Digital transformasjon - 6 tips for å lykkes med nye smidige leveransemodeller

Smidige metoder Endringsledelse og transformasjon

4 min. lesning

I tiår har organisasjoner jobbet med å etablere prosjektrammeverk og metodikk som passer deres virksomhet og oppgavene som skal løses. Mange mener tradisjonell prosjektgjennomføring, ofte referert til som «fossefall», er for rigid, tungvint og ikke bør anvendes for alle typer initiativer for å drive utvikling og endring. Prosjektfaget er et virkemiddel men kanskje ikke alltid egnet for alle typer endringsbehov.

Den raske utviklingen som primært drives av teknologi, medfører at virksomheter må være mer tilpasningsdyktige og smidige – raskere enn før. Denne digitale transformasjonen påvirker forretningsmodeller og endrer verdikjeder. I forbindelse med Covid-19 er dette blitt ytterligere aktualisert - for eksempel eksploderte netthandel under pandemien. Det digitale etterslepet og endringsbehovet i virksomheters verdikjede ble veldig synlig. Virksomheter må tilpasse seg for å levere etterspurte produkter og tjenester på en raskere og mer kostnadseffektiv måte.

Utfordringer virksomheter kan oppleve uavhengig av bransje:

  • Virksomheter klarer ikke å respondere raskt nok på endringsbehovet i bransjen
  • De tradisjonelle måtene å fremdrive strategi, budsjettering og beslutningsprosesser på er mer tidkrevende enn hva markedet etterspør
  • Leveransemodellene er ikke effektive nok i konkurransen med andre
  • Samarbeidet mellom forretning og IT ikke er tett nok internt. Dialogen er transaksjonsbasert og mangler effektiv kommunikasjon.

Hold deg oppdatert på hva som skjer i smidigverden - abonner på smidigbloggen.

Det er en erkjennelse av at noe må gjøres, men mange er usikre på hva, hvordan og når. I tillegg er det ikke gitt at erkjennelsen for endring er forankret i virksomheten. Alt for mange har gjort seg dyrekjøpte erfaringer i forhold til hva som ikke fungerer på veien til ideelle leveransemodeller i virksomheten.

Gevinstene med smidige leveransemodeller

De som har lykkes med å innføre smidigere leveransemodeller opplever at det gir økt fleksibilitet, mer innovasjon, raskere leveranser og raskere gevinstuttak. I tillegg oppleves kundene mer fornøyde og de ansatte fremstår som mer motiverte. Disse aktørene blir også sett på som mer attraktive arbeidsgivere, og vil således tiltrekke seg de beste medarbeiderne.

Hvordan komme i gang på virksomhetsnivå

Det har lenge vært kjent at kontinuerlig forbedring, innovasjon og korte læringssirkler er riktig vei å gå. Mengden av buzzord, tankesett og rammeverk er overveldende. Samtidig er det en gjennomgående utfordring at mange mangler kunnskapen om hvordan man kan starte denne reisen på en sikker og stegvis kontrollert måte. Et fellestrekk for alt dette, er at man henter inspirasjon fra tidligere tankesett og rammeverk med nye tvister, termer og tilnærminger. Nye måter å jobbe på krever både nye strukturer og endring; og de fleste undervurderer organisasjonsutvikling, kulturbygging og den endringsledelse som skal til for å lykkes. Nye løsninger må også forvaltes på en ny måte, noe som innebærer at tradisjonell drift også må tilpasses for å bli mer smidig.

Midt oppe i alt dette er det en ledelse som fortsatt har et behov for å styre og ha kontroll. Å jobbe smidig betyr ikke at man ikke fortsatt skal styre og ha kontroll. Men det innebærer at ledelsen må evne å delegere beslutningsmyndigheten lengre ned i organisasjonen. Ledelsen må fokusere på hvorfor og hva man skal gjøre. Medarbeidere blir nøkkelen og vil kunne gi verdifulle innspill til hvordan oppgaver skal løses.

Alle tankesett, metoder og rammeverk krever kompetanse for å bli forstått, benyttet og tilpasset på en god måte i virksomheten. Riktig redskap til utfordringen som skal løses!

Veien til det perfekte oppsettet av leveransemodell for virksomheten kan være humpete og lang, men den kan også bidra til mye positivt om man gjør noen enkle grep på veien.

Vi har derfor følgende seks tips som hjelp på endringsreisen:

  1. Kartlegg hvor organisasjonen står og definer målbildet
  2. Bygg kompetanse – uten kompromiss - på alle nivå
  3. Ledelsen må lede vei og kommunisere godt om endringen
  4. Hent inspirasjon fra anerkjente tankesett, metoder og rammeverk samt erfaringsutveksling fra virksomheter med lignende utfordringer
  5. Etabler et nettverk i organisasjonen som løpende diskuterer erfaringer og behov for forbedringer
  6. Ta små skritt mot målet. Tilrettelegg for korte læringssykluser og aksepter at det ikke blir riktig første gangen

All erfaring peker mot at kompetansebygging, kulturbygging og endringsvilje og -evne er de viktigste stikkordene for å lykkes.

New Call-to-action


Nils Erik Aas jobber i Metier og leder teknologisatsningen i Management Consulting. Han har til sammen 20 års erfaring som konsulent og ledelsesrådgiver i ledende selskaper som PwC Consulting, IBM Business Consulting Services og Metier. Han har opparbeidet seg mye ledelseserfaring som program- og prosjektleder, og har spisskompetanse på IKT- og endringsprosjekter fra både privat og offentlig sektor. Nils Erik brenner for kontinuerlig forbedring. Relevante sertifiseringer: MoP, MSP, PRINCE2, PMP, Management of Portfolios, ITPP, SAFe, Lean svart belte.


Likte du dette blogginnlegget? Da tror vi at disse også passer for deg

Hvem egner smidig seg for?

Mange bedrifter har forsøkt å benytte smidige prinsipper, men opplever de samme utfordringene som før. I organisasjonene finnes det pådrivere for å prøve ut nye måter å drive prosjekter på, men mange prosjektdeltagere holder seg til de gamle metodene. Mange ledere har tro på at valg av smidige metoder skal gi gode resultater og gevinster, men resultatene uteblir. «Alle» snakker om smidige prosjekter, men hva skal til for å lykkes? I dette blogginnlegget tar vi for oss hvordan forankring i ledelsen og involvering nedover i verdikjeden er grunnleggende forutsetninger for å lykkes med implementering av smidig metode.

Produkteieren - den smidige kunstneren

De fleste av oss har sett en film vi virkelig elsker – et mesterverk i så måte, som har vekket noe i oss og fått oss til å føle på kraftige følelser. Da husker vi kanskje hvem som spilte rollene i filmen, hvem helten eller heltinnen er. Men tenker vi noe særlig på de som står bak? På rekvisitører, de som står for lyden, eller for den saks skyld på regissøren? Det er jo i stor grad disse bakmennene og kvinnene som får filmen til å fremstå slik den gjør, som skaper det meste av kunsten som tilfører det som skal til for å få skuespillerne til å skinne. Slik er det også i smidig sammenheng: Det er produkteieren som får produktorganisasjonen til å skinne. Som produkteier er det du som er regissøren, og det er du som skal få frem det beste i organisasjonen rundt deg. Her får du noen råd på veien. 

Smidige prinsipper kan gi mer verdi for pengene

Alle drømmer vi om å få mest mulig ut av hver investert krone. Så hvorfor er det så vanskelig i praksis? Endringstakten i samfunnet er stadig økende, og tid er penger. Det å komme raskt ut til brukerne, være seg om de er interne eller eksterne med rett innhold, er derfor en av de viktigste driverne vi ser. Virksomheter har sjeldent uendelig med ressurser å sette inn for å løse ett problem, så hvordan velger vi riktig tiltak?