Hvordan skape verdi og fokus med produktkanvas?

Smidige metoder

5 min. lesning

«Produktkanvas, nok et verktøy som ikke blir brukt til noe» kan det hende du tenker . Ja, det kan skje. Samtidig er det opp til deg som produkteier å lage et godt kanvas slik at det har en nytteverdi og blir brukt.

En klar visjon og et felles fokus er en nøkkel for å lykkes som produkteier. Produktkanvas er et nyttig verktøy her, men da må det jo også brukes. Så hvordan kan du lykkes med å lage et godt produktkanvas som skaper verdi for deg og ditt team? Hvordan sikrer du et levende verktøy i en arbeidshverdag preget av kontinuerlig endring?

Vi gir deg noen tips på veien.

Hva er et produktkanvas og hvilken verdi gir det?

Skal du lykkes som produkteier må du skape og opprettholde fokus, kommunisere tydelig med teamet ditt og andre interessenter og prioritere arbeidsoppgaver. Dette vil et godt utarbeidet produktkanvas kunne hjelpe deg med.

Produktkanvaset er et visuelt verktøy som gir en oversikt over et produkts overordnede mål, strategier og funksjoner. Ett godt kanvas gir en helhetlig forståelse av produktet og skaper en felles plattform for samarbeid og veivalg. Produktkanvas er inspirert av Alexander Osterwalder’s Business Model Canvas.

Teamet ditt og du kan ved hjelp av et produktkanvas sette søkelys på det som virkelig betyr noe, ved å identifisere og prioritere de mest kritiske funksjonene. Som produkteier får du en mer målrettet og effektiv utviklingsprosess ved hjelp av den klare og synlige strukturen for produktets verdiøkende elementer som produktkanvaset gir.

Videre fungerer produktkanvaset som et kommunikasjonsverktøy for deg som produkteier. Det gir en tydelig plattform for å formidle produktets visjon og mål til alle involverte parter, fra teamet til interessentene. Dette bidrar til å skape et felles forståelsesgrunnlag og reduserer risikoen for misforståelser.


Hold deg oppdatert på hva som skjer i smidigverden - abonner på smidigbloggen.


Slik lager du et godt produktkanvas

1. Definer produktets mål:

Start med å identifisere klare mål for produktet ditt. Hva ønsker du å oppnå? Hvilke problemer skal produktet løse? Disse målene vil danne grunnlaget for resten av kanvaset.

2. Identifiser kundesegmenter:

Forstå hvem produktet ditt er rettet mot. Hvilke kundesegmenter vil dra nytte av det? Ved å identifisere kundegrupper kan du tilpasse produktet slik at det treffer godt.

3. Utforsk kundenes behov:

Gå grundig inn i kundenes verden og forstå deres behov og ønsker. Hva er deres utfordringer? Hva vil de oppnå? Dette vil hjelpe deg med å utvikle funksjoner og løsninger som gir reell kundeverdi.

4. Definer funksjoner og prioriteter:

Basert på kundenes behov, identifiser de viktigste funksjonene for produktet ditt. Prioriter funksjonene i henhold til deres verdi og kompleksitet. Dette vil hjelpe deg med å fokusere på det som er mest essensielt og styre utviklingsprosessen mer effektivt.

Eksempler på produktkanvas

Slik kan et produktkanvas se ut dersom du er produkteier for en digital skredderløsning. Detaljeringsgraden må være på et slikt nivå at den gir reell verdi for videreutvikling, for eksempel kan det være et valg om kun å prioritere web som kanal og ikke lage en applikasjon.

den digitale skredderenI dialogen med teamene som skal designe og utvikle produktet kan du også vurdere å bruke produktkanvaset utarbeidet av Roman Pitcher.

Romans product canvasDu kan velge å bruke et kanvas på papir som du henger godt synlig på en vegg. Du kan også anvende et elektronisk kanvas dersom du samarbeider med personer på ulike lokasjoner. Eksempler på digitale canvas-maler er blant annet Miro, Whiteboards og Figma.

Oppsummering og veien videre

Produktkanvaset er et uvurderlig verktøy for produkteiere som ønsker å oppnå klarhet, fokus og måloppnåelse i en smidig utviklingsprosess. Ved å skape en felles forståelse, prioritere funksjoner og kommunisere tydelig, kan du styrke samarbeidet og øke sjansene for suksess.

  • Start med å identifisere kundesegmenter, utforske kundenes behov, definer mål og deretter.
  • Prioriter funksjoner i henhold til verdi.
  • Ta frem kanvaset ditt jevnlig, for eksempel hvert kvartal, og diskuter med teamet ditt. Følger vi kanvaset? Dersom dere ikke gjør det – er det kanvaset som må endres eller oppgavene og aktivitetene som må justeres?
  • Diskuter i teamet og med viktige interessenter og oppdater kanvaset slik at dere syr trådene etter mønsteret deres.

Da klarer dere å ha et produktkanvas som et viktig verktøy og dere har et godt og nyttig produktkanvas som vil veilede dere gjennom produktets utviklingsreise.

Om du vil lære mer om produktkanvas anbefales det å lese boken "Inspired: How to Create Tech Products Customers Love" av Marty Cagan. Denne boken gir et grundig perspektiv på bruk av produktkanvaset og dets verdiskapning i smidige utviklingsmiljøer.

Dette innlegget er bygget opp ved hjelp av ChatGPT, og videreutviklet med egen kompetanse samt illustrasjon inspirert av LogRocket.

New Call-to-action


Sissel er en konsulent med bred leder erfaring, både som leder i en organisasjon som har arbeidet med smidige prinsipper og som prosjektleder med både tradisjonelle og smidige metoder. Hun er siviløkonom fra Høgskolen i Agder og er sertifisert PRINCE2® Practitioner og PRINCE2® Agile Practitioner, Scrum Product Owner, GDPR Foundation, Prosci® Certified Change Practitioner og ICAgile Certified Professional-Agile Coach.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Smidig – fra softwareutvikling til fotballag

Et smidig tankesett hadde sitt utspring innen IKT-faget, men det kan være nyttig innenfor alle fag. Dette blogginnlegget tar for seg smidig i et historisk perspektiv, ser på fordeler og praktisk anvendelse av et smidig tankesett.

7 tips til å lykkes med bruk av flere rammeverk på en gang

Innen IT er det nå mange nyttige rammeverk som dekker hvordan vi kan organisere, forvalte, utvikle eller omstille vår virksomhet. Både teknologi, prosesser og organisasjon er omfattet. Hver standard har et verdifullt innhold, men det kan være utfordrende å se sammenhenger og grenseflater mellom dem. Særlig hvis du leder prosjekter eller omstillinger der for eksempel PRINCE2, MSP, MOP, PROSCI, TOGAF, ISO27001/2, IT4IT, ITIL4, SAFe, SCRUM, ITPP (for å nevne noen) eller flere er aktuelle å ta i bruk. Her gir vi deg 7 tips til hvordan du kan lede for å bruke rammeverkene på beste måte.

Hvorfor ønsker vi hyppige leveranser i smidige prosjekter?

Når vi gjennomfører prosjekter eller initiativer etter smidige metoder, ønsker vi å levere verdi underveis. Dette gjør man gjennom å levere gevinster gjennom prosjektets livssyklus i form av hyppige leveranser. Hyppige leveranser underveis er en av hovedhensiktene med å kjøre et prosjekt etter smidige prinsipper. I stedet for tradisjonelt å tenke på et prosjekt som et langt forløp som skal levere et sluttprodukt bør prosjektet planlegges som en serie av leveranser. I dette blogginnlegget gir vi deg syv gode grunner til å fokusere på hyppige leveranser.