Hvorfor ønsker vi hyppige leveranser i smidige prosjekter?

Smidige metoder

3 min. lesning

Når vi gjennomfører prosjekter eller initiativer etter smidige metoder, ønsker vi å levere verdi underveis. Dette gjør man gjennom å levere gevinster gjennom prosjektets livssyklus i form av hyppige leveranser.

Hyppige leveranser underveis er en av hovedhensiktene med å kjøre et prosjekt etter smidige prinsipper. I stedet for tradisjonelt å tenke på et prosjekt som et langt forløp som skal levere et sluttprodukt bør prosjektet planlegges som en serie av leveranser.

I dette blogginnlegget gir vi deg syv gode grunner til å fokusere på hyppige leveranser.

1. Tidlig gevinstrealisering

Å gjennomføre prosjekter handler om å oppnå mål og realisere gevinster. Ved å bryte opp et prosjekt i mindre deler og fokusere på hyppige leveranser kan man ta ut gevinster fra hver enkelt leveranse tidlig og før hele prosjektet er ferdig.

2. Rask læring

I smidige prosjekter står evnen til å tilpasse seg endringer sentralt. Hyppige leveranser gir teamet muligheten til å respondere raskt på tilbakemeldinger og endrede krav. Dette skaper et dynamisk miljø der leveransene kontinuerlig kan justeres for å møte de stadig skiftende behovene til brukerne.


Les mer om PRINCE2 Agile - rammeverket som lærer deg hvordan du bruker smidige  metoder i kombinasjon med PRINCE2.


Hyppige leveranser gjør også at vi kan lære av erfaring tidlig i prosjektet. Tilbakemeldingene fra hver enkelt leveranse kan utnyttes til å skape enda mer verdi i kommende leveranser.

3. Redusert usikkerhet

Ved å bryte opp prosjektet i mindre leveranser kan vi redusere usikkerheten i prosjektet. Ved å lære av hver enkelt leveranse kan man gjennom data og tilbakemeldinger få svar på viktige spørsmål underveis. På den måten kan vi justere kursen dersom det er nødvendig. Vil sluttbrukerne få effekt av sluttproduktet? Blir det som produseres tatt i bruk? Gir det verdi?

Ved å levere funksjonalitet regelmessig reduseres risikoen for feil og misforståelser. Tidlige leveranser gir mulighet for å identifisere potensielle problemer tidlig i prosessen, slik at de kan løses før de blir kostbare og tidkrevende. Dette bidrar til å minimere usikkerhet og skaper tillit hos interessenter.

4. Visuell fremdrift til interessenter

Alle prosjekter har interessenter. De ønsker å se resultater og bli forsikret om at prosjektet er på riktig vei. Å presentere høydepunkts-rapporter, holde statusmøter og vise inntjent verdi er vel og bra. Men, ingenting slår å kunne vise til virkelig fremdrift i form av håndfaste leveranser som kan tas i bruk og som gir verdi.

5. Opprettholdelse av engasjement hos interessenter

Når man starter et prosjekt, er alle interessenter engasjerte og fulle av entusiasme. Hyppige leveranser skaper moment og bidrar til å holde engasjementet oppe.

Å gi brukerne muligheten til å se og teste nye funksjoner regelmessig skaper en følelse av involvering, og det gir dem mulighet til å gi verdifulle tilbakemeldinger underveis. Å opprettholde et høyt nivå av brukerengasjement er avgjørende for å sikre at sluttproduktet faktisk møter brukernes behov og forventninger.

6. Økt teammotivasjon

Hyppige leveranser gir teamet en følelse av prestasjon og fremdrift. Å se konkrete resultater av sitt arbeid regelmessig kan øke motivasjonen og engasjementet til teammedlemmene. Dette bidrar til å opprettholde en positiv atmosfære og høy produktivitet.

7. Et konkurransefortrinn

Å levere verdi ofte kan være krevende. Det krever et tankesett og en måte å jobbe på som utfordrer oss til å stadig bli bedre. Man må ha fokus på gevinster gjennom hele prosjektet og stadig utfordre måten man jobber på ved å forbedre metoder og prosesser. Ved å bli god på hyppige leveranser vil man flytte komfortsonen sin og få et konkurransefortrinn.

New call-to-action


Jon Arve er divisjonsleder for Academy & Project Systems i Metier. Han er utdannet siviløkonom med spesialisering i markedsføring og strategi. I jobben sin brenner han for å hjelpe virksomheter med å bygge kompetanse og ta i bruk riktige systemer for å lykkes med prosjekter og initiativer. På fritiden kobler han best av når han får bruke tid på Haugen gård i Femundsmarka eller når han får spille trommer i bandet sitt.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hva er Large Scale Scrum (LeSS)?

For dagens virksomheter er evnen til å tilpasse seg endringer raskt og effektivt avgjørende for suksess. Mens Scrum har nesten blitt en uunngåelig grunnmetode i digitaliseringsinitiativer, står store organisasjoner overfor utfordringer når de forsøker å skalere smidigheten til komplekse programmer. Large Scale Scrum (LeSS) har vokst frem som en prominent løsning for å møte disse utfordringene.

Er det lean eller prosjektledelse?

Det siste tiåret har lean vært et av de store temaene innenfor prosjektverden. I Norge ble dette spesielt tydelig etter Niklas Modig publiserte boken «Dette er lean» tilbake i januar 2015. Enkelte personer har sett på dette som et paradigmeskifte innen prosjektledelse, mens andre ser på det som «gammelt nytt». Men hvordan er egentlig forholdet mellom lean og prosjektledelse?

‘’Twin transition’’, når digitaliseringen øker farten på det grønne skiftet

Vi står i et paradigmeskifte der virksomheter drives med en hensikt som ikke begrenser seg til å skape profitt. Det dreier seg i større grad om å ha en positiv innvirkning på planeten og dens innbyggere, både nå og i fremtiden. Digitale virksomheter har bedre forutsetninger for å håndtere dette grønne skiftet. De utnytter potensialet som ligger i teknologien og den kritiske informasjonen som ligger i data, og dermed øker sannsynligheten for å oppnå bedre resultater i det lange løpet. I dette blogginnlegget skal jeg beskrive hvordan digitaliseringen – transformasjonen av økonomien og samfunnet basert på omfattende bruk av digitale teknologier – kan hjelpe bedrifter med å bli vinnerne i den pågående grønne omstillingen. Dette konseptet kalles ‘’twin transition’’ eller ‘’tvillingtransformasjon’’ på norsk.