Wicked problems, Wicked Thinking – Design Thinking?

Endringsledelse og transformasjon

4 min. lesning

Både offentlig og privat sektor treffes av stadig skiftende omgivelser. Utviklingstakten og graden av endring skjer med et høyt tempo. Tempoet er, for mange sektorer og bransjer på godt og på vondt, og for enkelte – med døden som konsekvens.

Mange bransjer og virksomheter sliter med å forstå hvordan de skal løse måten å håndtere endring og kompleksitet i dagens skiftende omgivelser. Fremtiden som før var mer forutsigbar har brått blitt mer usikker, uklar og kompleks.

Å eksistere som virksomhet i usikkerhetens tidsalder krever utholdenhet. Å utvikle seg som virksomhet i usikkerhetens tidsalder, krever endringsevne, ny tilnærming og å håndtere problemløsning når du ikke kan planlegge for fremtiden.

Design Thinking har de siste årene blitt trukket frem som en tilnærming, tenkemåte og metode å håndtere problemløsning, utvikling og innovasjon på. Hvordan kan det tilføre verdi? Og er Design Thinking nyttig og av betydning, eller er det stort sett et Buzzword?!

Wicked Problems, Wicked Future – komplekse utfordringer og fremtid

I sin ytterste konsekvens så handler jo transformasjon kun om evnen til å navigere i det ukjente og løse det komplekse. Og ofte går vi i gang med kjent medisin, men lykkes ikke fordi rammebetingelsene tilhører fortidens drivere og omgivelser. Da trenger vi en annen tilnærming som gjør oss til gode navigatører og problemløsere, når skiftende omgivelser gjør det krevende å planlegge for fremtiden. Denne tilnærmingen er ofte koblet til begrepet Wicked Problems og transformasjonsevne. Design Thinking, eller Designtekning som det heter på norsk, er derfor en egnet tilnærming. La oss videre se på hvorfor.


Hvordan vurdere om du står i et Wicked Problem og om Design Thinking dermed  kan være riktig tilnærming? Last ned 10 karakteristikker og sjekkliste her.


“A wicked problem has innumerable causes, is tough to describe, and doesn’t have a right answer. Wickedness isn’t a degree of difficulty. Wicked issues are different because traditional processes can’t resolve them” Horst Rittel


Designtekning stammer opprinnelig fra kreative og designdrevne yrker. Det er en menneskeorientert måte å jobbe med problemløsning, utvikling og innovasjon, og kobler analyse, strategi, tverrfaglighet, empati og kreativitet. Den har mange fellestrekk med Agil tilnærming, som fra 50-tallet er en spin-off fra samme vugge, og som har preget IT- og teknologiutvikling, blant annet med smidig manifest og senere gjennom tilnærming som har bidratt til suksessfylte teknologiselskaper. Det er nettopp verdien av å løse utfordringer med kompleksitet, hvor problemet, løsningen og fremtiden ofte er ukjent, at Designtenkning som tilnærming gir mening og betydning.

Hvordan angripe ukjente problemer, løsninger og fremtid?

Komplekse utfordringer oppstår og samler seg når organisasjoner står i kontinuerlig endring eller uforutsette utfordringer. De oppstår i sosial kontekst og jo større uenighet og avstand blant interessentene, jo større utfordring. Spesielt den sosiale kompleksiteten, som har like stor betydning som de tekniske og strukturorienterte utfordringene, gjør at disse utfordringene er svært krevende å håndtere. Modellen1 under illustrerer hvorfor Designtenkning er en egnet tilnærming til denne type utfordring.

4Box Problem solving model og ManvoneOrganisasjoner har ofte kjente og gode prosesser, metoder og erfaring på hvordan de skal finne frem til løsninger når problemet er kjent (boks 1 og 2). Analyse og diagnostikk, bruke informasjon, hypoteser og se etter sammenhenger, er en annen kjent tilnærming for å identifisere problemet, når løsningen kan være kjent (boks 3). Dette er tilnærminger virksomheter har praksis og erfaring med.

Men når virksomheter står i omgivelser som endrer seg raskt og gjerne går i møte med egen transformasjon, krever kompleksiteten med det ukjente ofte en annen måte å nærme seg utfordringer, endring og utvikling på (boks 4). Da er Designtenking egnet som tankesett, tilnærming og metode. Designtenkning tilbyr 3 superkrefter2:

  1. Samskaping
  2. Empati – verdien av å utforske og forstå nye perspektiver
  3. Evnen til å stå i det ukjente

Ved å benytte modellen som utgangspunkt ved valg av tilnærming, gir du planleggingen av problemløsning og utfordringer en riktigere inngang.

Hvordan vurdere om du står i et «Wicked Problem» og om Design Thinking dermed kan være riktig tilnærming og strategi i din problemløsning? Vi gir deg en rask sjekkliste og de 10 karakteristikkene som kan hjelpe deg i å identifisere dette.

1 Box Problem solving Model og Manyone
2 Manyone

Hvordan vurdere om du står i et Wicked Problem og om Design Thinking dermed kan være riktig tilnærming? Last ned karakterstikker og sjekkliste her.


June Johansen er Senior Manager i vår Management Consulting avdeling. Hun har solid erfaring med rådgivning og prosjektledelse innen strategi, virksomhetsutvikling, omstillings - og forbedringsinitiativ. Hun er utdannet Samfunnsøkonom fra NTNU.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva tar vi med oss fra Oslo Business Forum 2022?

Vi er proppfulle av nye tanker og innsikt etter to dager på Oslo Business Forum 2022. En rekke verdenskjente foredragsholdere har alle gitt sin fortolkning av hva Future Focused Leadership er. Her er hovedpunktene fra noen av dem, og til sist noen refleksjoner vi gjør oss om det vi hørte – basert på vår kontekst i Norge.

Hvordan skape varige verdier i en foranderlig verden?

Hvordan lager vi produkter og tjenester som varer? Det er et av de spørsmålene Steve Wozniak lover å svare på i sitt innlegg på årets Oslo Business Forum. Da spisser vi ørene. Dette har vi meninger om. Det er tross alt noe av det vi driver med i Metier OEC - skaper varige verdier. Men hva betyr det i en verden der alt forandrer seg i halsbrekkende fart? Der fremtiden er foranderlig og der ingen helt vet hvordan behovene ser ut om noen år?

Hvordan lede i usikkerhet?

Verden er i forandring og nye teknologier bidrar til å kraftig øke endringstakten. En endringstakt som vi må tilpasse oss. Samtidig ser vi også effektene av krigen i Ukraina, og hvordan både forventede og uventede hendelser, svært raskt rammer oss og skaper enda flere endringer. Å styre en skute i et slikt farvann – å lede i usikkerhet – krever nye måter å tenke på, mer smidighet, mer samhold. Nevnte jeg at dette betyr at vi må reagere raskere enn noen gang?