Hva kjennetegner en god agile coach, og hva må man passe seg for?

Agile Coach

5 min. lesning

En kompetent Agile Coach spiller en avgjørende rolle i å sikre at organisasjoner oppnår kontinuerlig forbedring og en smidig tilnærming. Likevel krever denne rollen mye av personen som har den.

I dette blogginnlegget vil vi utforske egenskapene til en god Agile Coach, og hvilke fallgruver man må passe seg for.

Egenskaper ved en god Agile Coach

Det er mulig å identifisere flere viktige egenskaper som kjennetegner en dyktig Agile Coach. Den mest avgjørende egenskapen er en generell forståelse av mennesket – hvordan vi tenker, løser problemer, reagerer på endring og samarbeider. Psykologi utgjør ofte en vesentlig interesse for mange Agile Coacher.

Tre hovedområder skiller seg ut når det gjelder egenskaper som kjennetegner en god Agile Coach:

1. Forståelse av menneskers reaksjoner og følelser i forbindelse med endring

Dette innebærer å hjelpe enkeltpersoner med å føle seg komfortable med endringen og oppnå eierskap over den. Håndtering av motstand mot endring og identifisering av måter å overvinne dette på, er oppgaver som jevnlig oppstår.

2. Konfliktløsning

En Agile Coach må kunne håndtere konflikter mellom for eksempel teammedlemmer og ledelse. Dette kan innebære å bringe mennesker sammen eller fungere som en fasilitator. Det er avgjørende å lære teamet, enkeltpersoner og ledere i organisasjonen å forstå konflikter og hvordan man kan føre en konstruktiv dialog, selv når meninger divergerer.

3. Samarbeid

En Agile Coach må fokusere på samarbeidet mellom personer og team, samt på kontinuerlige forbedringer. Dette innebærer å bringe mennesker sammen og sikre at de har forutsetningene for å samarbeide. Introduksjon av verktøy og teknikker, oppmuntring av samspill i organisasjonen og å utforske årsakene til manglende samarbeid er alle aspekter av denne egenskapen.


Bli sertifisert Professional Agile Coach (ICP-ACC). Les mer og meld deg på her.


Noen fallgruver å passe seg for

Det er også noen vanlige fallgruver en Agile Coach kan gå i.

Den viktigste å passe seg for er å gjøre store forandringer med en gang. Det største problemet med dette er å få folk til å føle at ingenting de gjorde før var bra. Dette kan føre til at forandringen leder til mer motstand og gjør det vanskeligere å komme til målet. Det er viktigere å gjøre små endringer som lykkes over tid enn å forandre alt på en gang.

Å “implementere” smidig, men ikke å tenke eller være smidig er et kjent problem. Du har muligens sett dette selv i selskaper som presser inn Scrum. De adopterer rollene og lærer seremoniene, og så tror at jobben er gjort. Flere team begynner å bruke metodikken, men likevel endres svært lite. Grunnen er fordi ingen har lært hvordan de kan endre tenkemåten og gjøre tilpasningene som er nødvendig. De har regler og instruksjoner de følger uten å ta innover seg hvorfor de skal gjøre dette. Det er viktigere å fokusere på verdier og prinsipper for å skape verdi. En Agile Coach kan bidra til å få ting til å gli og sette det i system. Dette innebærer å jobbe sammen over lang tid og trene sammen hver dag.

Drive-by Agile Coaching er det neste du bør unngå. En Agile Coach kommer med forslag eller forteller teamet hva de skal gjøre, uten å ha fått tid til å analysere situasjonen. Det er mulig at teamet går i feil retning. Agile Coachen trekker seg deretter ut, og går videre til andre team.

Den siste å være oppmerksom på er dersom en Agile Coach opptrer som en leder eller prosjektleder. En leder står hierarkisk over teammedlemmene, og det blir en annen dynamikk i relasjonen. En Agile Coach er sidestilt teammedlemmene. Teamet trenger derfor ikke å lytte. En Agile Coach får autoritet gjennom innflytelse, kunnskap og ved å bygge sterke relasjoner. Målet er å hjelpe teamet til å jobbe godt sammen i et tempo bestemt av teamet.

Et praktisk eksempel

I team som jobber sammen over lang tid, kan det fort oppstå gnisninger mellom teammedlemmene som hindrer fremdrift og effektivitet. Enten mellom enkeltpersoner og ScrumMaster, eller innad i teamet. I slike situasjoner er det nyttig at en person utenfra, som kjenner den smidige metodikken, kommer inn som en nøytral person uten historikk med noen. Fremgangsmetoden som kan brukes er først å innta observatørollen, for å gjøre en analyse av utfordringen. Deretter i fasilitatorrollen for å løse konflikten, enten i form av intervjuer, gruppesamtaler og lignende.

Dette er et enkelt eksempel på hvordan en Agile Coach jobber. For en utenforstående er dette enkle analyser og oppgaver som “alle” kan gjøre, men erfaring viser at dette arbeidet er en blanding av psykologi, kunnskap og relasjonsbygging som krever at du forstår menneskelige interaksjoner. Dette er jobben til en Agile Coach.

LES OGSÅ: Hva gjør en Agile Coach? – hvor du kan lese mer om rollene en Agile Coach kan ta

Bli en sertifisert Professional Agile Coach. Les mer her.


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Den verdifulle rollen til en agile coach: den smidige transformasjonsmester 

I dagens raske og dynamiske miljø blir organisasjoner, offentlig som privat, stadig mer avhengige av smidig utvikling for å oppnå suksess. Smidige metoder tilbyr en tilnærming som fremmer hurtighet, tilpasningsevne og kontinuerlig forbedring. Overgangen til smidig praksis kan være utfordrende for organisasjoner som er vant til tradisjonelle metoder. Her kommer den verdifulle rollen til en agile (smidig) coach inn i bildet. I dette innlegget skal vi utforske verdien en smidig coach bringer til organisasjoner gjennom sine ulike roller og ekspertise, veiledning og inspirasjon. 

Hva gjør en Agile Coach?

Selv om mange organisasjoner fullt eller delvis har implementert smidige miljøer er det mange som ikke klarer å utnytte potensialet i det smidige rammeverket. Årsakene til det er mange, men det finnes heldigvis også gode løsninger. En Agile Coach kan bidra til å hente ut gevinster ved hjelp av sin kunnskap og metoder. I dette blogginnlegget forklarer vi hva en Agile Coach gjør, hvorfor vi trenger en og viser hvorfor rollen er nødvendig.