Digital transformasjon - 6 tips for å lykkes med nye smidige leveransemodeller

Smidige metoder Endringsledelse og transformasjon

4 min. lesning

I tiår har organisasjoner jobbet med å etablere prosjektrammeverk og metodikk som passer deres virksomhet og oppgavene som skal løses. Mange mener tradisjonell prosjektgjennomføring, ofte referert til som «fossefall», er for rigid, tungvint og ikke bør anvendes for alle typer initiativer for å drive utvikling og endring. Prosjektfaget er et virkemiddel men kanskje ikke alltid egnet for alle typer endringsbehov.

Den raske utviklingen som primært drives av teknologi, medfører at virksomheter må være mer tilpasningsdyktige og smidige – raskere enn før. Denne digitale transformasjonen påvirker forretningsmodeller og endrer verdikjeder. I forbindelse med Covid-19 er dette blitt ytterligere aktualisert - for eksempel eksploderte netthandel under pandemien. Det digitale etterslepet og endringsbehovet i virksomheters verdikjede ble veldig synlig. Virksomheter må tilpasse seg for å levere etterspurte produkter og tjenester på en raskere og mer kostnadseffektiv måte.

Utfordringer virksomheter kan oppleve uavhengig av bransje:

  • Virksomheter klarer ikke å respondere raskt nok på endringsbehovet i bransjen
  • De tradisjonelle måtene å fremdrive strategi, budsjettering og beslutningsprosesser på er mer tidkrevende enn hva markedet etterspør
  • Leveransemodellene er ikke effektive nok i konkurransen med andre
  • Samarbeidet mellom forretning og IT ikke er tett nok internt. Dialogen er transaksjonsbasert og mangler effektiv kommunikasjon.

Hold deg oppdatert på hva som skjer i smidigverden - abonner på smidigbloggen.

Det er en erkjennelse av at noe må gjøres, men mange er usikre på hva, hvordan og når. I tillegg er det ikke gitt at erkjennelsen for endring er forankret i virksomheten. Alt for mange har gjort seg dyrekjøpte erfaringer i forhold til hva som ikke fungerer på veien til ideelle leveransemodeller i virksomheten.

Gevinstene med smidige leveransemodeller

De som har lykkes med å innføre smidigere leveransemodeller opplever at det gir økt fleksibilitet, mer innovasjon, raskere leveranser og raskere gevinstuttak. I tillegg oppleves kundene mer fornøyde og de ansatte fremstår som mer motiverte. Disse aktørene blir også sett på som mer attraktive arbeidsgivere, og vil således tiltrekke seg de beste medarbeiderne.

Hvordan komme i gang på virksomhetsnivå

Det har lenge vært kjent at kontinuerlig forbedring, innovasjon og korte læringssirkler er riktig vei å gå. Mengden av buzzord, tankesett og rammeverk er overveldende. Samtidig er det en gjennomgående utfordring at mange mangler kunnskapen om hvordan man kan starte denne reisen på en sikker og stegvis kontrollert måte. Et fellestrekk for alt dette, er at man henter inspirasjon fra tidligere tankesett og rammeverk med nye tvister, termer og tilnærminger. Nye måter å jobbe på krever både nye strukturer og endring; og de fleste undervurderer organisasjonsutvikling, kulturbygging og den endringsledelse som skal til for å lykkes. Nye løsninger må også forvaltes på en ny måte, noe som innebærer at tradisjonell drift også må tilpasses for å bli mer smidig.

Midt oppe i alt dette er det en ledelse som fortsatt har et behov for å styre og ha kontroll. Å jobbe smidig betyr ikke at man ikke fortsatt skal styre og ha kontroll. Men det innebærer at ledelsen må evne å delegere beslutningsmyndigheten lengre ned i organisasjonen. Ledelsen må fokusere på hvorfor og hva man skal gjøre. Medarbeidere blir nøkkelen og vil kunne gi verdifulle innspill til hvordan oppgaver skal løses.

Alle tankesett, metoder og rammeverk krever kompetanse for å bli forstått, benyttet og tilpasset på en god måte i virksomheten. Riktig redskap til utfordringen som skal løses!

Veien til det perfekte oppsettet av leveransemodell for virksomheten kan være humpete og lang, men den kan også bidra til mye positivt om man gjør noen enkle grep på veien.

Vi har derfor følgende seks tips som hjelp på endringsreisen:

  1. Kartlegg hvor organisasjonen står og definer målbildet
  2. Bygg kompetanse – uten kompromiss - på alle nivå
  3. Ledelsen må lede vei og kommunisere godt om endringen
  4. Hent inspirasjon fra anerkjente tankesett, metoder og rammeverk samt erfaringsutveksling fra virksomheter med lignende utfordringer
  5. Etabler et nettverk i organisasjonen som løpende diskuterer erfaringer og behov for forbedringer
  6. Ta små skritt mot målet. Tilrettelegg for korte læringssykluser og aksepter at det ikke blir riktig første gangen

All erfaring peker mot at kompetansebygging, kulturbygging og endringsvilje og -evne er de viktigste stikkordene for å lykkes.

New Call-to-action


Nils Erik Aas jobber i Metier og leder teknologisatsningen i Management Consulting. Han har til sammen 20 års erfaring som konsulent og ledelsesrådgiver i ledende selskaper som PwC Consulting, IBM Business Consulting Services og Metier. Han har opparbeidet seg mye ledelseserfaring som program- og prosjektleder, og har spisskompetanse på IKT- og endringsprosjekter fra både privat og offentlig sektor. Nils Erik brenner for kontinuerlig forbedring. Relevante sertifiseringer: MoP, MSP, PRINCE2, PMP, Management of Portfolios, ITPP, SAFe, Lean svart belte.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Er det lean eller prosjektledelse?

Det siste tiåret har lean vært et av de store temaene innenfor prosjektverden. I Norge ble dette spesielt tydelig etter Niklas Modig publiserte boken «Dette er lean» tilbake i januar 2015. Enkelte personer har sett på dette som et paradigmeskifte innen prosjektledelse, mens andre ser på det som «gammelt nytt». Men hvordan er egentlig forholdet mellom lean og prosjektledelse?

‘’Twin transition’’, når digitaliseringen øker farten på det grønne skiftet

Vi står i et paradigmeskifte der virksomheter drives med en hensikt som ikke begrenser seg til å skape profitt. Det dreier seg i større grad om å ha en positiv innvirkning på planeten og dens innbyggere, både nå og i fremtiden. Digitale virksomheter har bedre forutsetninger for å håndtere dette grønne skiftet. De utnytter potensialet som ligger i teknologien og den kritiske informasjonen som ligger i data, og dermed øker sannsynligheten for å oppnå bedre resultater i det lange løpet. I dette blogginnlegget skal jeg beskrive hvordan digitaliseringen – transformasjonen av økonomien og samfunnet basert på omfattende bruk av digitale teknologier – kan hjelpe bedrifter med å bli vinnerne i den pågående grønne omstillingen. Dette konseptet kalles ‘’twin transition’’ eller ‘’tvillingtransformasjon’’ på norsk.

Hvorfor er det lurt å ha en smidig tilnærming til innsamling av ESG-data?

ESG-reguleringene og kravene vil endre seg med tiden, og det er viktigere enn noen gang for bedrifter å kunne tilpasse seg raskt og effektivt. En smidig tilnærming har vist seg å være spesielt nyttig i raske og skiftende arbeidsmiljøer der behovene og kravene til prosjekter kan endre seg raskt, som for eksempel innen IT-utvikling og ESG-datainnsamling. I dette blogginnlegget forklarer vi hvordan smidig kan komme til sin fulle rett når det gjelder innsamling av ESG-data.