DSDM - en godt bevart hemmelighet i den smidige verden

Smidige metoder

4 min. lesning

DSDM står for Dynamic Systems Development Method. Mens Scrum og Kanban er beregnet for teamarbeid, er DSDM en komplett smidig prosjektmetode. Den ble utviklet i 1994 og er verdens første i sitt slag.

DSDM er skapt for store prosjekter innen programvareutvikling og bygger på en utførlig metodikk med tilhørende filosofi.

LES OGSÅ: Roller og ansvar i Scrum

Omfangsrik metode

DSDM har sitt utspring fra RAD (rapid application development). Sistnevnte metode gjorde det mulig for utviklere å vise brukerne alternative løsninger gjennom raskt å bygge enkle prototyper. På grunn av en ustrukturert tilnærming til prosess i RAD utviklet DSDM seg til et agilt prosjekt rammeverk(1).

Omfanget med DSDM gir både en styrke og en svakhet. Dette rammeverket er gradvis blitt forbigått av mer tilgjengelige rammeverk, for eksempel Scrum, men det finnes fortsatt en dedikert skare av ildsjeler som sverger til denne metoden.

En rekke mindre konsulentfirmaer tar noen ganger med seg DSDM når de skal levere kritiske IT-prosjekter til større virksomheter.


Gratis e-bok: Få en oversikt over de meste brukte smidige metodene


DSDM er velegnet for situasjoner der man starter fra scratch og selv kan definere oppsettet av et prosjekt. Metoden inneholder alt du trenger: iterative prosesser fra pre-prosjekt til post-prosjekt, alle nødvendige roller og en rekke teknikker.

Noen fakta om DSDM

Oppbygning

DSDM er den mest detaljerte og beskrivende metoden på prosjektnivå. Den består av en grunnleggende filosofi og en overbygning av praktiske elementer:

8 prinsipper:

 1. Fokus på forretningsbehov
 2. Leveranse til avtalt tid
 3. Samarbeid
 4. Kvalitet
 5. Bygge tilstrekkelig design uten å forsinke utviklingen
 6. Utvikle inkrementelt
 7. Kontinuerlig og tydelig kommunikasjon (daglig «stand-up», bygge prototyper, workshops)
 8. Utvise kontroll 

6 prosesser:

 1. Forprosjekt
 2. Gjennomførbarhet
 3. Prosjektgrunnlag
 4. Iterativ utvikling
 5. Utrulling
 6. Post-prosjekt

14 produkter:

 1. Mandat
 2. Business Case
 3. Prioritert kravspesifikasjon
 4. Løsningsarkitektur
 5. Utviklingsmål
 6. Leveranseplan
 7. Administrative mål
 8. Vurdere gjennomførbarhet
 9. Sammendrag grunnlag
 10. Løsningsutvikling
 11. Tidsplanlegging
 12. Gjennomgang tidsplan
 13. Prosjektrapport
 14. Gevinstvurdering

13 roller:

 1. Sponsor
 2. Bruker
 3. Prosjektleder
 4. Teknisk koordinator
 5. Forretningsanalytiker
 6. Teknisk rådgiver
 7. Forretningsrådgiver
 8. Forretningsambassadør
 9. Teamleder
 10. Utvikler
 11. Tester
 12. Workshop-fasilitator
 13. DSDM Coach

Velbeskrevne teknikker: Iterativ utvikling, tidsbokser, MoSCoW-prioritering, prototyping, testing, workshop, modellering og konfigurasjonsstyring

Kunnskapsområder: Mennesker, team og samhandling, krav og brukerhistorier, prosjektplanlegging, kontroll m.m.

 

Målgruppe

DSDM egner seg for store virksomheter med store IT-prosjekter. Metoden kan derimot være ugunstig for små bedrifter siden implementeringen kan være kostbar. DSDM er ofte knyttet til konsulenter som leies inn til store, frittstående IT-prosjekter, som for eksempel ERP-implementeringer.

Fordeler

Fordelene med DSDM er mange:

 • Prosjekter leveres i tide, samtidig som man drar nytte av en fleksibel arbeidsflyt
 • Det er enkelt for andre i virksomheten men utenfor prosjektet å forstå hvordan prosjektet går
 • DSDM sikrer at prosjektleveransene har kritisk forretningsverdi
 • Grunnleggende produktfunksjonalitet kan leveres i raskt tempo
 • Utviklere kan enkelt få tilgang til sluttbrukerne
 • Det er lettere for prosjektet å holde seg innenfor budsjett

Utbredelse

Til tross for sin lange historikk er ikke DSDM særlig utbredt. Få virksomheter benytter seg i dag av DSDM som standardmetode. En utvalgt gruppe konsulentvirksomheter bruker fortsatt rammeverket. Globalt har DSDM ni offisielle partnervirksomheter. Sertifiseringen består av fem nivåer, fra Foundation til Consultant. Brukerveiledningen er fritt tilgjengelig.

Referanser: (1) What is dynamic systems development method (DSDM). Tilgjengelig fra: airfocus  (2) Dynamic Systems Development Method

New call-to-action


I Metier løser vi utfordringer som betyr noe, både for våre kunder og for samfunnet generelt. Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig utvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon. Målet vårt er å være det selskapet kundene kontakter når de skal planlegge og gjennomføre verdiskapende prosjekter, utviklings- og endringsinitiativ.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IKT-faget, men det kan være nyttig innenfor alle fag. Dette blogginnlegget tar for seg smidig i et historisk perspektiv, ser på fordeler og praktisk anvendelse av et smidig tankesett.

7 tips til å lykkes med bruk av flere rammeverk på en gang

Innen IT er det nå mange nyttige rammeverk som dekker hvordan vi kan organisere, forvalte, utvikle eller omstille vår virksomhet. Både teknologi, prosesser og organisasjon er omfattet. Hver standard har et verdifullt innhold, men det kan være utfordrende å se sammenhenger og grenseflater mellom dem. Særlig hvis du leder prosjekter eller omstillinger der for eksempel PRINCE2, MSP, MOP, PROSCI, TOGAF, ISO27001/2, IT4IT, ITIL4, SAFe, SCRUM, ITPP (for å nevne noen) eller flere er aktuelle å ta i bruk. Her gir vi deg 7 tips til hvordan du kan lede for å bruke rammeverkene på beste måte.

Hvorfor ønsker vi hyppige leveranser i smidige prosjekter?

Når vi gjennomfører prosjekter eller initiativer etter smidige metoder, ønsker vi å levere verdi underveis. Dette gjør man gjennom å levere gevinster gjennom prosjektets livssyklus i form av hyppige leveranser. Hyppige leveranser underveis er en av hovedhensiktene med å kjøre et prosjekt etter smidige prinsipper. I stedet for tradisjonelt å tenke på et prosjekt som et langt forløp som skal levere et sluttprodukt bør prosjektet planlegges som en serie av leveranser. I dette blogginnlegget gir vi deg syv gode grunner til å fokusere på hyppige leveranser.