Hva er Half Double?

Half Double

6 min. lesning

Half Double er en hybrid prosjektledelsesmetode, hvor fokus rettes mot verdien prosjektet skaper, fremfor prosjektets leveranser. Som navnet tilsier handler det om å halvere tiden før verdiskapning ved å frigi biter av løsningen så raskt som mulig, derav navnet; «Double the impact in half the time».

I dette blogginnlegget kan du lese mer om hva Half Double er og hvorfor du bør ta i bruk metoden i dine prosjekter.

Hvor kommer metoden fra?

Half Double oppstod i 2014 gjennom et dedikert prosjektfellesskap i Danmark. Ønsket var å løse problemet med at kun 30% av prosjektene lykkes med å skape ønsket gevinst (CHAOS-rapport fra The Standish Group).

For å avdekke suksessen bak vellykkede prosjekter, jobbet 25 prosjektledere sammen med Industriens Fond i Danmark, Aarhus Universitet, Danmarks Tekniske Universitet og en rekke anerkjente virksomheter og organisasjoner i Danmark for å skissere hva som skiller prosjektene som lykkes fra dem som ikke gjør det. Prosjekt Half Double ble med dette en formalisert realitet.

Mellom 2015 og 2019 ble det kjørt 50 pilot-prosjekter på rammeverket. 69 % av dem gikk bedre enn andre sammenlignbare prosjekter i samme virksomhet og 87 % av prosjektene som kjørte etter Half Double-metodikken ble evaluert som vellykkede. Selskaper som SAS og Lego var med som pilotprosjekter og leverte lovende resultater.

Du kan leser mer om pilotprosjektene på Half Double Institute sin hjemmeside.

De tre hovedelementene i Half Double

211013_Half Double Institute model_UKHalf Double går bort fra den tradisjonelle avhengigheten av ressurser og leveranser. Her handler det om å ha fokus på tre hovedelementer; effekt (impact), flyt (flow) og ledelse (leadership) for å skape verdi så tidlig som mulig.

Metoden kombinerer både tradisjonell og smidig prosjektledelse, og er spesielt godt egnet for forandringsprosjekter hvor samarbeid er avgjørende for å lykkes. Half Double består ikke av et sett detaljerte maler for prosjektgjennomføring, men er mer en praktisk tilnærming til hvordan man bør jobbe. Det handler om å skape effekt samtidig som man leverer produktet, istedenfor å vente til etter at produktet er levert.

1. Effekt

Verdi skapes gjennom at prosjektet leverer ønskede effekter. I effekt-elementet involveres alle prosjektressurser for å identifisere muligheter og fallgruver. I stedet for å fokusere på faste leveranser begrenset av tid, kostnad og omfang, leverer man kontinuerlig verdi. Dette øker sannsynligheten for at brukerne og øvrige interessenter blir fornøyde, og at prosjektet oppnår ønsket gevinst.


Lær mer om hvordan skape tidlig effekt i prosjekter. Les mer om Half  Double-sertifiseringen her.


Innenfor effekt-elementet har man tre verktøy til rådighet; «Impact Case», «Impact Solution Design» og «Pulse Check»

  • «Impact Case» - gir deg en prioritert oversikt over prosjektets forretnings- og atferdsmål for å skape prosjektverdi. Dette vil bidra til å sikre interessenttilfredshet og å styre prosjekt mot effekt. 
  • «Impact Solution Design» – sørger for at du planlegger ut fra at prosjektet skal gi effekt så tidlig som mulig. Impact Solution Design blir som et overordnet veikart av prosjektets verdiskapning fra start til slutt.
  • «Pulse Check» – jevnlig oppfølging av nøkkelinteressenter for å sikre at du er i tråd med deres forventninger. Pulse check kan for eksempel være et elektronisk spørreskjema med seks spørsmål som sendes ut hver måned til sentrale interessenter for å få kontinuerlig tilbakemelding.

2. Flyt

I Half Double betyr «Flyt» å prioritere progresjonen i prosjektet. Derfor er det viktig å involvere de riktige personene i prosjektet. Half Double legger til rette for teamarbeid med fokus på én oppgave av gangen, i motsetning til tradisjonelle prosjektledelsesmetoder hvor prosjektressurser gjerne blir brukt i flere prosjekter samtidig.

Innenfor flyt-elementet har man tre verktøy til rådighet.

  • «Co-location design» – dedikerte team som jobber minst 50% med akkurat dette prosjektet. Dette har vist seg å være den mest effektive måten å jobbe med utvikling på. Samlokalisering er også en viktig del av flyt-elementet fordi det tilrettelegger for hyppig interaksjon. Dette øker produktivitet, fremdrift og innovasjon.
  • «Visual planning and project visuals» – gjennom å visualisere prosjektet vil du øke engasjementet og sikre en felles forståelse blant alle involverte. Dette vil bidra til at du får en god oversikt over kompleksitet, planer og hvordan hver aktivitet henger sammen med den overordnende ideen.
  • «Rythm in key events» - ved å sette en fast frekvens på viktige hendelser i prosjektet vil du få mer energi i teamet, bedre effektivitet, høyere kvalitet, og sist men ikke minst, raskere utviklingshastighet. Prosjektet følger et spesifikt tempo som er bygget rundt 5 nøkkelhendelser; sprintplanlegging, daglig visuell status, ukentlig feedback på løsning og planlegging av neste ukes sprint.

3. Ledelse

I stedet for å betrakte prosjekter som en planlagt innsats for å nå et bestemt mål, ser vi på prosjekter som midlertidige organisasjoner bestående av mennesker; mennesker med skiftende agendaer, motivasjon og preferanser. Prosjektet, som enhver annen organisatorisk enhet, krever ledelse som omfavner usikkerhet, samtidig som det sikrer tilpasning og fremdrift. Ledere må sette søkelys på de menneskelige aspektene og skape engasjement.

I Half Double-metodikken er fokuset på tillitt, tilrettelegging, involvering og eierskap, ikke på kontroll og styring. Istedenfor å se på endring som en årsak til frustrasjon, omfavner man den som en mulighet. På denne måten kan man revolusjonere måten prosjekter ledes på.

Innenfor ledelses-elementet har man tre verktøy til rådighet.

  • «Active project ownership approach» - en aktiv prosjekteier tilnærming som engasjerer seg og støtter prosjektet for å sikre at interessentene blir fornøyde.
  • «Collaborative leadership approach» - en prosjektleder som har gode samarbeidsevner og som har en folk-først tilnærming for å drive prosjektet fremover.
  • «Reflective and adaptive mindset» - ta i bruk et reflektert og tilpasningsdyktig tankesett – si ja til usikkerhet istedenfor å kreve styring og kontroll.

Lokal tilpasning

Det siste som fører disse elementene sammen, er lokal tilpasning eller «local translation» som det heter hos Half Double Institute. Det vil bidra til at metoden fungerer i virksomheten du jobber i og i prosjektene du er ansvarlig for. Half Double har ikke en «one size fits all»-tilnærming. Du er avhengig av å tilpasse metoden til de utfordringene din virksomhet eller ditt prosjekt står ovenfor.

I et samfunn hvor endringstakten bare øker, kan Half Double være en viktig bidragsyter til å raskere levere verdi til brukerne. Hvis flere virksomheter i Norge får øynene opp for denne metoden kan det utvikle seg til ny standard for hvordan man gjennomfører prosjekter.

Lær hvordan du kan skape tidlig effekt i dine prosjekter. Les mer om Half-Double sertifisering her.


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Gjør Half Double-metodikken en forskjell i praksis?

Tempoet i endring og innovasjon avtar ikke. Evnen til raskt å levere verdi gjennom prosjekter er blitt en avgjørende faktor for virksomheters suksess. Her kommer Half Double-metodikken inn i bildet, som en hybrid tilnærming til prosjektledelse som har vist seg å gjøre en betydelig forskjell for små- og mellomstore bedrifter, samt store organisasjoner på tvers av ulike sektorer og industrier. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på effekten av Half Double, og går igjennom høydepunktene fra siste forskningsrapport fra Universitetet i Aarhus.

Hva slags typer prosjekter passer Half Double til?

I en verden hvor markeder og teknologi utvikler seg raskere enn tidligere, er det avgjørende for organisasjoner å ikke bare være effektive og tilpasningsdyktige, men også å kunne realisere verdi så tidlig som mulig i prosjektene sine. Dette er kjernen i prosjektledelsesmetoden Half Double. Denne innovative tilnærmingen legger særlig vekt på å levere umiddelbar verdi og sikre at prosjektets resultater raskt kan begynne å gi fordeler for organisasjonen. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva Half Double er, og hvilke typer prosjekter metoden er spesielt godt egnet for.

Slik kan du kombinere Half Double og PRINCE2-metodikken

Half Double-metodikken er en blanding av tradisjonell prosjektledelse og smidige metoder. Derfor kan denne metodikken betraktes som en «hybrid». Half Double kan anvendes i sin helhet eller benyttes for å utfylle andre bransjestandarder for å enkelt integreres med eksisterende metoder eller rammeverk i virksomheten Det er store likheter mellom Half Double-metodikken og PRINCE2®-rammeverket. Derfor kan disse brukes samtidig i prosjekter, og til og med utfylle hverandre. I dette blogginnlegget kan du lese mer om forskjellene mellom PRINCE2 og Half Double, og hvordan du kan kombinere dem for å få det beste ut av begge metodene.