3 populære sertifiseringer for deg som jobber med IT-prosjekter

Leading SAFe® PRINCE2 Agile® Nivå - Team

4 min. lesning

Jobber du med IT-prosjekter og ønsker en sertifisering i prosjektledelse? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på våre tre mest populære sertifiseringer for IT-prosjektledelse.

PRINCE2 Agile®

PRINCE2 Agile er et rammeverk som gir forståelse for anvendelse av smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2®. Sertifiseringen bygger på prosjektrammeverket PRINCE2 og kjente smidige metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup. Sertifiseringen har to nivåer: PRINCE2 Agile Foundation og PRINCE2 Agile Practitioner

Hvem passer PRINCE2 Agile for?

PRINCE2 Agile er ikke en IT-spesifikk sertifisering, men en sertifisering for alle som jobber i prosjekter hvor  smidige gjennomføringsmodeller anvendes. Sertifiseringen gir en introduksjon til PRINCE2 og hvordan man kombinerer PRINCE2-rammeverket med smidige metoder.

Ønsker du å lære mer om metoden så anbefaler vi deg å delta på vårt gratis introduksjonswebinar til PRINCE2 Agile.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i smidigverden - abonner på smidigbloggen.


IT Project Professional (ITPP)

ITPP (IT Project Professional) er en sertifisering som består av den anerkjente smidige sertifiseringen PRINCE2 Agile og bygger videre på med to dagers workshop som gir deg oppdatert beste praksis på gjennomføring av smidige IT-utviklingprosjekter.

Som sertifisert vil du få god forståelse for hvordan IT-utviklingsprosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres. Du vil også få kunnskap om hvordan smidige prinsipper anvendes for å ivareta båder forretnings-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

Hvem passer ITPP for?

ITPP passer for deg som jobber med IT-utviklingsprosjekter av en viss størrelse, hvor man har behov for å organisere seg med flere smidige leveranseteam som jobber i parallell.

Ønsker du å lære mer om ITPP så anbefaler vi deg å delta på vårt gratis introduksjonswebinar til IT Project Professional.

Leading SAFe®

Scaled Agile Framework (SAFe) er en ledende metode for smidig prosjektgjennomføring i store virksomheter. Rammeverket vokser hurtig i Skandinavia og resten av verden. Årsaken er at metoden løser utfordringene som flere og flere virksomheter står ovenfor - hvordan man kan skalere smidig prosjektgjennomføring i hele organisasjonen, fra enkeltprosjekter og opp på porteføljenivå. 

SAFe passer for større IT-organisasjoner. I Danmark og Sverige er det særlig finanssektoren som går foran med aktører som Nordea, PFA og BEC. Et annet eksempel er Arla som er Skandinavias største leverandør av meieriprodukter. De har organisert sine smidige team i det som i SAFe kalles Agile Release Trains. Det samme gjelder også for SAP og IKEA.

Hvem passer SAFe for?

Kurset og sertifiseringen passer for deg som ønksker å ta en aktiv rolle i en SAFe-implementering eller bare ønsker en introduksjon til SAFe-rammeverket. 

Særlig relevant er sertifiseringen for deg som:

  • Skal ha en lederrolle i arbeidet med å implementere og/eller drive en smidig transformasjon
  • Er prosjektleder og arbeider med smidige prosjekter 
  • Er frilanskonsulent og arbeider med prosjekter i smidige organisasjoner 
  • Er program-/porteføljeleder eller PMO-ansvarlig 
  • Er Scrum Master og skal være rustet til å bidra i smidige digitaliseringsprosjekter.

LES OGSÅ: Hvem passer Scaled Agile Framwork for?

 

Abonner på smidigbloggen

Jon Arve jobber som divisjonsdirektør for Academy & Project Systems i Metier OEC. Han brenner for å hjelpe virksomheter med å utvikle seg faglig. Jon Arve er siviløkonom med en Bachelor i internasjonal markedsføring og en Master i Økonomi og administrasjon. Fritiden tilbringes som oftest ute i skog og natur.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvem passer Scaled Agile Framework for?

De aller fleste bransjer og sektorer er i endring, og stadig flere virksomheter jobber for å bli mer smidige. I dette ligger både det å øke utviklingstakten og å bli mer tilpasningsdyktige.  Noen aktører har ledet an, noe som gjør at vi med stor trygghet tør si at smidige modeller kan gi gode resultater. Spørsmålet blir derfor hvordan?