IT Project Professional eller PRINCE2 Agile®?

PRINCE2 Agile® IT Project Professional

4 min. lesning

Ønsker du å ta en sertifisering i smidig prosjektledelse? To av de mest anerkjente sertifiseringene i Norge er IT Project Professional og PRINCE2 Agile.

I dette blogginnlegget kan du lese mer om hovedinnholdet og hva som skiller de to.

IT Project Professional (ITPP)

IT Project Professional er basert på PRINCE2 Agile og oppdatert beste praksis på gjennomføring av smidige IT-utviklingsprosjekter. Sertifiseringen spesialiserer seg på IT-utviklingsprosjekter og hvordan denne typen prosjekter bør planlegges, ledes og gjennomføres.

Som ITPP-sertifisert får du en bedre forståelse for IT-utviklingsprosjekter og -satsninger, bedre kunnskap om smidige prinsipper, begreper og metoder og du får kunnskapen forankret i beste praksis i norsk sammenheng.

Hovedinnholdet i ITPP

En ITPP-sertifisering bygger videre på PRINCE2 Agile med en to dagers workshop. Hvis du allerede er sertifisert i PRINCE2 Agile kan du begynne rett på ITPP workshop dag 1. Hvis du ikke har denne sertifiseringen fra før så kan du velge å ta den som e-læring eller som klasseromsundervisning over 3 dager.


Klikk her for mer informasjon om IT Project Professional 2.0


Under kan du lese mer om hva som er hovedinnholdet.

ITPP workshop - dag 1

 • En introduksjon til smidig
 • Gevinst og målstyring

 • Hvordan forberede leveransene i smidig, særlig
  - Produktkø
  - Prioritering
  -Estimering og leveranseplanlegging

 • Teamsammensetning

 • Virkemidler for ledelsen – smidig kontroll

 • Samarbeid på tvers av organsisasjonen

 • Prosjektledelse og/eller produktledelse

ITPP workshop - dag 2

 • Prosessen rundt teamets leveranser

 • Forvaltning og drift – devops i praksis

 • Endringsledelse og gevinstrealisering

 • Utprøving i praksis 
  - Gevinstdefinisjon
  - Estimering
  Oppfølging ved hjelp av nyttestyring

 • Kontrakter i en smidig verden

PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile® er et rammeverk som gir forståelse for anvendelse av smidige metoder i kombinasjon med PRINCE2. Den bygger på prosjektrammeverket PRINCE2 og kjente smidige metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup.

Rammeverket er ikke spesifikt for IT-utviklingsprosjekter, slik som ITPP, men tar for seg hvordan PRINCE2 og smidige rammeverk bør anvendes sammen uavhengig av type prosjekt.

Hovedinnholdet i PRINCE2 Agile

 • Introduksjon til PRINCE2 Agile®
 • Forskjell mellom prosjekter og daglig drift
 • Oversikt over smidige idéer og prinsipper
 • Hvorfor og når bør du bruke PRINCE2 Agile®?
 • Oversikt over PRINCE2 Agile®-reisen – fra idé til prosjektavslutning
 • PRINCE2®-metoden i kombinasjon med smidig tilnærming
 • PRINCE2®-toleranser i et smidig prosjekt og de fordeler det gir
 • Smidige business case og sluttproduktbeskrivelser
 • PRINCE2®-roller versus. smidige teamroller som Scrum Master og Product Owner i ulike situasjoner
 • Planlegging i PRINCE2® versus smidige sprinter og leveranser
 • Endringsstyring i PRINCE2® versus flytende endringer
 • Smidige teknikker som visioning, epics og Cynefin i PRINCE2®s prosjektoppstart og initieringsfase
 • Grensesnittet mellom en PRINCE2®-prosjektleder og smidige team
 • Introduksjon til smidige metoder som for eksempel Scrum, Kanban, Retrospectives, Lean Startup og Minimum Viable Product
 • Agilometer: Er organisasjonen klar for å jobbe smidig?
 • Smidig kravstyring: User Stories og MoSCoW-metoden
 • God kommunikasjon i smidige prosjekter
 • Verdien av hyppige leveranser og hvordan man innarbeider dem i prosjektplanene
 • Minimum Viable Product, usikre estimater og fokus på leveranser og forretningsverdi

Sertifiseringene – praktiske forskjeller

IT Project Professional

ITPP-sertifiseringen gjennomføres som en kombinasjon av egenstudie med e-læring og to samlinger. Du må beregne ca. 60-80 timer på gjennomføringen hvis du ikke har tatt PRINCE2 Agile Foundation fra før. 

ITPP-eksamen består av 50 multiple choice-spørsmål som skal besvares på 60 minutter.

PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile gjennomføres som et egenstudie som e-læring eller klasseromskurs over over tre dager. Du må beregne ca 20-40 timer på gjennomføringen. Det kreves ingen formelle forkunnskaper for å ta e-læringskurset kurset i PRINCE2 Agile Foundation, men det er en fordel å være sertifisert i PRINCE2 Foundation.

Eksamen består av 50 spørsmål som skal besvares på 60 – 75 minutter, avhengig av morsmål.

Mer informasjon om IT Project Professional 2.0


Jon Arve er divisjonsleder for Academy & Project Systems i Metier. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategi. I jobben sin brenner han for å hjelpe virksomheter med å bygge kompetanse og ta i bruk riktige systemer for å lykkes med prosjekter og initiativer. På fritiden kobler han best av når han får bruke tid på Haugen gård i Femundsmarka eller når han får spille trommer i bandet sitt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Agilometeret - hvor smidig kan et prosjekt være?

Mange prosjekter vil følge smidigtrenden for raskere å kunne tilpasse seg endringer. Konsekvensen kan bli at mange hopper rett på uten å gjøre nødvendige vurderinger av hva som kjennetegner hvert enkelt prosjekt og hva som må være tilrettelagt for å kunne jobbe smidig. I dette blogginnlegget ser vi på hvor smidig et prosjekt bør være og hvordan man kan vurdere det ved bruk av et smidig Agilometer fra PRINCE2 Agile.

PRINCE2 Agile® - PRINCE2® på den smidige måten

Mange tror at PRINCE2 er beregnet for prosjektarbeid etter fossefallsmodellen. I virkeligheten er rammeverket verken utviklet spesielt for fossefallsprosjekter eller smidige prosjekter. Det kan tilpasses begge metodene. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva PRINCE2 Agile er og hva som kjennetegner metoden.

Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® og AgileSHIFT®?

Det finnes mange sertifiseringer innenfor smidig tankesett og smidige metoder. Axelos, som står bak PRINCE2, lanserte i 2015 en løsning på hvordan man bør kombinere PRINCE2 og smidige metoder i prosjektsammenheng. Rammeverket fikk navnet PRINCE2 Agile og sertifiseringen har blitt svært populær og er blant de prosjektsertifiseringene som vokser raskest i Norge. I 2018 lanserte Axelos en ny sertifisering om smidighet. Den fikk navnet AgileSHIFT. Så hva er forskjellen på PRINCE2 Agile og AgileSHIFT og hvilken bør du velge? I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på akkurat det.