DSDM - en godt bevart hemmelighet i den smidige verden

Smidige metoder

4 min. lesning

DSDM står for Dynamic Systems Development Method. Mens Scrum og Kanban er beregnet for teamarbeid, er DSDM en komplett smidig prosjektmetode. Den ble utviklet i 1994 og er verdens første i sitt slag.

DSDM er skapt for store prosjekter innen programvareutvikling og bygger på en utførlig metodikk med tilhørende filosofi.

LES OGSÅ: Roller og ansvar i Scrum

Omfangsrik metode

DSDM har sitt utspring fra RAD (rapid application development). Sistnevnte metode gjorde det mulig for utviklere å vise brukerne alternative løsninger gjennom raskt å bygge enkle prototyper. På grunn av en ustrukturert tilnærming til prosess i RAD utviklet DSDM seg til et agilt prosjekt rammeverk(1).

Omfanget med DSDM gir både en styrke og en svakhet. Dette rammeverket er gradvis blitt forbigått av mer tilgjengelige rammeverk, for eksempel Scrum, men det finnes fortsatt en dedikert skare av ildsjeler som sverger til denne metoden.

En rekke mindre konsulentfirmaer tar noen ganger med seg DSDM når de skal levere kritiske IT-prosjekter til større virksomheter.


Gratis e-bok: Få en oversikt over de meste brukte smidige metodene


DSDM er velegnet for situasjoner der man starter fra scratch og selv kan definere oppsettet av et prosjekt. Metoden inneholder alt du trenger: iterative prosesser fra pre-prosjekt til post-prosjekt, alle nødvendige roller og en rekke teknikker.

Noen fakta om DSDM

Oppbygning

DSDM er den mest detaljerte og beskrivende metoden på prosjektnivå. Den består av en grunnleggende filosofi og en overbygning av praktiske elementer:

8 prinsipper:

 1. Fokus på forretningsbehov
 2. Leveranse til avtalt tid
 3. Samarbeid
 4. Kvalitet
 5. Bygge tilstrekkelig design uten å forsinke utviklingen
 6. Utvikle inkrementelt
 7. Kontinuerlig og tydelig kommunikasjon (daglig «stand-up», bygge prototyper, workshops)
 8. Utvise kontroll 

6 prosesser:

 1. Forprosjekt
 2. Gjennomførbarhet
 3. Prosjektgrunnlag
 4. Iterativ utvikling
 5. Utrulling
 6. Post-prosjekt

14 produkter:

 1. Mandat
 2. Business Case
 3. Prioritert kravspesifikasjon
 4. Løsningsarkitektur
 5. Utviklingsmål
 6. Leveranseplan
 7. Administrative mål
 8. Vurdere gjennomførbarhet
 9. Sammendrag grunnlag
 10. Løsningsutvikling
 11. Tidsplanlegging
 12. Gjennomgang tidsplan
 13. Prosjektrapport
 14. Gevinstvurdering

13 roller:

 1. Sponsor
 2. Bruker
 3. Prosjektleder
 4. Teknisk koordinator
 5. Forretningsanalytiker
 6. Teknisk rådgiver
 7. Forretningsrådgiver
 8. Forretningsambassadør
 9. Teamleder
 10. Utvikler
 11. Tester
 12. Workshop-fasilitator
 13. DSDM Coach

Velbeskrevne teknikker: Iterativ utvikling, tidsbokser, MoSCoW-prioritering, prototyping, testing, workshop, modellering og konfigurasjonsstyring

Kunnskapsområder: Mennesker, team og samhandling, krav og brukerhistorier, prosjektplanlegging, kontroll m.m.

 

Målgruppe

DSDM egner seg for store virksomheter med store IT-prosjekter. Metoden kan derimot være ugunstig for små bedrifter siden implementeringen kan være kostbar. DSDM er ofte knyttet til konsulenter som leies inn til store, frittstående IT-prosjekter, som for eksempel ERP-implementeringer.

Fordeler

Fordelene med DSDM er mange:

 • Prosjekter leveres i tide, samtidig som man drar nytte av en fleksibel arbeidsflyt
 • Det er enkelt for andre i virksomheten men utenfor prosjektet å forstå hvordan prosjektet går
 • DSDM sikrer at prosjektleveransene har kritisk forretningsverdi
 • Grunnleggende produktfunksjonalitet kan leveres i raskt tempo
 • Utviklere kan enkelt få tilgang til sluttbrukerne
 • Det er lettere for prosjektet å holde seg innenfor budsjett

Utbredelse

Til tross for sin lange historikk er ikke DSDM særlig utbredt. Få virksomheter benytter seg i dag av DSDM som standardmetode. En utvalgt gruppe konsulentvirksomheter bruker fortsatt rammeverket. Globalt har DSDM ni offisielle partnervirksomheter. Sertifiseringen består av fem nivåer, fra Foundation til Consultant. Brukerveiledningen er fritt tilgjengelig.

Referanser: (1) What is dynamic systems development method (DSDM). Tilgjengelig fra: airfocus  (2) Dynamic Systems Development Method

Last ned gratis e-bok som gir deg en oversikt over de mest brukte smidige metodene


I Metier OEC løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Planning poker – også for de uten pokerfjes

Smidige prosjekter byr på masse spenning og dynamikk – til og med i form av kortspill. Agile team har derfor innsett at de ved siden av å skrive kode også kan more seg på jobb med å spille en form for poker. Poker har en lang og noe lyssky historie. Men i den smidige prosjektverden har dette kortspillet et helt annet formål enn å vinne motspillerens poker-chips. I et smidig perspektiv brukes poker til planlegging av oppgaver som gjenstår å fullføre. Så her kan man ikke forvente en royal flush, og det kan spilles uten å bruke solbriller – for de som ikke har pokerfjes.

Digital transformasjon - 6 tips for å lykkes med nye smidige leveransemodeller

I tiår har organisasjoner jobbet med å etablere prosjektrammeverk og metodikk som passer deres virksomhet og oppgavene som skal løses. Mange mener tradisjonell prosjektgjennomføring, ofte referert til som «fossefall», er for rigid, tungvint og ikke bør anvendes for alle typer initiativer for å drive utvikling og endring. Prosjektfaget er et virkemiddel men kanskje ikke alltid egnet for alle typer endringsbehov.

9 definerende egenskaper for smidig

Begrepet smidig omfatter en rekke rammeverk og metoder. Å velge riktig verktøy, enten det er smidig eller tradisjonelt, krever både erfaring og kunnskap. Du må kjenne til de ulike rammeverkene og metodene og ikke minst ha et bevisst forhold til hva prosjektet eller initiativet prøver å løse. I en kompleks og usikker verden med hyppige endringer har flere fått øynene opp for en smidig tilnærming – og mange vil kanskje påstå at de er smidige i sitt arbeid. Men for at du skal kunne si at du jobber smidig er det noen egenskaper som bør være på plass. I dette blogginnlegget går vi gjennom ni definerende egenskaper som kan gi deg en pekepinn på hva du har å strekke deg etter hvis du ønsker å gå den smidige veien.