Half Double: Effektelementet kort forklart

Half Double

6 min. lesning

Prosjekter vokser stadig i omfang og kompleksitet, og utfallet av disse påvirker virksomheter mer enn noensinne. Da bør også evnen til å levere ikke bare på tid og budsjett, men også på verdi, stå i fokus. Half Double-metodikken har som ambisjon å maksimere prosjekteffekten, og er bygget opp rundt tre kjerneelementer – effekt, flyt og lederskap. Hvert av disse elementene inneholder en rekke praksiser og verktøy for å effektivt drive prosjektet fremover.

Dette blogginnlegget er det første i en serie på tre blogginnlegg hvor vi vil gå gjennom hvert kjerneelement i metodikken. Her ser vi på hvordan effekt-elementet i Half Double gjør det mulig for prosjekter å levere raskere verdi tidlig.

Hva er effekt-elementet?

Effekt-elementet i Half Double fokuserer på prosjektets ultimate mål – å skape en varig innvirkning som møter eller overgår interessentenes forventninger. Dette handler om å skifte fokus fra å fullføre en liste av forhåndsdefinerte oppgaver til å oppnå resultater som faktisk betyr noe for de involverte partene. Det er en fundamentalt annerledes måte å tenke prosjektledelse på, hvor resultatet verdsettes høyere enn prosessen.

Tidlig og målbar innvirkning

Et kritisk aspekt ved effekt-elementet er å identifisere og enes om hva "effekt" betyr for et gitt prosjekt, tidlig i prosjektets levetid. Dette gjøres gjennom en klar og målrettet dialog med alle nøkkelinteressenter for å definere suksesskriterier som kan måles og evalueres gjennom hele prosjektet. Ved å gjøre dette, kan prosjektteamet raskt justere kursen basert på reell fremgang mot disse målene, heller enn å vente til sluttfasen for å evaluere om prosjektet var vellykket.

I denne videoen fra Half Double Institute får du en kort introduksjon til effekt-elementet. 

Verdi oppstår når prosjektet oppnår de tiltenkte effektene. Innenfor effekt-elementet engasjeres alle prosjektressurser for å kartlegge muligheter og mulige hindringer. Fremfor å kun fokusere på faste leveranser begrenset av tid, kostnad og omfang, streber vi etter å levere kontinuerlig verdi. Dette forbedrer sjansene for at brukere og andre interessenter blir tilfredse, og at prosjektet oppnår sin tiltenkte gevinst.


Lær mer om hvordan skape tidlig effekt i prosjekter. Les mer om Half  Double-sertifiseringen her.


Verktøy innenfor effekt-elementet

Innenfor effekt-elementet benyttes tre hovedverktøy:

1. Impact Case

Dette verktøyet hjelper prosjektteamet med å definere, prioritere og holde fokus på de prosjektresultatene som virkelig betyr noe. Impact Case gir en klar forståelse av hvordan prosjektets resultater vil skape verdi, både på kort og lang sikt.

Du kan laste ned en mal for impact case impact tracking template her.

2. Impact Solution Design

Dette er en strategisk tilnærming som sikrer at alle prosjektaktiviteter er designet med mål om å levere maksimal effekt så tidlig som mulig i prosjektet. Ved å tenke gjennom hvordan hver del av prosjektet bidrar til sluttresultatet, blir det enklere å identifisere og implementere de mest verdifulle tiltakene først. Impact Solution Design fungerer som et overordnet veikart for prosjektets verdiskaping fra start til slutt.

Du kan laste ned en mal for impact solution design her.

3. Pulse Check

Regelmessig innsamling av tilbakemeldinger fra nøkkelinteressenter om hvordan de oppfatter prosjektets fremdrift og effekter. Dette gir verdifull innsikt som kan brukes til å gjøre justeringer underveis, sikre at prosjektet forblir på riktig spor, og opprettholde høy interessenttilfredshet. Pulse Check kan for eksempel være et månedlig elektronisk spørreskjema med seks spørsmål som sendes ut til sentrale interessenter for å innhente løpende tilbakemeldinger.

Du kan laste ned en mal for pulse check her.

Ved å fokusere på effekt fremfor enkle leveranser, legger Half Double til rette for en mer dynamisk og responsiv prosjektledelsesprosess. Dette er avgjørende i dagens skiftende forretningslandskap, hvor evnen til å raskt levere verdi, tilpasse seg ny informasjon og omstendigheter kan utgjøre forskjellen mellom suksess og fiasko. Gjennom effekt-elementet tilbyr Half Double ikke bare en metode for å gjennomføre prosjekter, men en måte å sikre at disse prosjektene virkelig betyr noe for de de er ment å tjene.

I det neste blogginnlegget i denne serien vil vi utforske flyt-elementet i Half Double, og se hvordan dette bidrar til en smidigere og mer effektiv prosjektgjennomføring.

Kilde: Half Double Institute

Lær hvordan du kan skape tidlig effekt i dine prosjekter. Les mer om Half-Double sertifisering her.


Christine jobber som Product Marketing og Growth Manager i Metier og har tidligere jobbet som journalist i USA. Hun er ansvarlig for at vi produserer nyttig informasjon og fagstoff relatert til prosjektledelse, smidig og digitalisering. Christine har studert media og kommunikasjon på University of South Florida, er sertifisert i PRINCE2 Foundation og ScrumMaster og har en diplomgrad i prosjektledelse fra SKEMA Business School.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Gjør Half Double-metodikken en forskjell i praksis?

Tempoet i endring og innovasjon avtar ikke. Evnen til raskt å levere verdi gjennom prosjekter er blitt en avgjørende faktor for virksomheters suksess. Her kommer Half Double-metodikken inn i bildet, som en hybrid tilnærming til prosjektledelse som har vist seg å gjøre en betydelig forskjell for små- og mellomstore bedrifter, samt store organisasjoner på tvers av ulike sektorer og industrier. I dette blogginnlegget ser vi nærmere på effekten av Half Double, og går igjennom høydepunktene fra siste forskningsrapport fra Universitetet i Aarhus.

Hva slags typer prosjekter passer Half Double til?

I en verden hvor markeder og teknologi utvikler seg raskere enn tidligere, er det avgjørende for organisasjoner å ikke bare være effektive og tilpasningsdyktige, men også å kunne realisere verdi så tidlig som mulig i prosjektene sine. Dette er kjernen i prosjektledelsesmetoden Half Double. Denne innovative tilnærmingen legger særlig vekt på å levere umiddelbar verdi og sikre at prosjektets resultater raskt kan begynne å gi fordeler for organisasjonen. I dette blogginnlegget går vi igjennom hva Half Double er, og hvilke typer prosjekter metoden er spesielt godt egnet for.

Slik kan du kombinere Half Double og PRINCE2-metodikken

Half Double-metodikken er en blanding av tradisjonell prosjektledelse og smidige metoder. Derfor kan denne metodikken betraktes som en «hybrid». Half Double kan anvendes i sin helhet eller benyttes for å utfylle andre bransjestandarder for å enkelt integreres med eksisterende metoder eller rammeverk i virksomheten Det er store likheter mellom Half Double-metodikken og PRINCE2®-rammeverket. Derfor kan disse brukes samtidig i prosjekter, og til og med utfylle hverandre. I dette blogginnlegget kan du lese mer om forskjellene mellom PRINCE2 og Half Double, og hvordan du kan kombinere dem for å få det beste ut av begge metodene.