Gjør Half Double-metodikken en forskjell i praksis?

Half Double

7 min. lesning

Tempoet i endring og innovasjon avtar ikke. Evnen til raskt å levere verdi gjennom prosjekter er blitt en avgjørende faktor for virksomheters suksess. Her kommer Half Double-metodikken inn i bildet, som en hybrid tilnærming til prosjektledelse som har vist seg å gjøre en betydelig forskjell for små- og mellomstore bedrifter, samt store organisasjoner på tvers av ulike sektorer og industrier.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på effekten av Half Double, og går igjennom høydepunktene fra siste forskningsrapport fra Universitetet i Aarhus.

Kort om Half Double

Half Double-metodikken er en innovativ tilnærming til prosjektledelse som fokuserer på å oppnå høyere suksessrater i prosjekter ved å legge vekt på hastighet, engasjement og fleksibilitet. Metodikken er bygget opp rundt tre kjerneelementer – Impact, Flow og Leadership – og inneholder en rekke praksiser knyttet til disse elementene for å effektivt drive prosjektet fremover.

Metoden oppstod gjennom et dedikert prosjektfellesskap i Danmark i 2014, og har siden den tid vært igjennom omfattende forskning og testing gjennom pilot-prosjekter fra ulike virksomheter og bransjer.

LES OGSÅ: Hva er Half Double og Hva slags typer prosjekter passer Half Double til

Forskningsresultater av Half Double

Under utviklingen av Half Double-rammeverket har Universitet i Aarhus produsert flere forskningsrapporter. Disse rapportene har hatt et sterkt fokus på å dokumentere og evaluere metodikkens ytelse i en rekke organisasjoner. Dette gir et klart bilde på hvorfor metoden fungerer, og hvilke situasjoner, utfordringer og muligheter vi må være oppmerksomme på.

Under utviklingen av metodikken har relevant forskning vært flittig i bruk for å kontinuerlig forbedre metoden. Forskingen har foregått i tre faser fra 2015 til 2023. Den siste rapporten som ble publisert i 2023 av Rode, A. L. G., & Svejvig, P. ser tilbake på de tre fasene av aksjonsforskning1 som omfattet åtte år med datainnsamling og analyse i en longitudinell studie2.


Lær mer om hvordan skape tidlig effekt i prosjekter. Les mer om Half  Double-sertifiseringen her.


Hovedfokuset i fase 3 av forskningen var primært på små- og mellomstore bedrifter (SMB-er) fordi det er et betydelig potensial for å øke suksessraten i prosjekter i dette segmentet, samtidig består den overordnende visjonen om å øke suksessraten for prosjekter uavhengig av størrelse.

Tabellen under viser koblingen mellom opprinnelige ambisjoner og påfølgende konklusjoner på tvers av de tre forsknings-fasene;

Half Double forskning Kilde: Half Double Institute

Under har vi trukket ut hovedkonklusjonen fra forskningen.

1. Bruk av Half Double-metodikken gjør en forskjell

En kvantitativ og kvalitativ studie av 28 Half Double-prosjekter og 88 referanseprosjekter viser at Half Double-prosjektene var bedre til å følge virksomhetens metodikk sammenlignet med referanseprosjektene. Videre viser studiet at åtte Half Double praksiser ble intensivt brukt. Samlet sett viser forskningen at metodikken utgjør en forskjell i praksis. De tre kjerneelementene, effekt, flyt og ledelse, er mye mer fremtredende i Half Double-prosjekter enn i referanseprosjektene.

2. Suksessraten i prosjekter som anvender Half Double- metodikken er høy

Når det kommer til prosjekter som implementerer Half Double-metodikken, er suksessraten relativ høy. Blant 27 analyserte Half Double-prosjekter, møtte 20 prosjekter enten alle eller de fleste av sine suksesskriterier til en høy grad, mens kun to prosjekter oppfylte få eller ingen suksesskriterier, noe som resulterer i en suksessrate på 74% og en minimal feilrate på 7%. Sammenlignet med andre evalueringer er disse ratene relativt positive. Videre viser forskningen at så mye som 40% og 48% av Half Double-prosjektene utmerker seg med betydelig høyere innvirkning og raskere gjennomføringstakt sammenlignet med referanseprosjekter.

Half double effekt

3. Lokale kontekst og egenskaper er relevante

Analysen av de 28 Half Double-prosjektene som ble inkludert i studien viser en stor variasjon av type prosjekt og virksomhet. Half Double-metodikken har blitt suksessfullt implementert på tvers av ulike sektorer og i 12 forskjellige industrier, i alt fra oppstartsbedrifter til store, etablerte selskaper. Dette understreker metodikkens universelle appell og dens evne til å tilpasse seg ulike organisatoriske behov.

Prosjektene som ble analysert varierer i både omfang og kompleksitet – fra små initiativer til omfattende prosjekter med budsjett på 650 millioner DKK og et samlet tidsforbruk på nærmere 350 000 timer. Denne brede anvendelsen bekrefter Half Doubles relevans og fleksibilitet, og demonstrerer metodikkens potensial til å møte en rekke prosjektutfordringer.

4. Små og mellomstore virksomheter kan også få nytte av metodikken

For små og mellomstore virksomheter (SMB) viser resultatene spesielt lovende tegn, med en suksessrate på 90% blant evaluerte prosjekter. Dette understreker metodikkens evne til å tilpasse seg og gi verdi i ulike organisatoriske kontekster, uavhengig av prosjektets størrelse eller budsjett. Ved å anvende Half Double-prinsippene kan SMB-er oppnå sine prosjektmål raskere og mer effektivt. Metodikken bidrar også til innovasjon og vekst innad i organisasjonen. Dermed er Half Double ikke bare et verktøy for store selskaper, men en metodikk som kan gi mindre selskaper en konkurransedyktig fordel i et stadig skiftende marked.

Et paradigmeskifte innen prosjektledelse?

Half Double-metodikken representerer et paradigmeskifte innen prosjektledelse, ved å tilby en tilnærming som ikke bare akselererer leveranser, men også forbedrer kvaliteten og suksessraten i prosjekter. Gjennom sin fleksibilitet og tilpasningsevne har Half Double bevist sin relevans og effektivitet på tvers av en rekke sektorer og ulike type prosjekter. Med en stadig voksende interesse og adopsjon, kan Half Double bidra til å forme måten vi jobber med prosjekter i fremtiden.

Kilder:
Half Double Insititute
Rode, A. L. G., & Svejvig, P. (2023). Project Half Double: Evaluation of Phase 3 and Consolidation of Phases 1, 2, and 3, June 2023. Aarhus University.
1] Aksjonsforskning brukes særlig om samfunnsforskning der forskeren kommer med forslag til endringstiltak, deltar i gjennomføringen av tiltakene og kontrollerer virkningen av dem.
2] En longitudinell studie er et tverrsnittstudie som går over tid, hvor man følger de samme observasjonsenhetene. Målet er å undersøke utvikling og endring.

Lær hvordan du kan skape tidlig effekt i dine prosjekter. Les mer om Half-Double sertifisering her.


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva slags typer prosjekter passer Half Double til?

I en verden hvor markeder og teknologi utvikler seg raskere enn tidligere, er det avgjørende for organisasjoner å ikke bare være effektive og tilpasningsdyktige, men også å kunne realisere verdi så tidlig som mulig i prosjektene sine. Dette er kjernen i prosjektledelsesmetoden Half Double. Denne innovative tilnærmingen legger særlig vekt på å levere umiddelbar verdi og sikre at prosjektets resultater raskt kan begynne å gi fordeler for organisasjonen. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva Half Double er, og hvilke typer prosjekter metoden er spesielt godt egnet for.

Slik kan du kombinere Half Double og PRINCE2-metodikken

Half Double-metodikken er en blanding av tradisjonell prosjektledelse og smidige metoder. Derfor kan denne metodikken betraktes som en «hybrid». Half Double kan anvendes i sin helhet eller benyttes for å utfylle andre bransjestandarder for å enkelt integreres med eksisterende metoder eller rammeverk i virksomheten Det er store likheter mellom Half Double-metodikken og PRINCE2®-rammeverket. Derfor kan disse brukes samtidig i prosjekter, og til og med utfylle hverandre. I dette blogginnlegget kan du lese mer om forskjellene mellom PRINCE2 og Half Double, og hvordan du kan kombinere dem for å få det beste ut av begge metodene.

Hva er Half Double?

Half Double er en hybrid prosjektledelsesmetode, hvor fokus rettes mot verdien prosjektet skaper, fremfor prosjektets leveranser. Som navnet tilsier handler det om å halvere tiden før verdiskapning ved å frigi biter av løsningen så raskt som mulig, derav navnet; «Double the impact in half the time». I dette blogginnlegget kan du lese mer om hva Half Double er og hvorfor du bør ta i bruk metoden i dine prosjekter.