3 populære sertifiseringer for deg som jobber med IT-prosjekter

SAFe® PRINCE2 Agile® IT Project Professional

4 min. lesning

Jobber du med IT-prosjekter og ønsker en sertifisering i prosjektledelse? I dette blogginnlegget ser vi nærmere på våre tre mest populære sertifiseringer for IT-prosjektledelse.

PRINCE2 Agile®

PRINCE2 Agile er et rammeverk som gir forståelse for anvendelse av smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2®. Sertifiseringen bygger på prosjektrammeverket PRINCE2 og kjente smidige metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup. Sertifiseringen har to nivåer: PRINCE2 Agile Foundation og PRINCE2 Agile Practitioner

Hvem passer PRINCE2 Agile for?

PRINCE2 Agile er ikke en IT-spesifikk sertifisering, men en sertifisering for alle som jobber i prosjekter hvor  smidige gjennomføringsmodeller anvendes. Sertifiseringen gir en introduksjon til PRINCE2 og hvordan man kombinerer PRINCE2-rammeverket med smidige metoder.

Ønsker du å lære mer om metoden så anbefaler vi deg å delta på vårt gratis introduksjonswebinar til PRINCE2 Agile.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i smidigverden - abonner på smidigbloggen.


IT Project Professional (ITPP)

ITPP (IT Project Professional) er en sertifisering som består av den anerkjente smidige sertifiseringen PRINCE2 Agile og bygger videre på med to dagers workshop som gir deg oppdatert beste praksis på gjennomføring av smidige IT-utviklingprosjekter.

Som sertifisert vil du få god forståelse for hvordan IT-utviklingsprosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres. Du vil også få kunnskap om hvordan smidige prinsipper anvendes for å ivareta båder forretnings-, bruker- og leverandørinteresser i prosjektet.

Hvem passer ITPP for?

ITPP passer for deg som jobber med IT-utviklingsprosjekter av en viss størrelse, hvor man har behov for å organisere seg med flere smidige leveranseteam som jobber i parallell.

Ønsker du å lære mer om ITPP så anbefaler vi deg å delta på vårt gratis introduksjonswebinar til IT Project Professional.

Leading SAFe®

Scaled Agile Framework (SAFe) er en ledende metode for smidig prosjektgjennomføring i store virksomheter. Rammeverket vokser hurtig i Skandinavia og resten av verden. Årsaken er at metoden løser utfordringene som flere og flere virksomheter står ovenfor - hvordan man kan skalere smidig prosjektgjennomføring i hele organisasjonen, fra enkeltprosjekter og opp på porteføljenivå. 

SAFe passer for større IT-organisasjoner. I Danmark og Sverige er det særlig finanssektoren som går foran med aktører som Nordea, PFA og BEC. Et annet eksempel er Arla som er Skandinavias største leverandør av meieriprodukter. De har organisert sine smidige team i det som i SAFe kalles Agile Release Trains. Det samme gjelder også for SAP og IKEA.

Hvem passer SAFe for?

Kurset og sertifiseringen passer for deg som ønksker å ta en aktiv rolle i en SAFe-implementering eller bare ønsker en introduksjon til SAFe-rammeverket. 

Særlig relevant er sertifiseringen for deg som:

  • Skal ha en lederrolle i arbeidet med å implementere og/eller drive en smidig transformasjon
  • Er prosjektleder og arbeider med smidige prosjekter 
  • Er frilanskonsulent og arbeider med prosjekter i smidige organisasjoner 
  • Er program-/porteføljeleder eller PMO-ansvarlig 
  • Er Scrum Master og skal være rustet til å bidra i smidige digitaliseringsprosjekter.

LES OGSÅ: Hvem passer Scaled Agile Framwork for?

 

New Call-to-action

Jon Arve er divisjonsleder for Academy & Project Systems i Metier. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategi. I jobben sin brenner han for å hjelpe virksomheter med å bygge kompetanse og ta i bruk riktige systemer for å lykkes med prosjekter og initiativer. På fritiden kobler han best av når han får bruke tid på Haugen gård i Femundsmarka eller når han får spille trommer i bandet sitt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Dette er Scaled Agile Framework (SAFe®)

SAFe® står for Scaled Agile Framework og er et rammeverk for samarbeid om produktutvikling i store organisasjoner der flere team eller avdelinger skal gjennomføre større smidige programmer. SAFe® omfatter et sett med retningslinjer som hjelper større virksomheter med å skalere sin smidige praksis, samtidig som modellen støtter tilpasning, koordinasjon og bedre forretningsresultater.

Hva er Scaled Agile Framework (SAFe®)?

Hvordan kan vi bedre virksomhetens evne til å kontinuerlig utvikle gode produkter og tjenester? De fleste virksomheter som lykkes, har forstått at utvikling og innovasjon ikke kan komme på bekostning av felles mål og retning for virksomheten. Det er her Scaled Agile Framework, eller SAFe® kommer inn i bildet. I dette blogginlegget ser vi på hva SAFe er, og hvordan din virksomhet kan benytte seg av det.

Fra kurs i Leading SAFe® til en smidigere organisasjon

I en tid der private virksomheter opplever tøffere konkurranse og krav til høyere produktivitet, og offentlige organisasjoner står overfor kutt i bevilgninger og økende krav fra brukere har begrepene "Business Agility" og "Digital Transformasjon" blitt de nye buzzordene. Smidige team og smidig metodikk har vist seg å være effektive på teamnivå, men når det gjelder å få hele organisasjonen til å samhandle og jobbe smidig, kan det oppstå utfordringer. Det hele må starte med å få ledelsen og de som skal drive endringen til å enes om en plan og et mandat. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hvordan SAFe adresserer disse utfordringene og gir deg 12 tips som kan være lure å ha i bakhodet når du skal implementere SAFe. Tipsene kan også være nyttige for andre som arbeider etter en smidig tankegang.