Hva er forskjellen på PRINCE2 Agile® Foundation og PRINCE2 Agile Practitioner?

PRINCE2 Agile®

5 min. lesning

PRINCE2 Agile er et rammeverk og sertifisering som ser på PRINCE2 i et smidig perspektiv. Den bygger på prosjektmetodikken PRINCE2 – men også på kjente smidige metoder som Scrum, Kanban og Lean Startup. Gjennom sertifiseringen lærer du hvordan smidige metoder passer inn i et PRINCE2-prosjekt.

Sertifiseringen har to nivåer: PRINCE2 Agile Foundation og PRINCE2 Agile Practitioner. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på forskjellene mellom disse to nivåene og hvem de passer for.

Hva er PRINCE2 Agile?

For å forstå hvem de forskjellige nivåene i PRINCE2 Agile passer for, ser vi først litt nærmere på den bredere målgruppen for rammeverket. 

Mens PRINCE2 Foundation fokuserer mest på to av ledelsesnivåene; prosjekteier og  prosjektleder, er hovedfokuset til PRINCE2 Agile Foundation på prosjektets leveranser og hvordan prosjektteamet bør jobbe.

PRINCE2 Agile er spesielt rettet mot organisasjoner som:

  • bruker PRINCE2, og som vil ha nytte av smidige arbeidsmetoder i prosjekter
  • arbeider smidig, og som vil ha nytte av PRINCE2 som et standard rammeverk for prosjektstyring
  • ønsker et rammeverk som tar for seg hvordan arbeid bør utføres på teamnivå
  • bruker både PRINCE2 og smidige metoder, men som mangler et felles rammeverk som passer til alle typer prosjekter
  • ser et behov for et rammeverk som gjør din virksomhet rigget for å håndtere endringer

Les mer om PRINCE2 Agile - rammeverket som lærer deg hvordan du bruker smidige  metoder i kombinasjon med PRINCE2.PRINCE2 Agile Foundation

PRINCE2 Agile Foundation fokuserer på hvordan og hvorfor du bør bruke PRINCE2 og smidige metoder sammen og hvordan du bør forholde deg til PRINCE2s variabler i et smidig prosjekt (tid, kostnad, kvalitet. omfang, usikkerhet og gevinst). I dette ligger også introduksjon til konsepter og definisjoner innenfor smidig arbeid. 

Rammeverket tar for seg hvordan PRINCE2s prinsipper, prosesser, temaer og ledelsesprodukter bør håndteres og tilpasses en smidig tilnærming. Sertifiseringen gir deg også svaret på hvordan du bør sette sammen og kombinere roller og ansvar basert på rollene vi kjenner fra PRINCE2 og rollene som er kjent fra smidige metoder som Scrum og Kanban.

Målgruppe

Kurset er både for deg som er prosjektleder for smidige prosjekter og deg som ønsker å bli det. Det passer også for andre nøkkelpersoner som er involvert i ulike deler av prosjekter. 

Forutsetninger

PRINCE2 Agile Foundation bygger videre på begreper og definisjoner fra PRINCE2 Foundation og det derfor en klar anbefaling at man allerede er sertifisert i PRINCE2 Foundation, eller har svært god kjennskap til dette. 

Eksamen

Multiple choice, 1 time og 15 minutter varighet, ingen hjelpemidler

Gjennomføring

Du kan ta en PRINCE2 Agile Foundation-sertifisering enten som e-læring med hjemmeeksamen eller som et klasseromskurs over 3 dager med eksamen siste dag.

PRINCE2 Agile Practitioner

PRINCE2 Agile Practitioner bygger videre på Foundation nivået. Fokuset for Practitioner-sertifiseringen er å se nærmere på god praksis for prosjektledelse (som er pensum i PRINCE2 Foundation) og hvordan dette bør kombineres med smidige metoder.

I tillegg får man innføring i hvordan teorien og begrepene som gjennomgås i PRINCE2 Agile Foundation bør anvendes i praksis. Dette innebærer for eksempel hvordan de seks aspektene, roller og ansvar, temaer og prosessene bør tilpasses og anvendes i agile prosjekter og arbeidsmetoder.

Målgruppe

Viderekomne prosjektledere og programledere som allerede benytter PRINCE2®, uavhengig av sektor og bransje, som ser et behov fra bransjen om yttligere kompetanse innen PRINCE2 Agile. Sertifiseringen passer også for deg som allerede er sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation og ønsker å styrke CVen din.

Forutsetninger

Sertifiseringen forutsetter at du allerede er sertifisert i PRINCE2 Agile Foundation. Man er også kvalifisert til å ta PRINCE2 Agile Practitioner dersom man allerede er sertifisert i PRINCE2 Foundation eller Practitioner, men det er absolutt anbefalt å ta PRINCE2 Agile Foundation før man går videre på Practitioner nivået. Dette for å sikre at man er inneforstått med Agile og kan bygge videre på dette. 

Eksamen

Multiple choice - med spørsmål knyttet til case, 2,5 - 3 timers varighet, åpen bok

Gjennomføring

Du kan ta en PRINCE2 Agile Practitioner-sertifisering enten som e-læring med hjemmeeksamen eller som et klasseromskurs over 2 dager med eksamen siste dag.

New call-to-action


Sumbal er Training Manager i Metier Academy og er ekspert på de ledende internasjonale sertifiseringene i prosjektledelse. Hun har en bachelorgrad i markedskommunikasjon, og har tidligere jobbet med pensjon og forsikring i Storebrand og Mercer og elsker å reise.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Så mye tid bruker du på å ta en sertifisering i PRINCE2 Agile®

PRINCE2 er et utbredt og anerkjent rammeverk for prosjektledelse som passer til alle typer prosjekter - også smidige prosjekter. PRINCE2 Agile er en sertifisering som bygger videre på PRINCE2 og ser på hvordan man bør tilpasse PRINCE2 til å fungere sammen med smidige metoder. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på hva som kreves for å bli sertifisert i PRINCE2 Agile.

Dette er PRINCE2 Agile

PRINCE2 Agile® er en smidig sertifisering fra Axelos som bygger på prosjektmetodikken PRINCE2®, samt kjente smidige metoder slik som Scrum, Kanban, Lean, XP med flere. I dette blogginnlegget skal vi utforske hva PRINCE2 Agile handler om, hvilke fordeler det kan gi deg og din virksomhet, og hvorfor det kan være verdt å vurdere en sertifisering i denne metoden.

Agilometeret - hvor smidig kan et prosjekt være?

Mange prosjekter vil følge smidigtrenden for raskere å kunne tilpasse seg endringer. Konsekvensen kan bli at mange hopper rett på uten å gjøre nødvendige vurderinger av hva som kjennetegner hvert enkelt prosjekt og hva som må være tilrettelagt for å kunne jobbe smidig. I dette blogginnlegget ser vi på hvor smidig et prosjekt bør være og hvordan man kan vurdere det ved bruk av et smidig Agilometer fra PRINCE2 Agile.