Bruk av business case i smidige prosjekter

PRINCE2 Agile®

3 min. lesning

En business case er obligatorisk i alle PRINCE2-prosjekter - smidige eller ikke. Business casen beskriver hvorfor prosjektet skal gjennomføres og brukes som et styringsdokument for å sørge for at prosjektet har kontinuerlig forretningsmessig forankring.

I dette blogginnlegget ser vi nærmere på bruken av business case i smidige prosjekter.

Business case for smidige prosjekter

Virksomheter med modne smidig-miljøer har alle business case i en eller annen form. Årsaken til dette er at business casen er grunnlaget for prosjektet og forklarer hvorfor man gjennomfører det, samt hvilke gevinster man ønsker å oppnå. Logisk nok så bør prosjekter som ikke leverer gevinster heller ikke startes. Likeledes bør prosjekter som ikke lenger leverer verdi stanses.

I andre smidig-miljøer hvor fokuset ligger på produktleveranser – «on the floor»-miljøer, vil man ikke fokusere like mye på business case, men heller på å maksimere verdi. I slike miljøer er tid og kostnad fastsatte rammer, og derfor vil teamet fokusere på å skape og realisere mest mulig verdi innenfor disse rammene. Det finnes flere smidige metoder for å måle gevinstrealisering kontinuerlig, som er viktig for alle typer prosjekter, men spesielt for smidige PRINCE2-prosjekter.


Les mer om PRINCE2 Agile - rammeverket som lærer deg hvordan du bruker smidige  metoder i kombinasjon med PRINCE2.


Business case for smidige team

I smidige metoder som Scrum og Kanban fokuseres det ikke så mye på business case. Årsaken er at dette er metoder som brukes av spesialister - de som produserer prosjektets leveranser. I et Scrum- eller Kanban-team er tid og kostnad relativt gitt. Man har et fast team som jobber iterativt i definerte tidssykluser. Fokuset til et smidig team blir derfor å produsere så mye verdi som mulig innenfor disse rammene, likt som «on the floor»-miljøene.

Det smidige teamet behøver ikke å ha fokus på business case fordi de kan anta at dette håndteres av andre. Enten fordi de jobber som et av flere team i et større prosjekt, hvor ansvaret for business case ligger høyere opp i prosjektorganisasjonen. Eller fordi de jobber med en driftsløsning i linjen som allerede er besluttet gjennomført, og som det også er allokert et budsjett til.

Sprint zero

For å forankre og eventuelt videreforedle en business case, samt skape felles forståelse for et målbilde, benytter en del prosjekter seg av "sprint zero" - et slags kick-off for prosjektet. Dette er en sprint som gjennomføres før man begynner å produsere. I tillegg til å jobbe med business case kan sprinten for eksempel brukes til å sette teamet inn i arbeidsmetode, forstå visjonen for prosjektet, eller en gjennomgang av prosjektets backlog.

Du kan lære mer om bruk av business case i smidige prosjekter ved å ta kurs og sertifisering i PRINCE2 Agile.

New call-to-action


Lene jobber med virksomhetsutvikling innen prosjektbaserte industrivirksomheter. Hun har bakgrunn som sivilingeniør innen industriell økonomi og har prosjektledererfaring fra store offentlige byggeprosjekter. Lene er spesielt interessert i å hjelpe virksomheter med å utvikle seg gjennom å implementere smartere prosesser. Fritiden tilbringes helst på fjellet eller på reisefot til en spennende destinasjon.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvordan bør styringsgrupper tilpasse seg smidige prosjekter?

Som alle prosjekter har også smidige PRINCE2-prosjekter et prosjektstyre – også kjent som en styringsgruppe. Forskjellen på en tradisjonell styringsgruppe og en smidig styringsgruppe er måten den jobber på. I dette blogginnlegget skal vi se på tre områder hvor styringsgruppen må jobbe annerledes i smidige prosjekter.

Slik lager du en smidig prosjektplan for sertifisering i PRINCE2 Agile Foundation

Vurderer du å bygge på PRINCE2-sertifiseringen din med kunnskap om hvordan du kombinerer PRINCE2 med smidige metoder? I dette blogginnlegget skal vi vise deg hvordan du lager en smidig prosjektplan for hvordan du kan jobbe for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation. Vi kaller prosjektet for «Prosjekt e-læringskurs», og vil gå igjennom følgende: Hva en backlog er Hvordan man planlegger fixed time og cost Hvordan man deler opp et prosjekt i iterasjoner/sprinter Hvan man fordeler arbeidet over flere iterasjoner Hvordan man arbeider iterativt, med løpende oppfølging og forbedring

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.