg raskere enn tidligere, er det avgjørende for organisasjoner å ikke bare være effektive og tilpasningsdyktige, men også å kunne realisere verdi så tidlig som mulig i prosjektene sine. Dette er kjernen i prosjektledelsesmetoden Half Double. Denne innovative tilnærmingen legger særlig vekt på å levere umiddelbar verdi og sikre at prosjektets resultater raskt kan begynne å gi fordeler for organisasjonen.

I dette blogginnlegget går vi igjennom hva Half Double er, og hvilke typer prosjekter metoden er spesielt godt egnet for.

Hva er Half Double og hvor kommer den fra?

half doubleHalf Double er en danskutviklet hybrid prosjektledelsesmetode som smelter sammen det beste fra tradisjonell og smidig prosjektledelse. Metodikken sikter mot å oppnå konkrete resultater tidlig i prosjektets livssyklus ved å prioritere effekt, flyt og lederskap.

I Danmark har Half Double blitt populær blant både private og offentlige organisasjoner, som søker effektive måter å håndtere komplekse og dynamiske prosjekter på.

LES OGSÅ: Hva er Half Double

Metoden har bevist sin effektivitet på et bredt spekter av prosjekter, fra mindre interne tiltak til store, tverrfaglige initiativer. Mellom 2015 og 2019 ble Half Double utprøvd i 50 pilotprosjekter i Danmark, hvor den leverte imponerende resultater.

Bedre resultater med Half Double

Opptil 69 % av prosjektene som ble gjennomført med Half Double-rammeverket overgikk resultatene av sammenlignbare prosjekter innenfor de samme organisasjonene. I tillegg ble det rapportert at så mye som 87 % av prosjektene som fulgte Half Double-prinsippene ble evaluert som vellykkede. Blant de deltakende selskapene i disse pilotprosjektene var velkjente navn som SAS og Lego1.


Lær mer om hvordan skape tidlig effekt i prosjekter. Les mer om Half  Double-sertifiseringen her.


For hvilke typer prosjekter bør man bruke Half Double?

Half Double passer godt til prosjekter der man ønsker raske resultater og hvor man må ha evne til å tilpasse seg endringer gjennom prosjektforløpet. Under følger eksempler på denne typen prosjekter.

1. Produktutviklingsprosjekter

Half Double er utmerket for å utvikle nye produkter eller tjenester på grunn av sin vektlegging på tidlig og kontinuerlig verdiskaping, tett samarbeid med kunder, brukere og interessenter, og en fleksibel og adaptiv tilnærming. Dette gjør det mulig for prosjektteam å raskt teste og tilpasse ideer basert på tilbakemeldinger. Iterativ utvikling og prototyping bidrar til forbedret produktkvalitet og brukertilfredshet, mens engasjement og motivasjon blant teammedlemmene fremmes gjennom autonomi og samarbeid.

2. Digitaliseringsprosjekter

Re-design av eksisterende prosesser, som å jobbe smartere med utgangspunkt i innføring av teknologiske verktøy, er et annet område hvor Half Double er godt egnet. Metoden tilbyr en strukturert, men fleksibel tilnærming til å forbedre hvordan man samhandler og finner gode løsninger i tverrfaglige team.

3. Organisatoriske endringsprosjekter

Implementering av organisatoriske endringer, enten det dreier seg om innføring av nye ERP-systemer, gjennomføring av kulturelle transformasjoner, eller andre fundamentale endringer i måten en organisasjon opererer på, kan dra stor nytte av Half Double-metodikken. Half Double tilnærmer seg slike endringsprosjekter med en metode, som ikke bare fokuserer på de tekniske aspektene av endringen, men også på de menneskelige faktorene som er avgjørende for en vellykket implementering.

4. Innovasjon og utviklingsprosjekter

Disse prosjektene kan dra nytte av Half Doubles fokus på rask prototyping og tidlig testing for å validere ideer og redusere risiko. Half Double kan effektivt kombineres med Google Sprint og Design Thinking for å akselerere innovasjonsprosesser. Google Sprint tilbyr en intensiv fem-dagers prosess for rask problemløsning og idétesting, mens Design Thinking fokuserer på brukersentrert design for å utvikle kreative løsninger.

Sammen gir disse tilnærmingene et kraftfullt rammeverk for denne type prosjekter, som fremmer en balanse mellom hurtige iterasjoner, god brukerinnsikt, og innovativ problemløsning. I tillegg sikrer man at utviklingen holder høy fart samtidig som brukernes behov og teknisk gjennomførbarhet står i sentrum.

Spesielt godt egnet for prosjekter som krever balanse mellom kontroll og fleksibilitet

Half Double-metodikken er spesielt godt egnet for prosjekter som krever en balanse mellom kontroll og fleksibilitet, og tilbyr en hybrid tilnærming som gir bedre prosjektkontroll enn ren agile-metodikk og større fleksibilitet enn tradisjonelle metoder. Dette gjør Half Double ideell for en rekke prosjekttyper:

  • Komplekse og uforutsigbare: Half Doubles iterative tilnærming passer godt for prosjekter som er vanskelige å planlegge og kontrollere.
  • Der du trenger å levere verdi raskt: Med fokus på å levere verdi i små inkrementer, gjør Half Double det mulig for prosjekter å se resultater tidligere og gjøre justeringer etter behov.
  • Der det er flere interessenter involvert: Vektleggingen av samarbeid og interessentinvolvering sikrer at alle er på samme side, og at prosjektet møter behovene til alle interessentene.

Dette gjør Half Double til en effektiv metodikk for å håndtere de spesielle utfordringene i prosjekter som strever etter innovasjon og endring, hvor tradisjonelle prosjektledelsesmetoder kan være for rigide, og rene agile-metoder kan mangle nødvendig struktur og oversikt.

LES OGSÅ: Slik kan du kombinere Half Double og PRINCE2-metodikken.

I Norge har flere virksomheter fått øynene opp for denne metoden som kan utvikle seg til å bli en ny standard for hvordan man gjennomfører prosjekter.

1] Half Double Institute

Lær hvordan du kan skape tidlig effekt i dine prosjekter. Les mer om Half-Double sertifisering her.


Jon Arve er divisjonsleder for Academy & Project Systems i Metier. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategi. I jobben sin brenner han for å hjelpe virksomheter med å bygge kompetanse og ta i bruk riktige systemer for å lykkes med prosjekter og initiativer. På fritiden kobler han best av når han får bruke tid på Haugen gård i Femundsmarka eller når han får spille trommer i bandet sitt. Lars André Skari er daglig leder i House of Agile og har over 25 års erfaring med å gjøre norske og internasjonale organisasjoner og virksomheter endringsdyktige, strategiske og resultatfokuserte. Han har tidligere jobbet for Røde Kors med å styrke innovasjon- og digitalisering innenfor internasjonal humanitær innsats. Lars brenner for Half Double-metodikken og jobber med implementering og rådgivning hos virksomheter – både i privat og offentlig sektor.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Gjør Half Double-metodikken en forskjell i praksis?

Tempoet i endring og innovasjon avtar ikke. Evnen til raskt å levere verdi gjennom prosjekter er blitt en avgjørende faktor for virksomheters suksess. Her kommer Half Double-metodikken inn i bildet, som en hybrid tilnærming til prosjektledelse som har vist seg å gjøre en betydelig forskjell for små- og mellomstore bedrifter, samt store organisasjoner på tvers av ulike sektorer og industrier. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på effekten av Half Double, og går igjennom høydepunktene fra siste forskningsrapport fra Universitetet i Aarhus.

Slik kan du kombinere Half Double og PRINCE2-metodikken

Half Double-metodikken er en blanding av tradisjonell prosjektledelse og smidige metoder. Derfor kan denne metodikken betraktes som en «hybrid». Half Double kan anvendes i sin helhet eller benyttes for å utfylle andre bransjestandarder for å enkelt integreres med eksisterende metoder eller rammeverk i virksomheten Det er store likheter mellom Half Double-metodikken og PRINCE2®-rammeverket. Derfor kan disse brukes samtidig i prosjekter, og til og med utfylle hverandre. I dette blogginnlegget kan du lese mer om forskjellene mellom PRINCE2 og Half Double, og hvordan du kan kombinere dem for å få det beste ut av begge metodene.

Hva er Half Double?

Half Double er en hybrid prosjektledelsesmetode, hvor fokus rettes mot verdien prosjektet skaper, fremfor prosjektets leveranser. Som navnet tilsier handler det om å halvere tiden før verdiskapning ved å frigi biter av løsningen så raskt som mulig, derav navnet; «Double the impact in half the time». I dette blogginnlegget kan du lese mer om hva Half Double er og hvorfor du bør ta i bruk metoden i dine prosjekter.